U posljednjih 12 mjeseci u Velikoj Britaniji pale su cijene automobilskih osiguranja za šest posto. Razlog za to je smanjeni broj kilometara koji su prešli vozači, manje je šteta i logično je da cijene padaju. Kako je u Hrvatskoj? U 2020. godini cijene osiguranja automobila, gledano u prosjeku, nisu pale u odnosu na 2019. godinu. I dok je u 2019. prosječna premija u Obveznom osiguranju vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama iznosila 934,29 kune, u 2020. godini cijena je bila 1.027,44 kune, što je za 9,97 posto veći iznos.

Ovi iznosi podrazumijevaju i premije ostvarene na tržištu EU na kojemu djeluju pojedina osiguravajuća društva iz Hrvatske. Kako su prosječni iznosi premija na tržištu EU veći tako su prosjeci na tržištu Republike Hrvatske manji, saznajemo iz Hrvatskog ureda za osiguranje. Prosječna premija, samo na tržištu Republike Hrvatske, u 2020. godini iznosila je 926,50 kn te je 4,83% veća u odnosu na 2019. kada je iznosila 883,78 kn.

Očekuje li se trend snižavanja cijena u 2021. godini, s obzirom da smo se manje vozili u 2020. godini zbog pandemije koronavirusa? Na žalost, u 2021. godini, zbog odluke Vrhovnog suda Republike Hrvatske o povećanju naknada za neimovinske štete, možemo očekivati dodatno povećanje premija osiguranja od AO (automobilske odgovornosti). Društva za osiguranje i dalje će usklađivati cijene u skladu s tržišnom situacijom.

Cijenu osiguranja od AO određuje niz faktora pa tako i broj prijeđenih kilometara može biti jedan od njih. Stoga, preporučujemo svim potencijalnim ugovarateljima osiguranja od AO da dobro prouče ponude osiguratelja te odaberu ponudu koju smatraju najkvalitetnijom jer se na hrvatskom tržištu nude i takve ponude koje nagrađuju vozače s manje prijeđenih kilometara u prethodnom razdoblju.

U Hrvatskoj je na kraju 2020. godine bilo ukupno 2.403.103 sklopljenih polica osiguranja za upotrebu motornih vozila u segmentu neživotnih osiguranja koja čine više od 74% premije, a upravo u tom segmentu dominira osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila čiji udio u ukupnoj premiji iznosi 24,7%. U odnosu na 2019. godinu zabilježen je rast od 2,9% čime je broj sklopljenih polica porastao za 68.043 police.

Što se tiče kasko osiguranja, uočen je trend pada kasko osiguranja za 1,7% u 2020. godini te su sklopljene 6.644 kasko police manje. Prosječna premija obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti u Hrvatskoj iznosila je 923 kune, dok je prosječna premija za kasko osiguranje iznosila 3026 kune. Iznos likvidiranih šteta u AO iznosi 1.237.991.020,47 kn (88.583 šteta) te je 2,10% manji u odnosu na  2019. godinu kada je iznosio 1.264.490.037,79 kn (97.852 šteta). Iznos likvidiranih šteta u kasko osiguranju vozila iznosi 719.239.078,67 kn (105.603 šteta) te je za 5,37% manji u odnosu na 2019. godinu kada je iznosio 760.038.343,29 kn (112.367 šteta). Likvidirani iznos šteta i njihov broj nisu u direktnoj korelaciji samo s tom godinom, jer se u 2020. godine likvidiraju štete i iz prethodnih godina, a ne samo iz tekuće.

U prošloj godini svjedočili smo digitalizaciji koja je u određenoj mjeri zahvatila kupnju polica AO osiguranja vozila, ali kupnja digitalnim putem u odnosu na direktnu prodaju, unatoč proglašenju pandemije uzrokovane koronavirusom u veljači 2020. godine i novonastalih izazova, nije drastično povećana. Ipak, uočen je trend promjene u načinu na koji se kupci obraćaju osiguravateljima. U 2020. godini, preko digitalnih kanala prodaje, kupljeno je 1,62% polica za vrstu osiguranja – Osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila. Hrvatska društva za osiguranje, zahvaljujući visokom stupnju digitalizacije, tijekom cijele prošle godine poslovala su bez zastoja te su spremno dočekala situaciju uzrokovanu korona krizom.

Izvor: Revija HAK


KOMENTARI:
(Da bi ste mogli komentirati morate biti prijavljeni na Facebook.)

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij