hren

ISPLATIT ĆE SE I ZAOSTACI
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje donio je odluku prema kojoj aktualna vrijednost mirovine (AVM) od 1. siječnja 2021. koja iznosi 69,81 kn, a na temelju objavljenih službenih podataka Državnog zavoda za statistiku.

Budući da je AVM od 1. srpnja 2020. iznosio 69,42 kn, a stopa povećanja AVM-a od 1. siječnja 2021. iznosi 0,56%, novi AVM iznosi 69,81 kn.

Stopa usklađivanja koja se primjenjuje 1. siječnja i 1. srpnja svake kalendarske godine određuje se tako da se AVM uskladi po stopi koja se dobije tako da se zbroji stopa promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena i stopa promjene prosječne brutoplaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnom polugodištu u odnosu na polugodište koje mu prethodi. 

Ako je udio stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena u zbroju stopa manji ili jednak 50%, stopa usklađivanja mirovina određuje se tako da se zbroji 30% stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena i 70% stope promjene prosječne brutoplaće. Ako je udio stope promjene veći od 50%, tada se zbraja 70% stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena i 30% stope promjene prosječne brutoplaće.

Udio stope promjene indeksa potrošačkih cijena u zbroju stopa promjene (0,0 : 0,8) je manji od 50%,  što znači da se stopa godišnjeg rasta mirovina određuje tako da se zbroji 30% stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena i 70% stope promjene prosječne brutoplaće te stopa povećanja iznosi 0,56%.

Mirovine povećane prema novoj aktualnoj vrijednosti isplatit će se u travnju (s mirovinom za ožujak), zajedno s razlikom za siječanj i veljaču 2021.

Na sjednici je donesena i Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2021. prema kojoj najniža mirovina za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2021. iznosi 69,81 kn, Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2021. prema kojoj osnovica za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja nastalog zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti iznosi 1.598,91 kn te Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2021. koji iznosi 0,75.

Također, donesena je Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2021., koja se od 1. siječnja 2021. određuje u svoti od 2.558,25 kn mjesečno i povećava se za 0,015% od utvrđene proračunske osnovice, odnosno za 0,4989 kn za svaki dan sudjelovanja hrvatskog branitelja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u borbenom sektoru (uz primjenu odgovarajućeg mirovinskog i polaznog faktora prema kojemu je mirovina određena i uz uvjet propisan zakonom) i Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu odnosno zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2020. koja će se primjenjivati na mirovine ostvarene od 1. siječnja 2021, priopćeno je iz HZMO.

Foto: Unsplash
Izvor : Dalmatinskiportal.hr


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij