hren

Kako ne postoji obavijest o postavljenim kamerama, vozači su zabrinuti.
Kako smo ranije izvijestili, prošlo tjedan je na državnoj cesti kroz Dicmo, u blizini caffe bara Granada, osvanula kamera. Novost je to koja je ponajviše zainteresirala vozače, no uspostavilo se da se ne radi o policijskoj kameri već onoj u vlasništvu Hrvatskih cesta.

Iako kamera ne služi praćenju brzine vozila ili detektiranja vozača, na cesti se vozače ničim ne upozorava da se spomenuta dionica snima.

S obzirom na opravdanu sumnju da se time krši Opća uredba o zaštiti podataka, Hrvatskim cestama smo poslali upit vezano uz ovaj i slične slučajeve. Naime, identična kamera postavljena je i na cesti kod Trogira.

Iz Hrvatskih cesta tvrde da tijekom provedbe mjerenja i obrade podataka o izmjerenim prometnim opterećenjima predmetne dionice državne ceste ne provode video nadzor javne ceste, niti prikupljaju ili pohranjuju podatke o korisnicima ceste, koji bi se mogli smatrati osobnim podacima u smislu odredbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Na niz pitanja odgovorila nam je Tamara Paić, glasnogovornica Hravatskih cesta.

 Jeste li proveli savjetovanje s AZOPom (Agencijom za zaštitu osobnih podataka)?

– Uvažavajući navedeno, Hrvatske ceste d.o.o. nisu u obvezi tijekom obrade prikupljenih tehničkih podataka o prometnom opterećenju određene dionice državne ceste primjenjivati odredbe Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. (NN broj, 42/18), što je ujedno i negativan odgovor na Vaša prva dva pitanja.

Koje su tehničke specifikacije za postavljenu video-kameru?

– Tehničke specifikacije za kameru Mobotix 16 javno su dostupne na sljedećem linku: https://www.mobotix.com/sites/default/files/2017-10/Mx_TS_M16_en_20170512.pdf. Kako je razvidno iz tehničkih specifikacija, isti nema mogućnosti za obavljanje kontinuiranog video nadzora, u smislu odredbe članka 25. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

O kakvoj vrsti obrade podataka se točno radi?

– Tijekom mjerenja prikupljaju se tehnički podaci važni za održavanje i zaštitu cesta, kao i za sigurnost sudionika u prometu na određenoj dionici državne ceste.

O kakvom se točno načinu obrade podataka radi?

– Prikupljeni podaci obrađuju se opisno, tabelarno i grafički kroz izvješća o obavljenim mjerenjima prometnog opterećenja javne ceste.

Tko je voditelj obrade podatka?

– Montažu, kalibraciju mjernih uređaja i opreme, te prikupljanje i obradu podataka o provedenom mjerenju prometnih opterećenja na predmetnoj dionici državne ceste obavlja ugovorni izvršitelj tvrtka Vage d.o.o. iz Zagreba.

Koji je vremenski period čuvanja prikupljenih podataka, a sve zbog osnovane sumnje da se instaliranjem navedenog uređaja dovodi u pitanje zakonitost samog postupanja s prikupljenim podacima, kao i povreda samog Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN broj, 42/18), s obzirom da u osnovi nigdje na navedenoj dionici državne ceste u mjestu Dicmo, a neposredno prije ili poslije instaliranog uređaja nema vidljive oznake da se područje nalazi pod video-nadzorom, tko je voditelj obrade podataka te vremenski period čuvanja tih podataka?

– Podaci o izmjerenima prometnom opterećenju državnih cesta čuvaju se neograničeno i po potrebi.

Sukladno Zakonu o cestama, člankom 82., stavkom 3, alinejom 7, propisano je da Hrvatske ceste d.o.o. organiziraju i obavljaju djelatnost praćenja prometnog opterećenja (masa vozila i osovinsko opterećenje) i prometnih tokova (broj vozila i razvrstavanje po skupinama) na državnim cestama. U tom smislu Hrvatske ceste d.o.o. razvile su i implementirale sustav nadzora osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u stanju mirovanja (Nadzor osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u suradnji sa djelatnicima MUP-a i inspekcije Ministarstva mora, prometa i infrastrukture), kao i mjerenje osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u pokretu putem WIM – stacionarnih uređaja i SiWIM mobilnih uređaja, kakav je trenutno instaliran u Dicmu, a u svrhu prikupljanja podataka o osovinskom i masenom opterećenju na tom dijelu državne ceste. Dakle, predmetni SiWIM sustav u Dicmu, gdje je kamera samo dio sustava, služi isključivo za provedbu prethodno navedene zakonske obveze Društva, a prikupljeni podaci obrađuju se tabelarno i grafički te prikazuju kroz izvješća o obavljenim mjerenjima prometnog opterećenja (masa i osovinsko opterećenje) javne ceste.

Izvor: Dalmacijadanas.hr


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij