hren

POPIS POLJOPRIVREDE 2020.
Od 14. rujna do 14. listopada stručno osposobljeni popisivači popisat će oko 174 tisuće OPG-ova kako bi se dobili podaci koji će omogućiti planiranje mjera ruralnog razvoja, korištenja zemljišta i okolišnih politika te politika za prilagodbu klimatskim promjenama

Državni zavod za statistiku od 14. rujna do 14. listopada 2020. provodi Popis poljoprivrede za obiteljska poljoprivredna gospodarstva na temelju Zakona o Popisu poljoprivrede 2020. (Narodne novine, broj 63/19 i 64/20). Ovo opsežno statističko istraživanje pružit će potrebnu statističku bazu i dati precizne podatke o poljoprivredi, a posebno je važno radi usporedbe podataka na razini Europske unije, stoji u priopćenju koje je medijima uputio Državni zavod za statistiku.

Stručno osposobljeni popisivači Državnog zavoda za statistiku u razdoblju od mjesec dana popisat će oko 174 tisuće OPG-ova, koji su izabrani iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstva, pri čemu će se pridržavati svih propisanih mjera opreza radi sprječavanja i suzbijanja pandemije bolesti COVI D-19. lspunjavanjem upitnika, koje traje dvadesetak minuta po OPG-u, dobit će se podaci koji će omogućiti planiranje mjera ruralnog razvoja, korištenja zemljišta i okolišnih politika te politika za prilagodbu klimatskim promjenama.

Tko je obuhvaćen?

Obuhvaćeni su poljoprivrednici s poljoprivrednim gospodarstvom koje ima više od 0,4 hektara korištene poljoprivredne površinei/ili 0,5 stočnih jedinica ili imanje od 0,4 hektara korištene poljoprivredne površine, ali s najmanje 0,1 hektarom voćnjaka, vinograda i/ili maslinika, s bilo kojom površinom rasadnika, površinom pod povrćem, sjemenskim usjevima, presadnicama cvijećem i ukrasnim biljem ili gljivama namijenjenima za tržište te sve pčelinje zajednice. Popis poljoprivrede ne obuhvaća gospodarstva koja se bave preradom poljoprivrednih proizvoda, šumarstvom i ribarstvom. Također ne obuhvaća ni površine pod povrtnjacima za vlastite potrebe s manje od 100 m2.

Popis poljoprivrede, kao i sva ostala istraživanja službene statistike, provodi se u skladu s odredbama Zakona o službenoj statistici koje se odnose na povjerljivost statističkih podataka, što znači da su individualni podaci prikupljeni ovim Popisom službena tajna i statistički su povjerljivi te će se koristîtî isključivo za statističke svrhe i neće se objavljivati kao pojedinačni.

Suradujući u ovom istraživanju, pomoći ćete da Državni zavod za statistiku dobije što kvalitetnije statističke podatke Popisa poljoprivrede 2020.

Izvor : Agrobiz.hr


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij