hren

MINISTARSTVO znanosti i obrazovanja provelo je početkom srpnja dva velika istraživanja o uspješnosti nastave na daljinu čiji rezultati pokaju općenito visoku razinu zadovoljstva provedbom nastave na daljinu, kaže se u priopćenju iz Ministarstva u utorak.

Jedno istraživanje uključivalo je ravnatelje škola, a drugo učitelje, nastavnike i stručne suradnike u školama i oba imaju vrlo pozitivne rezultat, koji su stabilni u razdoblju od travnja do srpnja 2020., kaže se.

Upitnik za ravnatelje o uspješnosti nastave na daljinu proveden je nakon završetka nastavne godine, krajem lipnja i početkom srpnja 2020. na njega je odgovorilo 1.106 škola, što je oko 85 posto svih škola u Hrvatskoj.

Upitnik o izvođenju nastave na daljinu za učitelje, nastavnike i stručne suradnike proveden je u virtualnim predmetnim učionicama. Odgovori su prikupljeni od ukupno 3.791 nastavnika, učitelja i stručnog suradnika, čije je sudjelovanje bilo dobrovoljno i anonimno.

Upitnik za ravnatelje

Gotovo svi ravnatelji u potpunosti ili uglavnom se slažu da je njihova škola uspješno provela nastavu na daljinu, dok 89 posto njih smatra da su  preporuke o organizaciji radnog dana učenika tijekom održavanja nastave na daljinu bile korisne i te su ih pročitali svi ravnatelji.

Upute za vrednovanje i ocjenjivanje bile su korisne za 94 posto ravnatelja, s time da se više od 48 posto njih u potpunosti slaže.

Korisnost Preporuke za organizaciju rada u razrednoj nastavi ispunjavali su samo ravnatelji osnovnih škola, njih 747 i više od 94 posto ih je u potpunosti ili uglavnom zadovoljno s preporukama.

Akcijski plan za nastavu na daljinu za sljedeću školsku godinu korisnim u potpunosti ili djelomično smatra 92 posto ravnatelja, 94 posto njih je zadovoljno potporom MZO-a, CARNET-a i nadležnih agencija, a više od 86 posto ravnatelja je zadovoljno potporom mentora u virtualnim radionicama tijekom izvođenja nastave na daljinu.

U odgovorima na pitanja otvorenog tipa prevladavaju odgovori da je nastava na daljinu vrlo dobro pripremljena unatoč mnogobrojnim izazovima te da je tome bitno pridonijela kurikularna reforma Škola za život vezano uz opremanje i online edukacije, a dani su i korisni komentari za poboljšanja, kaže se.

Istaknuto je da je potrebno provoditi kontinuirane edukacije na svim razinama za učitelje različitoga predznanja kako bi se usustavio i unaprijedio rad na daljinu. Ističe se i potreba za dodatnom opremom za ranjive skupine učenika i komunikacija s roditeljima.

Neki ravnatelji ističu da tijekom nastave na daljinu ponekad Ministarstvo uvodi rješenja koja vrijede za sve jer to većina škola i nastavnika traži, ali da je potrebno osigurati prostor za kreativnost i inovativnost koja se potiče Školom za život.

Upitnik za učitelje, nastavnike i stručne suradnike

Upitnik o izvođenju nastave na daljinu za učitelje, nastavnike i stručne suradnike proveden je u virtualnim predmetnim učionicama i bio je otvoren dva tjedna nakon završetka nastavne godine.

Gotovo svi učitelji i nastavnici (97 posto) bili su u potpunosti ili uglavnom zadovoljni kako izvode nastavu na daljinu, a većina od 89 posto misli da se njihovi učenici dobro ili uglavnom dobro snalaze u nastavi na daljinu.

Isti postotak učitelja i nastavnika zadovoljan je ili uglavnom zadovoljan opremom kojom raspolažu u izvođenju nastave na daljinu, što ostavlja prostor za dodatno opremanje koje se i provodi, a 82 posto smatra da je potpora koju im daju CARNET i MZO dobra.

Učitelji i nastavnici, 90 posto njih, posebno su zadovoljni što su postojale videolekcije i programi na televiziji, a da mogu samostalno izvoditi nastavu na daljinu smatra 82 posto učitelja i nastavnika.

Čak 95 posto učitelja i nastavnika smatra da su se snašli bolje nego što su očekivali prije početka izvođenja nastave na daljinu, dok 30 posto nastavnika smatra da su učenici aktivniji u nastavi na daljinu nego u školi.

Preporuke o organizaciji radnog dana učenika korisnima u potpunosti ili uglavnom smatra oko dvije trećina učitelja i nastavnika, a Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu i Preporuke za organizaciju rada u razrednoj nastavi korisnima smatra tri četvrtine učitelja i nastavnika.

Oko 97 sudionika tvrdi da su vrednovali i ocjenjivali učenike u skladu s tim uputama, a da će Akcijski plan za nastavu na daljinu biti koristan smatra 72 posto ispitanika, ali ga sedam posto njih nije pročitalo.

Zadovoljstvo u potpunosti ili uglavnom pripremljenim sadržajima za profesionalni razvoj u virtualnoj učionici te pripremljenim aktivnostima iskazalo je 90 ispitanika, kaže se u priopćenju.

Nešto su niži postoci slaganja s tvrdnjom da je uloga stručnih suradnika u nastavi na daljinu jasna jer se gotovo trećina stručnih suradnika s tim ne slaže. To je područje u koje treba posebno ulagati u sljedećoj školskoj godini i dati jasnije upute i primjere dobre prakse o ulozi stručnih suradnika u nastavi na daljinu.

Svi navedeni kvantitativni i kvalitativni nalazi značajni su za poboljšanje potpore nastavnicima, učiteljima i stručnim suradnicima u sljedećoj školskoj godini u nastavi na daljinu jer je izgledno da će se ona u nekom obliku trebati izvoditi, ističu u priopćenju MZO-a.

Izvor: Index.hr


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij