hren

Koncesionar nije želio dati jamstvo banke na trostruki iznos koncesijske naknade

Tvrtka Bačvice plaža, koju su za upravljanje kompleksom na Bačvicama osnovali Konstruktor i Grad Split (49 posto udjela), gubi koncesiju. Prema prijedlogu koji stiže pred županijske vijećnike, koncesija se raskida jer Bačvice plaža ni nakon dvije godine nisu potpisale dodatak ugovora o koncesiji koji se odnosi na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže, ugostiteljskih objekata i terasa u uvali Bačvice. Odlukom se uskladila koncesija s važećim pozitivnim propisom, odnosno, Pravilnikom o gospodarskom korištenju i posebnoj upotrebi pomorskog dobra. Tu proceduru su prošle sve koncesije na pomorskom dobru koje daje Županija, u 2018. donijeto 150-ak odluka kojima su se regulirala prava i obveza koncesionara. Bačvice plaža jedini su koncesionar koji je odbio to učiniti, a na Odluku se nisu ni žalili. Ispočetka su ignorirali traženje Županije, a kasnije su odbili sklopiti dodatak ugovora. 

Nije samo s tim bio problem. U više navrata Povjerenstvo za praćenje i izvršavanje odluka i ugovora o koncesijama obavilo je inspekciju te utvrdilo nepravilnosti. U srpnju 2018. zaključeno je da kafić 'Žbirac' bespravno koristi 150 kvadrata terase te da je koncesionar za ugostiteljski objekt kraj pruge postavio objekt na dvije etaže od 300 kvadrata bez pravne osnove i građevinskog akta. Nelegalno su postavljena i tri objekta i jedan fast food, a u koliziji s dodatkom ugovora bio je i beach bar na zapadnom dijelu plaže. Za još nekoliko objekata utvrdilo se slično, kao i to da su se bez suglasnost davatelja koncesije u nekoliko navrata postavljali bankomati. Koncesionar je veliki dio nedostataka ispravio, ali neki su i dalje ostali.   

U veljači ove godine zadnji put je od koncesionara zatraženo da sklope dodatak ugovora. Odgovorili su kako je ugovor o koncesiji dvostrani pravni posao, što znači kako se njegove odredbe ne mogu mijenjati jednostranom odlukom bilo koje stranke. Bačvice plaža spremne su bile na kraju sklopiti dodatak ugovora uz uvjet da se garancija banke na trostruki iznos koncesijske naknade s institutom jamac platac zamijeni novčanim pologom jednostrukog stalnog dijela godišnje naknade za koncesiju, no to nije prihvaćeno. 

Stručno tijelo za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na sjednici 6. srpnja jednoglasno je zaključilo kako na Županijsku skupštinu treba poslati nacrt prijedloga Odluke o prestanku koncesije.

Izvor: Dalmatinski Portal


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij