hren

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) objavio je na svojoj stranici mjere.hr uvjete za vladine potpore za očuvanje radnih mjesta za lipanj.

Evo što se sve mijenja.

Tko sve može ostvariti potporu za lipanj?

Potpora za lipanj iznosit će 4.000,00 kn po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.

Zahtjeve će HZZ zaprimati u razdoblju od 8. lipnja do 30. lipnja 2020. godine. Potporu mogu ostvariti poslodavci iz sljedećih sektora:

- Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – samo biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima i ribarstvo
- Prijevoz i skladištenje – prvenstveno prijevoz putnika (željeznicom, kopnom, zrakom i vodom)Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića
- Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
- Umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih
- Ostale uslužne djelatnosti – samo popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i ostale osobne uslužne djelatnosti
- Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja
- Prihvatljivi poslodavci: trgovačka društva, obrti, OPG i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost.Koji su kriteriji za prijavu?

Kriteriji za vladinu potporu u lipnju su sljedeći:

- Poslodavac koji želi koristiti potporu treba dokazati da je u svibnju 2020. godine imao pad prihoda za najmanje 50% u odnosu na svibanj 2019. godine i to temeljem predaje predanih PDV obrasca za 05/2020 i 05/2019 Poreznoj Upravi.
- Ako poslodavac posluje kraće od 1 godine treba dokazati pad prometa za najmanje 50% u svibnju 2020. godine u odnosu na veljaču 2020. godine temeljem predanih PDV obrazaca za 05/2020 i 02/2020 Poreznoj Upravi.
- Za postojeće poslodavce koji su ostvarili pravo na potporu za 50 i više radnika za svibanj su dopunjeni kriteriji. Prema dopunama postrožili su se uvjeti za dobivanje potpore za svibanj, te se poslodavcu koji je za svibanj tražio potporu za 50 i više radnika nameće obveza vraćanja potpore, ako od trenutka dobivanja potpore pa zaključno s 31. prosincem 2021. godine isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja.

Više možete pronaći na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje OVDJE.

Izvor: Poslovni.hr


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij