hren

POSEBNI UVJETI
Kako će se sudovi prilagoditi novom režimu rada kad se krene s održavanjem glavnih rasprava, provjerili smo na adresama splitskih pravosudnih institucija.

Prema svim pokazateljima, prostor je najmanji problem, dok je potpuno suprotna situacija s udaljenošću. Onima dislociranima, kao što je Općinski sud u Splitu, nužno je da krene i javni prijevoz. Novost je da će pravosudni policajci dobiti mogućnost provjeriti je li strankama koje se pojave na ulazu u sud izrečena zaštitna mjera samoizolacije.

U Palači pravde u Gundulićevoj ulici, gdje je smješten Županijski sud u Splitu, procijenili su da neće biti problema sa socijalnom distancom. Od Bruna Kleina, predsjednika Suda, doznajemo da na sudu postoji mogućnost organiziranja rasprava čak i s većim brojem okrivljenika.

- U predmetima s dvoje, a svakako s troje i više optuženika koristit će se velika dvorana Županijskog suda u Splitu. Navedenu dvoranu će raspravni suci koristiti tijekom tjedna svog dežurstva, dok ostale rasprave s jednim optuženikom mogu zakazati u svojoj sudnici po svom rasporedu - kazao nam je predsjednik. Videoveza

Suđenje na daljinu kada je okrivljeni prisutan videovezom moguće je kod ročišta za produljenje istražnog zatvora, što se već na ovom sudu pod tim režimom i provodi. Međutim, u kaznenim raspravama nije moguće da okrivljeni tako sudjeluje, ali ako je potrebno ispitati svjedoka i vještaka koji nisu u istoj županiji, to se može napraviti tako. U hitnim predmetima rasprave će se održavati i tijekom travnja, te će se intenzivirati u svibnju, sve sukladno preporukama.

- U proteklom razdoblju je zbog mjera zaštite od zaraze došlo do usporavanja rada, ali ne i zastoja. Naime, suci istrage u dežurstvu obavljali su de facto svoj redoviti rad, suci prvog stupnja održali su ročišta za produljenje istražnih zatvora, kao i sjednice optužnih vijeća. Također su drugostupanjska vijeća i na Građanskom i na Kaznenom odjelu održavala sjednice - kaže naš sugovornik.

Za razliku od njih koji su u centru grada, Općinski sud u Splitu je u predgrađu, na predjelu Dračevca, u kompleksu bivše vojarne “Sv. Križ”. Udaljenost suda, koja je od prvog dana bila problem, sada je još jače izražena jer i kada krenu rasprave, stranke i veliki broj namještenika mogu dolaziti tek ako se pokrene i javni prijevoz. Međutim, drugi nedostatak smještaja suda sada se pokazao prednošću.

Predimenzioniranost, koja je zimi bila veliki problem zbog nemogućnosti zagrijavanje velikog dijela prostora, sada se pokazala prednošću. U prostranim hodnicima i vojnim spavaonicama pretvorenima u sudnice mjere socijalne distance mogu se održavati bez problema. Predsjednica Suda Marina Boko kaže da je u prethodnom razdoblju izdala nalog da se zakazuju samo hitni predmeti.

- Ročišta za produljenje istražnog zatvora održavaju se videovezom tako da iz zatvora sudjeluje okrivljenik. Počinju se zakazivati glavne rasprave za svibanj, ali svi moraju prijaviti kad će to biti da možemo napraviti raspored jer moramo izbjeći gomilanje stranaka u istom danu. Krenut će se s raspravama u kaznenim predmetima, i to tzv. pritvorskim, koji su hitni. Građanski predmeti se još neće zakazivati.

Vremenski razmak

Sud na Dračevcu ima 60-ak sudnica, od kojih je 80 posto velikih, kao i u stalnim službama u Sinju, Trogiru i Supetru. Jedino Stalna služba Stari Grad na Hvaru nema veliku sudnicu, ali na tom otoku za sada nema ni zaraženih.

- Za Zemljišnik nam je najgore organizirati način rada, sada rade u četiri grupe po pet dana mjesečno. U svibnju će raditi u dvije grupe. Novost je da su pravosudni čuvari na ulazu u sud dobili poveznicu za internet na kojoj mogu provjeriti je li nekoj osobi izrečena mjera samoizolacije - kaže nam predsjednica.

Upravni sud na Putu Supavla na Poljudu također neće imati problema s radom.

- Imamo ukupno 14 sudnica, od toga će ih osam biti raspoloživo za održavanje rasprava uz pridržavanje mjera. Za rasprave će se donijeti poseban raspored. Primjerice, uputit ću suce da stave veći vremenski razmak između ročišta, da se stranke primaju u sud samo po pozivu za ročište, da mogu pristupiti u sud netom prije ročišta (često se događa da stranke pristupe puno prije, pola sata do sat prije termina) te ću odrediti da pojedini suci održavaju ročišta u jutarnjim terminima (prije dnevnog odmora), a drugi poslije odmora (nakon 11.00 sati). Svaka stranka, odnosno drugi sudionik postupka (vještaci, tumači i dr.) moći će pristupiti samo uz prethodno dezinficiranje ruku i dobit će jednokratnu masku i rukavice - kazao nam je Silvio Čović, predsjednik Suda.

Od Ministarstva pravosuđa su zatražili opremu za videovezu, kao i odobrenje za prijam jednog informatičara koji bi njome rukovao.

Izvor : Slobodna Dalmacija


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij