hren

SVUGDJE SE REŽE
Gradonačelnik Andro Krstulović Opara danas je sa svojim savjetničkim Financijsko-gospodarskim timom predstavio paket mjera za suzbijanje gospodarske krize uzrokovane pandemijom COVID-19.

Prva skupina mjera odnosi se na smanjenje plaća u gradskoj upravi i gradskim institucija na način da se od 1. travnja do 30. lipnja gradonačelniku, direktorima i članovima gradskih komunalnih društava te intendantu HNK, njihovim zamjenicima i savjetnicima smanji plaća za 20 posto. 

Pročelnicima gradske uprave te ravnateljima ustanova i ostalih institucija pod upravljanjem grada Splita te njihovim pomoćnicima, zamjenicima i savjetnicima smanjenje plaće za 15 posto, a ostalima za 10 posto. Umanjenje plaća ne smije ići ispod razine od četiri tisuće kuna neto, a za djelatnike s nižom neto plaćom nema umanjenja.

Također će Grad Split ići na smanjivanje ukupne mase plaća Gradske uprave, restrukturiranjem i informatizacijom gradske uprave te bi se u razdoblju od 1. travnja do 31. prosinca smanjio broj zaposlenih za 50 do 70 ljudi.

Za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja mjera je da se ide na ukidanje plaćanja naknada članovima Gradskog vijeća te naknada za članstvo u tijelima Gradskog vijeća i svim drugim tijelima Grada Splita te ukidanje naknada članovima Upravnih vijeća ustanova i nadzornih odbora gradskih društava.

Za 20 posto će se u periodu od 1. travnja do 30. lipnja smanjiti naknade za rad političkih stranaka, a za 10 posto plaće djelatnika ustanovama predškolskog odgoja.

Također je jedna od mjera i smanjenje plaća djelatnika ustanova u kulturi, sportu i JU PŠM te Splitskog saveza športova i trenera za 10 posto, a ukupni rashodi će se u iduća tri mjeseca smanjiti za 20 posto.

Djelatnicima Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita, DES-a i Crvenog križa neće se umanjivati plaće.

Predlažemo je i ukidanje sredstava za manifestacije i događanja, drugim riječima, od 1. travnja do ukidanja zabrane sva sredstva namijenjena za manifestacije u tom razdoblju se ukidaju, a nakon toga ostaje eventualno za samo održavanje prethodno dogovorenih međunarodnih ili tradicionalno gradskih događanja.

Prijedlog je i da se svim programskim korisnicima od strane udruga, programsko financiranje smanji za 50 posto u iduća tri mjeseca.

Predlaže se obustavljanje plaćanja prekovremenog ili bilo kojeg drugog oblika rada (do isteka ugovorenih rokova) te zabrana zapošljavanja u Gradu Splitu i svim korisnicima proračuna do daljnjega, ali za sada tri mjeseca.

Mjera koja može pomoći smanjenju pritiska na lokalni proračun je i suspenzija svih nepokrenutih javnih nabava, osim onih po posebnom ovlaštenju gradonačelnika te koje su hitne i nužne u ovom razdoblju ili koje proizlaze iz preuzetih obveza kroz EU financiranje.

Obustavlja se nastanak (u proračunu planiranih) ostalih troškova osim najnužnijih i najneophodnijih.

Prijedlog je i smanjenje plaća u svim gradskim komunalnim društvima za 10 posto u periodu od 1. travnja do 30. lipnja, umanjenje plaća ne smije ići ispod razine od četiri tisuće kuna neto, a za djelatnike s nižom neto plaćom nema umanjenja.

- Nije otvorena tema prireza, iako je puno signala i očekivanja bilo vezano na temu da će Grad ili smanjiti ili u potpunosti ukinuti prirez porezu na dohodak. Radni tim gradonačelnika uvažavajući takva očekivanja ih nije ipak prihvatio, kazao je prof. dr. sc. Dejan Kružić.

Krešimir Budiša, savjetnik gradonačelnika, pojasnio je mjere pomoći građanima i gospodarskom sektoru:

- odgoda ovrha i zaustavljanje prisilne naplate do 30. lipnja.

- odgoda plaćanja komunalne naknade, računa Čistoće te Vodovoda i Kanalizacije, ali samo za građane koji su pogođeni značajnijim smanjenjem prihoda

- ukidanje naknade za gradske vrtiće i participacije roditelja u cijeni cjelodnevnog boravka od 19. ožujka

Budiša se osvrnuo i na  mjere pomoći građanima dodatne proračunske zalihe koje planiraju staviti na sredstva Crvenog križa, DES-a, pučke kuhinje i drugih prava u socijali u iznosu od 2 milijuna kuna. 

- Zatim povećanja fonda o socijalnoj skrbi zaključkom Gradonačelnika, jednokratnih pomoći građanima od tri tisuće kuna. Ukupna vrijednost dodatnih 400 tisuća kuna, kazao je Budiša.

Za dio građana koji se nađe u neprilici da i nakon mjera budu na Zavodu za zapošljavanje, Budiša je kazao kako je plan da ih pokušaju putem javnih radova zaposliti (javni radovi uređenja površina, pošumljavanja zelenih površina) čim bude dopušteno. 

Mjere pomoći gospodarstva su:

- odgoda ovrha – zaustavljanje prisilnih naplata do 30. lipnja

- odgoda plaćanja komunalne naknade do 30. lipnja za subjekte koji su pogođeni značajnijim smanjenjem prihoda te otpis plaćanja komunalne naknade za subjekte kojima je rad zabranjen

- oslobađanje od plaćanja zakupa za poslovne prostore u vlasništvu Grada Splita za razdoblje nekorištenja, to se odnosi i na zakupe javnih površina i na plaćanje koncesijskih odobrenja i naknada

- sufinanciranje troškova kamata po kreditima za obrtnike i male poduzetnika za mikro zajmove za likvidnost i COVID-19 zajmove za obrtna sredstva za male i srednje poduzetnike do maksimalno 1 posto kamate

Budiša je dodao kako je Grad predvidio sufinanciranje otvaranja novih radnih mjesta s jednokratnom pomoći od četiri tisuće kuna po svakom novozaposlenom, kada krene otvaranje svih objekata. Primjenjivo je na sve poduzetnike, a odnosi se na prijem u radni odnosu u trajanju od minimalno četiri mjeseca. Za tu mjeru predviđeno je od strane grada 4 milijuna kuna.

Grad Split predviđa i mjeru samozapošljavanja u djelatnosti koje su od strateškog interesa Grada, a to su primarne djelatnosti u proizvodnji, visokim tehnologijama, preradi i proizvodnji hrane. Riječ je do 40 tisuća kuna sufinanciranja plaća. Mjera u trajanju od 9 mjeseci, a za nju je predviđeno 4 milijuna kuna.

Predstavljen je i program inkubacije i edukacije za razvoj poduzetništva; za mlade koji žele krenuti pokrenuti svoj posao Grad predviđa sredstva za inkubaciju i razvoju, u sustavu vaučera do 30 tisuća kuna godišnje.

Zadnja mjera se odnosi na program prekvalifikacije nezaposlenih u deficitarna zanimanja, primjerice u djelatnosti u građevinarstvu i energetskim obnovama, IT i slično – vaučeri za nezaposlene za prekvalifikacije u najvećoj mjeri u suradnji s Centrom Zlatna vrata i za to je predviđeno 1,5 milijuna kuna.

Izvor : Slobodna Dalmacija


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij