hren

Vlada pokreće pregovore o smanjenju i osnovica plaće, svih već ugovorenih materijalnih prava, koeficijenata i dodataka za zaposlene u državnoj i javnoj službi. Gradovi i općine trebaju štedjeti

Na današnjoj sjednici Vlade su, uz usvojene mjere za pomoć gospodarstvu, prošli i zaključak i odluka o rigoroznoj štednji u cijeloj državnoj upravi, a isto je preporučeno i gradovima i općinama.

Kako smo neslužbeno doznali u Vladi, ako se gradovi, općine i županije ne budu prilagodili i poslušali ove naredbe, država će naći načina da ih na to natjera. A mjere štednje koje moraju provesti i svi oni koji su proračunski korisnici su zaista prilično oštre, a uključuju i smanjenje plaća za zaposlene. 

- Pokrenut će se pregovori sa socijalnim partnerima o visini osnovice za izračun plaća državnih službenika, namještenika i zaposlenih u javnim službama. Pokrenut će se pregovori i o isplati određenih prava ugovorenim kolektivnim ugovorima, tre prava iz sklopljenih sporazuma o uvećanju koeficijenata složenosti poslova i dodataka na plaću - stoji u jednoj od točaka zaključaka. 

Nitko u Vladi zasad ne otkriva koje su početne pozicije Vlade za pregovore, ali jasno je da kreću u smanjivanje plaća, a kao što je vidljivo, na stolu je i osnovica, ali i dodaci i koeficijenti. 

Nadalje, u odluci se nalaže svim ministarstvima, državnim tijelima, ali i izvanproračunskim korisnicima poput Zavoda za mirovinsko, Zavoda za zapošljavanje, Zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskih cesta, Fonda za zaštitu okoliša, HŽ infrastrukture i sl. da odmah moraju obustaviti svu javnu nabavu koju su pokrenuli. Ne smiju pokrenuti niti nove nabave.  I moraju trošiti samo na "neophodno obavljanje osnovnih poslova". 

- Zabranjeno je novo zapošljavanje, te prijem službenika i namještenika bez obzira na izvore financiranja. Zabranjuje se i sklapanje ugovora o djelu - stoji u odluci. 

Nitko od njih više ne smije dati niti donaciju višu od 10.000 kuna, a da ne pita ministra financija Zdravka Marića. Ministarstvo državne imovine će napraviti i smjernice i očekuju se rigorozne uštede također i u svim državnim poduzećima.

Od zabrane zapošljavanja su izuzete samo ustanove u zdravstvu. Svi ostali, ako baš silno tvrde da žele nekoga zaposliti, moraju to obrazložiti i eventualno zaposliti tek uz suglasnost Zdravka Marića. 

Što se tiče javne nabave, od zabrane je izuzeto sve što je potrebno u borbi protiv epidemije korona virusa ili za sanaciju štete od potres. 

Zanimljiva je i točka zaključka koja kaže da se od 556 gradova, općina i županija u Hrvatskoj očekuje da "na odgovarajući način prvedu utvrđene aktivnosti i mjere". 

To znači da se i oni svega navedenog trebaju pridržavati. Ali ne moraju jer im po sadašnjim zakonima to ne može narediti Vlada.

Ali kako saznajemo, postoji opcija i promjena zakonodavnog okvira kako bi im se to moglo narediti i zabraniti primjerice da netko i sada kupuje skupe automobile, troši na gradnju fontana ili na sličan način koji je potpuno neprimjeren krizi.

Izvor : 24sata.hr


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij