hren

Potrebno je podnijeti zahtjev za korištenjem mjera prolongiranja plaćanja poreza, pri čemu se ne smije imati dospjelog nenaplaćenog poreznog duga, upozorava  revizorica Dubravka Kopun.

Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona (NN br. 35) s uvedenim prolongatom roka dospijeća poreznih davanja  donosi cijeli niz  bitnih aspekata koje poduzetnici trebaju imati na umu u svojem poslovanjem nakon novonastalih okonosti, što u e-mail  prepisci na naša pitanja pojašnjava revizorica Dubravka Kopun.

Na koja porezna davanja se Pravilnik odnosi?

Izuzev carina i trošarina, posrijedi su sva porezna davanja. Izuzetak je porez na dodanu vrijednost, za koji mogućnost odgode plaćanja imaju isključivo poduzetnici koji ostvaruju prihode do 7,5 mil. kn u prethodnoj godini, pod uvjetom da obračunavaju PDV temeljem izdanih računa, a ne naplaćene realizacije. To znači da će za većinu poduzetnika  – naime, 94% ih ostvaruje prihode manje od 7,5 mil. kn, biti primjenjive odredbe o prolongiranju plaćanja PDV-a. Svi ostali poduzetnici mogu koristiti ovo prolongiranje poreznih davanja za ostale porezne obveze: porez na dohodak te doprinose prilikom isplate plaća, porez na dobit utvrđen prilikom predaje financijskih izvještaja za 2019. te  pristojbe.

Od kada se porezna davanja mogu prolongirati?

Pravilnik navodi da je to od datuma kada su proglašene posebne okolnosti – a to je 19. ožujka, koji je početni datum kada je stupila na snagu Odluka o mjerama ograničavanja društvenog okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja. Odredbe se odnose na prethodno definirana porezna davanja koja dospijevaju počevši od 19. ožujka.

Što je s akontacijama poreza na dobit?

Za poduzetnike kojima je poslovanje obustavljeno temeljem navedene  Odluke, Porezna uprava će samostalno utvrditi predujam poreza na dobit, koji dospijeva na naplatu već u ožujku na 0,00 kuna. Svakako predlažemo svima da provjere zaduženja na poreznim karticama prije kraja mjeseca, te ako   ova odluka nije provedena da o tome  obavijeste njihovog  poreznog referenta.

No, i za ostale poduzetnike postoji mogućnost predaje putem portala ePorezna njihovog e-zahtjeva za smanjenje akontacije poreza na dobit – čak i na iznos nula kuna, kojem je, pak, bitno priložiti preliminarne financijske izvještaje za 2020. s usporednim podacima za 2019. te obrazloženje.

Za koliko dugo se prolongira dospijeće poreznih obveza?

Riječ je o razdoblju  od 3 mjeseca  (s naznakom da se ovaj rok može produžiti za dodatna 3 mjeseca) tako  da obveza PDV-a za ožujak koja dospijeva na naplatu 30. travnja, pod zadovoljenjem pozitivnog rješenja PU o prolongatu na tri mjeseca, podrazumijeva dospjevanje 31. srpnja. Identično je i s obvezom PDV-a za travanj, koja dospijeva na naplatu 31. svibnja, te uz ovaj prolongat će dospjeti na naplatu 31. kolovoza. Bitno je reći da obvezu PDV-a za  veljaču, koja dospijeva na naplatu do 31. ožujka,  nije moguće odgoditi. Također, za vrijeme ovog prolongata ne obračunavaju se kamate od strane PU.

Tko ima pravo na prolongiranje plaćanja te postoje li neki dodatni uvjeti?

To su poduzetnici koji zadovoljavaju dva uvjeta – ili imaju pad prihoda/primitaka u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva za mjere plaćanja poreza najmanje od 20% u odnosu na isti mjesec prethodne godine, ili navedeni pad mogu učiniti vjerojatnim. Usto, moraju dokazati da dospjela obveza PDV-a proizlazi iz izdanih računa. Potrebno je podnijeti zahtjev za korištenjem mjera prolongiranja plaćanja poreza, pri čemu se ne smije imati dospjelog nenaplaćenog poreznog duga. Tek se dug manji od 200 kn koji je u pravilu produkt uskladbe sa Poreznom upravom ne smatra  dospjelim dugom.

Što je predviđeno u slučaju nemogućnosti podmirenja porezne obveze nakon navedenog prolongata?

U odnosu na tu situaciju  daje se mogućnost sklapanja obročne otplate poreznih davanja na rok od 24 mjeseca, što znači da će biti potrebno izraditi pisani i obrazloženi zahtjev za obročnu otplatu odgođene dospjele porezne obveze u roku od 5 dana od dana dospijeća obveze za koju poduzetnik nije bio u mogućnosti platiti. Ako se rate ne plaćaju na  vrijeme, obročna otplata će se ukinuti.

Inače definirana je i mogućnost naknadne kontrole poreznog  tijela. PU može ukinuti prolongat plaćanja poreznih davanja, uz obračun zateznih kamata na njihovo nepravovremeno plaćanje, i to u tri slučaja: ako  se lažno prikažu činjenice kojima su obrazloženi  zahtjevi, zatim ako se postupa protivno poreznim propisima i ako se zloupotrebljavaju mjere plaćanja poreza s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi.

Izvor : Poslovni.hr


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij