hren

Hrvatski zavod za zapošljavanje od danas je počeo primati prijave ugroženih poslodavaca za isplatu minimalne plaće za zadržavanje zaposlenih. Provjerili smo pod kojim uvjetima poslodavci mogu ostvariti prava za svoje zaposlenike i što moraju učiniti kako bi im novčana pomoć bila što prije isplaćena

Financijsku potporu HZZ će odobravati tvrtkama kojima je zabranjena djelatnost odlukom Stožera civilne zaštite, kao i drugim tvrtkama koje dokažu da im je osjetno smanjena poslovna aktivnost zbog negativnih utjecaja zaraze.

Svi poslodavci koji prihvate mjeru i zadrže zaposlene, uz uvjet da zadovoljavaju propisane kriterije, dobivat će od HZZ-a naknadu u visini minimalne plaće za svakog zaposlenika.

U zahtjevu je potrebno opisati razloge zbog kojih se traži potpora i to potkrijepiti dokazima. Za djelatnosti kojima je zabranjen rad treba samo dostaviti presliku odluke Stožera civilne zaštite. Poslodavci kojima nije zabranjena djelatnost, ali imaju značajne poteškoće u poslovanju, trebaju dokazati da su im prihodi pali za više od 20 posto.

Oni trebaju izraditi tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen zahtjev s istim mjesecom prethodne godine, uz projekciju prihoda u narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog razdoblja prethodne godine.

Uz izračun pada prihoda, trebaju dostaviti dokumente koji potkrepljuje navedene brojke (otkazani ugovori, problemi u transportu i isporuci robe, problemi u nabavci repromaterijala i sirovina i sl.).

Pravo na potporu ovisi i o kretanju broja zaposlenih. Poslodavci koji su imali pad broja zaposlenih od 1. do 20. ožujka 2020. godine mogu dobiti potporu, ali ako su od 20. ožujka do dana predaje zahtjeva osjetnije smanjili broj zaposlenih, ona im se neće odobriti.

Tko ne može dobiti potporu?

U slučaju smanjenja broja zaposlenih potporu ne mogu dobiti poslodavci koji zapošljavaju do 10 radnika, a otpustili su više od 40 posto zaposlenih. Pravo na potporu gube poslodavci u malim poduzećima ako su otpustili više od 20 posto, u srednjim poduzećima više od 15 posto, a u velikim više od 10 posto radne snage.

Pritom se u izračunu ne uzima u obzir istek ugovora o radu na određeno vrijeme, odlazak radnika u mirovinu i otkaz skrivljen ponašanjem radnika.

Također, potporu ne mogu dobiti vlasnici, suvlasnici, osnivači, članovi uprave, direktori, prokuristi, uz izuzeće poslodavaca kod kojih je zaposleno do 10 radnika i vlasnika obrta.

Potpora će se uskratiti i poslodavcima koji već koriste neku od mjera aktivnog zapošljavanja što uključuje naknadu opravdanog troška plaće. Oni mogu ostvariti pravo na isplatu minimalne plaće, ali moraju odustati od korištenja postojećih potpora.

Mjera se ne odnosi na poslodavce koji su unazad 12 mjeseci registrirali tvrtku te koriste sredstva za samozapošljavanje niti na državne i komunalne tvrtke u kojima RH, županije i jedinice lokalne samouprave imaju vlasničke udjele od 25 posto ili više, uz izuzeće poslodavaca iz sektora prerađivačke industrije i djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane.

Koliki su iznosi pomoći?

Iznos od 3250 kuna neto isplatit će se mjesečno po radniku zaposlenom u punom radnom vremenu, odnosno 1625 kuna neto po radniku zaposlenom u nepunom radnom vremenu.

Pritom treba naglasiti da za ožujak neće biti isplaćena puna potpora nego razmjerni dio iznosa od 3250 kuna za vrijeme u kojem poduzetnici nisu radili, prema odluci Stožera civilne zaštite. Primjerice, ako restoran nije radio od 10. ožujka, vlasnik ima pravo na potporu u visini dvije trećine minimalne plaće po zaposlenom, odnosno 2167 kuna.

Na koji se način dostavlja prijava?

Prijava se može predati osobno u nadležnom uredu HZZ-a ili elektroničkim putem. Iz HZZ-a apeliraju da svi koji to mogu koriste online prijavu ili prijavu e-mailom na adresu pisarnice područnog ureda HZZ-a županije u kojoj je registrirana tvrtka.

Što sve sadrži prijava?

Prijava sadrži zahtjev za dodjelu potpore, popis radnika za koje se traži potpora, izjavu o točnosti podataka i razloga za korištenje potpore te prateću dokumentaciju (preslika odluke Stožera civilne zaštite, obrazloženje pada prihoda, dokumentacija o otkazima ugovora i ostalo).

Poslodavci koji koriste neku od mjera aktivne politike zapošljavanja trebaju dostaviti i popis radnika s konkretnim mjerama.

Obrasce za prijavu možete preuzeti ovdje.

U kojim rokovima se primaju zahtjevi, izdaje rješenje i provodi isplata?

Za predaju zahtjeva nije određen rok, što znači da se zaprimaju kontinuirano dok traje mjera. Na uredno zaprimljenu dokumentaciju HZZ se obvezuje izdati rješenje (pozitivno ili negativno) u roku od 10 dana.

Naknada se isplaćuje do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. Prva isplata ide u travnju, a predviđeno trajanje mjere je tri mjeseca.

Izvor: Tportal.hr


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij