hren

TRŽIŠTE RADA
Ove godine stupio je na snagu novi program poticanja zapošljavanja namijenjen nezaposlenima i osobama čija znanja i vještine ne odgovaraju potrebama tržišta rada. Zainteresiranim korisnicima država pokriva troškove obrazovanja i usavršavanja s ciljem lakšeg zapošljavanja i očuvanja postojećih radnih mjesta

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava te Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) osigurali su za ovu godinu gotovo 70 milijuna kuna za poticanje obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja kojima je cilj stjecanje znanja i vještina za povećanje zapošljivosti i prilagođavanje potrebama tržišta rada.

Ciljane potpore namijenjene su nezaposlenim osobama, ali i zaposlenima koji se žele dodatno educirati kako bi ostali konkurentni na tržištu rada.

Državni poticaji usmjereni su na djelatnosti u kojima postoji potražnja za radnom snagom. Na listi obrazovnih programa za koje se odobravaju potpore ove godine nalaze se brojna deficitarna zanimanja u turizmu, graditeljstvu, trgovini, ICT industriji i drugim djelatnostima.

Obrazovanje nezaposlenih

Nezaposlene osobe mogu samostalno ili na preporuku savjetodavca zatražiti uključivanje u konkretni program obrazovanja, ovisno o preferencijama i prethodno stečenoj razini obrazovanja. Selekciju kandidata za programe obrazovanja provode savjetnici Zavoda za zapošljavanje, uzimajući u obzir niz faktora vezanih uz zapošljivost konkretne osobe.

Primjerice, osobe sa završenom osnovnom školom uključuju se u programe osposobljavanja u kojima stječu praktične vještine (npr. pomoćni kuhar), u programe prekvalifikacije uključuju se osobe koje imaju najmanje završenu trogodišnju srednju školu jer je riječ o stjecanju novog zanimanja (npr. kuhar), dok su programi specijalističkih usavršavanja specijalizirani programi obrazovanja unutar struke (npr. kuhar nacionalnih jela).

Nezaposlene osobe mogu samostalno ili na preporuku savjetodavca zatražiti uključivanje u konkretan program obrazovanja

Obrazovne programe koji će se subvencionirati utvrđuju svake godine regionalni zavodi za zapošljavanje u skladu s potrebama tržišta rada, a obrazovne ustanove koje će provoditi obrazovanje biraju se na temelju prethodno provedenog postupka javne nabave.

Korisniku potpore HZZ pokriva kompletne troškove obrazovanja i putne troškove (do 1400 kuna mjesečno) te isplaćuje novčanu pomoć za vrijeme obrazovanja. Također, pokriveni su troškovi liječničkog pregleda ako je potreban za upis u konkretni program obrazovanja.

Obrazovanje nezaposlenih za završetak osnovne škole i stjecanje prvog zanimanja

Ova mjera provodi se u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja koje prijavljenim kandidatima organizira i financira osnovno obrazovanje.

Poslije završetka osnovne škole HZZ u suradnji s poslodavcima i obrazovnim ustanovama osigurava obrazovanje za stjecanje prvog zanimanja. Obrazovanje se može provoditi u odgovarajućoj obrazovnoj ustanovi ili kod poslodavca.

Polazniku HZZ pokriva putne troškove (do 1400 kuna mjesečno) te mu isplaćuje novčanu pomoć za vrijeme obrazovanja (maksimalno 24 mjeseca).

Poslodavcu HZZ pokriva trošak teorijske nastave u obrazovnoj ustanovi i polaganje ispita osposobljenosti u maksimalnom iznosu do 18.000 kuna, trošak mentora koji praktično obučava polaznika do 1500 kuna mjesečno te liječnički pregled po potrebi.

Obrazovanje zaposlenih

Pravo na potpore za obrazovanje imaju i zaposlene osobe kojima prijeti gubitak radnog mjesta zbog nedostataka stručnih znanja i vještina ili se žele prekvalificirati za neko od deficitarnih zanimanja. Potpore mogu dobiti i zaposleni koji žele unaprijediti razinu svoje stručnosti i konkurentnosti kako bi mogli napredovati na radnom mjestu.

Ovoj kategoriji korisnika HZZ pokriva kompletne troškove obrazovanja i troškove liječničkog pregleda po potrebi.

Planovi obrazovnih programa koji će se provoditi u pojedinoj godini, odnosno za pojedinu ciljanu skupinu zaposlenih osoba, definiraju se na razini lokalnih ureda Zavoda za zapošljavanje, ovisno o potrebama na tržištu rada, a ­obrazovne ustanove odabiru se putem javne nabave.

U obrazovanje zaposlenih ne mogu se uključiti osobe koje su korisnici mirovine i koje rade kod poslodavca u nepunom radnom vremenu, kao ni strani radnici.

Osposobljavanje na radnom mjestu

Potpore za osposobljavanje na radnom mjestu namijenjene su nezaposlenim osobama koje se žele prekvalificirati jer sa svojim zanimanjem ne mogu naći posao te nezaposlenim osobama kojima je potrebno dodatno osposobljavanje kako bi ostale konkurentne na tržištu rada.

Osposobljavanje organizira poslodavac tako da osobi koja je upućena na osposobljavanje osigura mentora koji će joj prenositi praktična znanja i vještine potrebne za obavljanje poslova. ­Osposobljavanje se provodi u punom radnom vremenu od 40 sati tjedno, a nakon osposobljavanja poslodavac polazniku izdaje potvrdu o usvojenim znanjima i vještinama.

Tijekom osposobljavanja osoba ostaje u evidenciji nezaposlenih i ima pravo na novčanu pomoć u visini minimalne plaće. HZZ polazniku pokriva i putne troškove te mirovinski doprinos za vrijeme trajanja osposobljavanja.

Poslodavac ima pravo na pokriće troškova mentora do 1500 kuna neto mjesečno po osobi. Pritom jedan mentor može osposobljavati najviše tri osobe, a ukupan broj osoba na osposobljavanju kod jednog poslodavca ne može biti veći od 50 posto prosječnog broja zaposlenih.

Za nezaposlene osobe bez radnog iskustva te osobe koje se osposobljavaju za rad u sezoni predviđena je i teorijska nastava u obrazovnoj ustanovi te polaganje ispita o osposobljenosti. HZZ pokriva troškove obrazovanja do 18.000 kuna i troškove liječničkog pregleda.

Osposobljavanje nezaposlenih mogu provoditi i poduzetnički inkubatori i razvojne agencije kada je riječ o specifičnim programima iz sustava visokih tehnologija, složenijih i poslova više kvalifikacijske razine te poslova za koje nema programa obrazovanja u okviru redovitog školovanja.

Usavršavanje

Ove potpore dodjeljuju se za poticanje daljnjeg obrazovanje zaposlenih s ciljem očuvanja radnih mjesta, a zbog uvođenja novih tehnologija i proizvodnih programa te podizanja konkurentnosti.

Poslodavac ima pravo na sufinanciranje troškova usavršavanja do maksimalnog iznosa od 18.000 kuna. Za većinu slučajeva intenzitet potpore ne premašuje 50 posto, a može se povećati na 60 posto ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju, odnosno ako se potpora dodjeljuje srednjem poduzeću.

Ako se potpora dodjeljuje malom poduzeću, intenzitet se može povećati na 70 posto. Potpore za usavršavanje odobravaju se na rok od šest mjeseci uz obvezu zadržavanja osobe u radnom odnosu u jednakom razdoblju koliko je trajalo usavršavanje.

Detaljne informacije o pojedinim mjerama te uvjetima i načinima korištenja poticaja pogledajte ovdje.


LISTA ZA 2020. GODINU
Djelatnosti i zanimanja za koje se odobravaju potpore za obrazovanje

Smještaj i usluživanja hrane i pića (barmen, konobar, sommelier, kuhar, pomoćni kuhar, pečenjar, pekar, priprematelj bureka i pizza, slastičar, sobarica, maser, wellness terapeut, hotelski domaćin, voditelj obiteljskog i malog hotela)

Graditeljstvo (armirač, fasader, keramičar, monter optičkih instalacija, monter suhe gradnje, podopolagač, rukovatelj bagerom, rukovatelj rovokopačem-utovarivačem, rukovatelj viličarom, rukovatelj kranskom dizalicom, rukovatelj motornom kosilicom i trimerom, rukovatelj motornom pilom, ličilac, soboslikar-ličilac, izolater, tesar, zidar, krovopokrivač, kamenorezac, monter dizala, monter-serviser rashladnih i klima uređaja/frigomehaničar, poslovi izrade i montaže PVC i aluminijske stolarije)

Metalska industrija i brodogradnja (bravar, bravar pomoćni, operater/rukovatelj CNC tokarilicom i CNC glodalicom, limar, pomoćni limar, lakirer metala, monter solarno-toplovodnih sustava, monter fotonaponskih sustava, zavarivač - TIG, REL, MIG-MAG, elektro, PPŽ)

Prijevoz i skladištenje (C, CE, D kategorija, vozač motornih vozila, početne kvalifikacije za vozača, periodička izobrazba - COD 95)

Informacije i komunikacije (AutoCAD/CAD specijalist/konstruiranje i modeliranje pomoću računala – CADD, AutoCAD/CAD operater/konstruiranje i modeliranje pomoću računala – CADD, modeliranje i izrada 3D modela, programer mobilnih aplikacija – ANDROID, JAVA programer, web dizajner, sistemski i mrežni administrator – specijalist, programer internetskih aplikacija - PHP i MySQL, programer internetskih aplikacija - C# i ASP.NET)

Zdravstvena zaštita i socijalna skrb (njegovatelj i gerontodomaćin)

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (voditelj projekata EU-a, suradnik u pripremi i provedbi projekata EU-a, knjigovođa, samostalni knjigovođa)

Trgovina (prodavač u specijaliziranim trgovinama – drogerijama)

Tekstilna i obućarska industrija (šivač, obućari)

Prehrambena industrija (mesar)

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (vinogradar-podrumar, voćar-vinogradar, povrćar, vrtlar)

Drvna industrija (rukovatelji sredstvima za obradu drveta, rukovatelji strojevima za primarnu preradu drveta, rukovatelj strojevima za sekundarnu preradu drveta)

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (zaštitar, čuvar, čistač)

Digitalne kompetencije (poslovi računalnog operatera)

Digitalni marketing (poslovi internetskog/digitalnog oglašavanja/marketinga)

Strani jezici (engleski, njemački, talijanski)

Izvor : Tportal


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij