JEDNI SMO OD NAJLOŠIJIH U EU
Poražavajući su podaci o broju vozača koji su ostali bez vozačke dozvole u šest mjeseci od donošenja novog zakona

U pola godine od stupanja na snagu novog Zakona o sigurnosti prometa na cestama bez vozačke dozvole je ostalo 464 vozača, dok je u prvih sedam mjeseci 2019., do donošenja strožeg zakona, bez nje ostalo 106 vozača

Da je Republika Hrvatska jedna od najlošijih zemlja u EU po broju smrtno stradalih u cestovnom prometu na milijun stanovnika, često ističu domaći mjerodavni stručnjaci u području sigurnosti u prometu. Svakodnevno čitamo i o tome kako se prometna policija nosi s prekršiteljima u prometu na hrvatskim cestama, pa smo slijedom toga odlučili provjeriti kakvi su rezultati u periodu od šest mjeseci, odnosno od 1. kolovoza 2019. godine, kada je stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, do kraja siječnja ove godine.

Odgovor na ovo pitanje potražili smo od najmjerodavnije institucije u Hrvatskoj, to je Ministarstvo unutarnjih poslova, a koje nam je rezimiralo ne samo ovaj šestomjesečni period, već i period od siječnja do kraja srpnja 2019. godine, kada je još na snazi bio stari Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine, broj: 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15., 108/17.).

Ukratko, u prvih sedam mjeseci 2019., do stupanja na snagu izmijenjenog zakona, oduzeto je ukupno 106 dozvola, a samo u šest mjeseci od stupanja na snagu izmijenjenog zakona bez dozvole zbog počinjenih prekršaja ostala su 464 vozača. Nadalje, neki dan smo pisali i o neslavnom hrvatskom rekorderu prema visini kazne. Taj nesavjesni 'vozač', kako je izvijestila PU bjelovarsko-bilogorska, morat će platiti čak 72.000 kuna jer je vozio neregistriran i neosiguran automobil bez položenog vozačkog ispita, a osim toga, neće smjeti upravljati vozilom B kategorije tri mjeseca. Paradoks u svemu tome, a možda i najtragičnija činjenica jest da dotična osoba nema vozačku dozvolu jer nije položila vozački ispit!

Oduzete vozačke dozvole u periodu od 1. siječnja do 31. srpnja 2019. godine

Posebno nas je zanimalo koliko je točno vozača ostalo bez svoje vozačke dozvole zbog počinjenih prekršaja u prometu, ali i koji su to najčešće bili prekršaji. Evo podataka za razdoblje od siječnja do srpnja 2019. godine. Dakle, u tom periodu doneseno je ukupno 106 rješenja o ukidanju i oduzimanju vozačke dozvole, od toga:

- 26 rješenja temeljem stavka 3.
- 80 rješenja temeljem stavka 4.

Da podsjetimo, stavak 3. starog zakona odnosi se na mlade vozače (do 24 godine) koji su u razdoblju od dvije godine prikupili devet negativnih prekršajnih bodova, pa im se shodno tome ukida i oduzima vozačka dozvola. Nadalje, prema stavku 4., vozaču (preko 24 godine starosti) koji je u razdoblju od dvije godine prikupio 12 negativnih prekršajnih bodova rješenjem će se ukinuti i oduzeti vozačka dozvola. Shodno ovim dvama stavcima, oni se brišu iz evidencije, a takva osoba može ponovo polagati vozački ispit istekom roka od dvije godine od dana izvršnosti rješenja iz stavka 3. i 4. ovoga članka, nakon provedenog postupka osposobljavanja kandidata za vozače. Nadalje, osoba iz stavka 5. i 6. ovoga članka koja upravlja motornim vozilom nakon izvršnosti rješenja iz članka 3. i 4. ovoga članka, a prije ponovnog stjecanja prava na samostalno upravljanje motornim vozilom, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju do 60 dana. Protiv rješenja iz stavka 3. i 4. ovoga članka ne može se podnijeti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Oduzete vozačke dozvole u periodu od 1. kolovoza do 31. prosinca 2019. godine

Dana 1. kolovoza 2019. godine stupio je snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a od kolovoza do kraja prosinca 2019. doneseno je ukupno 139 rješenja o oduzimanju vozačke dozvole, od toga:

- 14 rješenja temeljem stavka 3.
- 30 rješenja temeljem stavka 4.
- 8 rješenja temeljem stavka 5.
- 5 rješenja temeljem stavka 6.
- 82 rješenja temeljem stavka 4. (ovaj podatak smo dobili od MUP-a, ali čini se da je ipak riječ o stavku 7.)

Treba reći da je izmijenjen članak 286. dotad važećeg zakona, koji govori o pravnim posljedicama pravomoćne osude vozača motornog vozila za određene prekršaje na temelju određenog broja prikupljenih negativnih prekršajnih bodova, što znači da vozač na određeno vrijeme gubi pravo na upravljanje motornim vozilom određene kategorije, odnosno svih kategorija.

Izmijenjen članak 286. sada glasi:

(1) Pravna posljedica pravomoćne osude vozača motornog vozila za određene prekršaje iz ovoga Zakona je upis negativnih prekršajnih bodova u evidenciju.

(2) Negativni prekršajni bodovi iz stavka 1. ovoga članka brišu se iz evidencije nakon proteka dvije godine od dana pravomoćnosti odluke o prekršaju na temelju kojeg su upisani.

(3) Mladom vozaču koji je u razdoblju od dvije godine prikupio devet negativnih prekršajnih bodova rješenjem će se ukinuti i oduzeti vozačka dozvola.

(4) Vozaču koji je u razdoblju od dvije godine prikupio 12 negativnih prekršajnih bodova rješenjem će se ukinuti i oduzeti vozačka dozvola.

(5) Mladom vozaču koji je u razdoblju od dvije godine prikupio devet negativnih prekršajnih bodova i vozaču koji je u razdoblju od dvije godine prikupio 12 negativnih prekršajnih bodova, a kojem je vozačka dozvola istekla, rješenjem će se odrediti da ne može podnijeti zahtjev za produljenje vozačke dozvole na rok od dvije godine, a zahtjev podnesen u roku od dvije godine će se rješenjem odbaciti.

(6) Mladom vozaču koji je u razdoblju od dvije godine prikupio devet negativnih prekršajnih bodova i vozaču koji je u razdoblju od dvije godine prikupio 12 negativnih prekršajnih bodova, a vozačka dozvola je oduzeta ili prijavljena izgubljenom, rješenjem će se ukinuti vozačka dozvola.

(7) Vozaču koji je prije stjecanja prava na upravljanje vozilom u razdoblju od dvije godine prikupio devet negativnih prekršajnih bodova rješenjem će se odrediti da ne može podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole na rok od dvije godine, a zahtjev podnesen u roku od dvije godine će se rješenjem odbaciti.

(8) Nakon što su negativni prekršajni bodovi uzeti u obzir za donošenje rješenja iz stavaka 3. do 7. ovoga članka brišu se iz evidencije.

(9) Osoba iz stavaka 3. do 6. ovoga članka može ponovo polagati vozački ispit istekom roka od dvije godine od dana izvršnosti rješenja iz stavaka 3. do 6. ovoga članka, nakon provedenog postupka osposobljavanja kandidata za vozače.

(10) Osoba iz stavka 9. ovoga članka koja upravlja motornim vozilom nakon izvršnosti rješenja iz stavaka 3. do 6. ovoga članka, a prije ponovnog stjecanja prava na samostalno upravljanje motornim vozilom, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju do 60 dana.

(11) Osoba iz stavka 7. ovoga članka koja upravlja motornim vozilom, a prije stjecanja prava na upravljanje vozilom, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju do 60 dana.

(12) Vozaču koji je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz stavaka 10. i 11. ovoga članka izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od:

1) najmanje šest mjeseci, ako je prekršaj počinjen drugi put,

2) najmanje 12 mjeseci, ako je prekršaj počinjen treći odnosno svaki sljedeći put.

(13) Protiv rješenja iz stavaka 3. do 7. ovoga članka ne može se podnijeti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Oduzete vozačke dozvole u periodu od 1. siječnja do 31. siječnja 2020. godine

U siječnju 2020. godine doneseno je ukupno 325 rješenja, od toga:

- 53 rješenje temeljem stavka 3.
- 64 rješenja temeljem stavka 4.
- 30 rješenja temeljem stavka 5.
- 19 rješenja temeljem stavka 6.
- 159 rješenja temeljem stavka 7.

Prekršaji u prometu za koje je vozaču predviđeno upisivanje negativnog/negativnih prekršajnih bodova u vozačku dozvolu također su propisani navedenim zakonom, a u praksi se najčešće radi o prekršajima vožnje pod utjecajem alkohola te prekoračenju brzine u naseljenim mjestima.

Ovi užasni podaci, složit ćete se, samo govore o niskoj prometnoj kulturi u Hrvatskoj.

Izvor: Tportal.hr


KOMENTARI:
(Da bi ste mogli komentirati morate biti prijavljeni na Facebook.)

Izdvojeno

 
 
 

RAZVRSTAVANJE OTPADA
Razvrstavanjem do nižih računa i čistih Kaštela
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij
PRIKUPLJANJE SVIH VRSTA OTPADA U 2022.
Način prikupljanja miješanog, biorazgradivog i reciklabilnog otpada