hren

NEREALNA OČEKIVANJA?
Uz ideološke razlike, predsjedničke kandidate dijeli njihov odnos prema predsjedničkim ovlastima. Od četvero vodećih u anketama, njih čak troje želi mijenjati sadašnje ovlasti. Najradikalniji je Mislav Kolakušić, jer bi predsjednika 'okrunio' uvođenjem predsjedničkog sustava. Miroslav Škoro također želi znatno povećanje ovlasti jer 'predsjednik treba biti oruđe naroda za odlučni zaokret'. Kolinda Grabar Kitarović podržava raspravu o ustavim promjenama za 'preciziranje' predsjedničkih ovlasti, a zasad je poznato to da bi se rado uključila u proces imenovanja ustavnih sudaca

Zoran Milanović, čini se, jedini je zadovoljan postojećim predsjedničkim moćima. Smatra da je povećanje ovlasti predsjednika Republike Hrvatske potpuno nepotrebno i da pomaže onima koji nemaju dovoljno snage, karaktera i sadržaja da uz ovakve ovlasti budu relevantni.

A koje su uopće aktualne ovlasti predsjednika RH? U Ustavu su predsjedničke ovlasti i dužnosti definirane pomoću 14 članaka, a Ministarstvo uprave saželo je 11 temeljnih ovlasti:

- raspisivanje izbora za Hrvatski sabor i sazivanje prvog zasjedanja Sabora
- raspisivanje referenduma u skladu s Ustavom
- povjeravanje mandata (mandataru) za sastavljanje Vlade osobi koja, na temelju raspodjele zastupničkih mjesta u Hrvatskom saboru i obavljenih konzultacija, uživa povjerenje većine zastupnika u Saboru
- davanje pomilovanja te dodjeljivanje odlikovanja i priznanja određenih zakonomna prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade, predsjednik RH
- odlučuje o osnivanju diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu
- primanje vjerodajnica i opozivnih pisama inozemnih šefova diplomatskih misija
- vrhovni je zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske
- imenovanje i razrješavanje vojnih zapovjednika u skladu sa zakonomna temelju odluke Hrvatskog sabora, predsjednik RH
- objavljuje rat i zaključuje miru skladu s Ustavom i zakonom, surađuje s Vladom u
- usmjeravanju rada sigurnosnih službiza vrijeme trajanja ratnog stanja može donositi uredbe sa zakonskom snagom na temelju i u okviru ovlasti koje je dobio od Hrvatskog sabora 11

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović nešto je detaljnije pobrojala predsjedničke ovlasti na svojoj službenoj internetskoj stranici. Ondje navodi da, pored Ustavom utvrđenih konkretnih ovlasti, kao neposredno birani državni poglavar ima dužnost brige za redovito i usklađeno djelovanje i stabilnost državne vlasti. Ovako široko postavljena ovlast, nastavlja predsjednica, 'zapravo ukazuje na posebnu poziciju Predsjednice Republike Hrvatske kao korektiva ukupne državne vlasti, u svrhu osiguranja njenog redovitog i usklađenog djelovanja'.

Također, predsjednička dužnost 'bdijenja nad urednim i pravednim djelovanjem svih tijela državne vlasti', iz svečane prisege na vjernost Ustavu, upućuje na gotovo ombudsmandsku ili pravobraniteljsku ulogu predsjednice RH. Nadalje, 'izvorni legitimitet dobiven na neposrednim izborima i na tome utemeljen najviši politički autoritet omogućuje Predsjednici Republike da propitkuje učinkovitost i pravednost tijela državne vlasti u rješavanju problema građana Republike Hrvatske'.

U nastavku su predsjedničke ovlasti koje je navela predsjednica Grabar Kitarović, mimo gore navedenih ovlasti.

Ovlasti u području unutarnje politikemože sazvati Hrvatski sabor na izvanredno zasjedanjedonosi rješenje o imenovanju predsjednika Vlade Republike Hrvatske, uz supotpis predsjednika Hrvatskog saboraimenuje privremenu nestranačku Vladu Republike Hrvatske, u slučajevima predviđenim Ustavomraspušta Hrvatski sabor u slučajevima predviđenim Ustavompo potrebi predlaže Vladi Republike Hrvatske održavanje tematskih sjednica i razmatranje određenih pitanjamože prisustvovati sjednicama Vlade Republike Hrvatske i sudjelovati u raspravipredlaže Hrvatskom saboru izbor i razrješenje predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske u skladu s UstavomOvlasti u području vanjske politikeodlučuje o postavljanju i opozivu šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvuOvlasti u području obrane i nacionalne sigurnostipredstavlja Oružane snage Republike Hrvatske u zemlji i inozemstvudonosi Vojnu strategiju Republike Hrvatskenaređuje, uz supotpis predsjednika Vlade, uporabu oružanih snaga u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti države, iako nije proglašeno ratno stanje+3

Što, ukratko, žele Mislav Kolakušić i Miroslav Škoro

Predsjednički kandidat Mislav Kolakušić želi novi Ustav RH, prema kojemu će predsjednik imenovati predsjednika i članove Vlade, ravnatelja državne antikorupcijske i porezne agencije, predsjednika Vrhovnog suda i troje sudaca Ustavnog suda. Osim toga, moći će raspisivati referendume, predlagati zakone i sazivati sjednice Vlade.

Predsjednički kandidat Miroslav Škoro želi samostalno raspisivati referendume i osigurati zakonodavni referendum - ako se na referendumu usvoji zakon koji predlaže predsjednik Republike, taj zakon u tom obliku mora stupiti na snagu. Osim toga, predsjednik treba imati pravo sazivati sjednicu Vlade i njome predsjedati; treba imati pravo privremenog veta - ne potpisati zakon do odluke Ustavnog suda te pravo predlaganja dijela ustavnih sudaca.


ZANIMLJIVOSTI IZ USTAVA

Kada predsjednik može biti pritvoren?

Ako predsjednik u obavljanju svojih dužnosti povrijedi Ustav, postupak za utvrđivanje njegove posebne odgovornosti može pokrenuti Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom svih zastupnika. O odgovornosti predsjednika odlučuje pak Ustavni sud dvotrećinskom većinom svih sudaca, a ako se utvrdi predsjednikova odgovornost, njegova dužnost prestaje po sili Ustava. 

Predsjednik ima imunitet nepovredivosti. Ne može biti pritvoren niti se protiv njega može pokrenuti kazneni postupak bez prethodnog odobrenja Ustavnog suda. Može biti pritvoren bez odobrenja Ustavnog suda samo ako je zatečen da čini kazneno djelo za koje je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od pet godina. U takvom slučaju tijelo koje je pritvorilo predsjednika dužno je o tome odmah obavijestiti predsjednika Ustavnog suda.

Izvor: Tportal.hr


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij