hren

KONTROLA TRŽIŠTA KAPITALA
Hanfa je kontrolirajući poslove tvrtki i pojedinaca od 2006. do 2018. podnijela 484 optužna prijedloga zbog prevara ili nemara u poslovanju, a čak 237 slučajeva završilo je zastarom

Onaj tko je posljednjih 13 godina u Hrvatskoj prekršio zakon trgujući na burzi, u poslovanju osiguravateljskih društava ili mirovinskih fondova ima 50 posto šansi da ne bude kažnjen odnosno da njegov slučaj ode u zastaru, ukazuju na to podaci o prekršajnim postupcima koje u svom godišnjem izvješću iznosi Hanfa.

Ta je agencija u svom nadzoru od 2006. do 2018. godine podnijela 484 optužna prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka, i zastarom je završilo njih 237, što je 48,9 posto.

Znači u gotovo svakom drugom slučaju prevare ili nemara, primjerice, na tržištu kapitala, u poslovanju osiguravateljskih društava ili mirovinskih fondova počinitelji prekršaja su se izvukli, a sustav koji im je trebao izreći kaznu, moguće ih i osloboditi krivnje, na kraju nije uspio u propisanim rokovima donijeti odluku.

Hanfa kao ovlašteni tužitelj podnosi optužne prijedloge bilo nadležnom općinskom sudu, bilo Financijskom inspektoratu Republike Hrvatske, dok u slučaju saznanja da je počinjeno kazneno djelo koje se progoni po službenoj dužnosti podnosi kaznenu prijavu državnom odvjetništvu.

Kadrovska pojačanja

Zato smo u Hanfi pitali kako je moguće da se čak u svakom drugom slučaju u 13 godina nije uspjelo donijeti odluku pa su slučajevi otišli u zastaru, posebice što broj slučajeva koje su imali upućuje na to da ih je bilo u prosjeku 37 godišnje.

Iz Hanfe odgovaraju da su rokovi zastare prekršajnih i kaznenih prijava definirani zakonskim propisima te počinju teći od trenutka počinjenja djela, što uključuje vrijeme i postupanje svih tijela u postupku, znači i istražne radnje, prikupljanje podataka te djelovanje i rad sudova.

Kažu da je Hanfa u posljednjih godinu dana, otkad je dobila novo vodstvo, odnosno novo Upravno vijeće, dodatno kadrovski pojačala pravne kapacitete unutar organizacije.

- Smatramo da je i to djelomično donijelo ubrzanju cjelokupnog, gore navedenog procesa u kojem sudjelujemo. Primjerice, samo u 2017. godini Hanfa je pokrenula 20 prekršajnih postupaka, od kojih je njih 11 okončano pravomoćnom osuđujućom presudom (niti jedna zastara), a ostali su predmeti u tijeku. Tijekom 2018. godine Hanfa je podnijela 16 optužnih prekršajnih prijedloga, od čega su četiri pravomoćno osuđujuće presude (niti jedna zastara), a preostali predmeti su u tijeku, poručuju iz Hanfe. Iz izvješća Hanfe vidljivo je da doista posljednje dvije godine nije bilo zastara, ali i to da su posljednje četiri godine s najmanje optužnih prijedloga, najviše 20, dok je ranijih godina bilo i po 75 optužnih prijedloga.

Idealno rješenje

Zastara u Hrvatskoj često ispadne konačno rješenje sudskih procesa koji traju i po desetljeće, ali vjerojatno je u malo kojem području, osim možda kad su u pitanju prekršaji u radnom zakonodavstvu, dosad zabilježen slučaj da čak polovica predmeta ode u zastaru.

Kaznene prijave

Od 484 predmeta pravomoćnom osudom završilo je njih 156, odnosno 32 posto, a u izvješću se napominje da je mogućnost da ovlašteni tužitelj, odnosno Hanfa, i okrivljenik pregovaraju o uvjetima priznavanja krivnje i sporazumijevanja o izboru i visini sankcije u razdoblju od 2014. do kraja 2018. rezultirala s 22 osuđujuće presude. U 40 slučajeva došlo je do obustave,a 41 slučaj je još u tijeku.

U svome izvješću Hanfa navodi i to da je u prošloj godini »tijekom obavljanja svoje redovite djelatnosti uočila postojanje osnova sumnje da su počinjena kaznena djela te je 2018. podnijela jednu kaznenu prijavu protiv četiri fizičke osobe, a bila je riječ o kaznenim djelima pronevjere, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju te krivotvorenja službene ili poslovne isprave«.

Iako smo u Hanfi pokušali doznati više detalja o tim slučajevima, odnosno na što se odnosila zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju te krivotvorenje poslovne isprave iz Hanfe odgovaraju tek to da je kod zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju riječ o tome da su osumnjičeni povrijedili dužnost zaštite tuđih imovinskih interesa (ulagatelja) koji se temelji na zakonu, pri čemu su drugoj osobi pribavili protupravnu imovinsku korist, dok su onima o čijim interesima su se dužni brinuti prouzročili štetu.

Krivotvorenje isprava odnosi se na slučaj u kojem su odgovorne osobe u pravnoj osobi u poslovne isprave propustile unijeti važne podatke.

Izvor: Novilist.hr


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij