hren

SVE VIŠE PRIJAVA
Više od 4.000 prijava nuspojava lijekova, što je za oko pet posto više nego godinu ranije, zabilježeno je tijekom 2018. godine u Hrvatskoj agenciji za lijekove (HALMED). Ukupno 4.017 prijava sadržavalo je više od 10.000 nuspojava, jer se u jednoj prijavi može prijaviti i više nuspojava.

Svaku drugu prijavu nuspojave podnijeli su liječnici, a ostalo ljekarnici, pacijenti i sami farmaceuti. Do povećanja prijava, napominju u HALMED-u, došlo je zbog kampanje za prijavljivanje nuspojava, te mogućnosti online prijave, što olakšava posao onima koji žele prijaviti nuspojavu lijeka. Prosječan broj prijava iznosio je 9,37 na 10.000 stanovnika.

Najviše prijava stiglo je, kao i 2017. godine, s područja Grada Zagreba, ukupno 565. Istarska županija na drugom je mjestu sa 195 prijava, na trećem mjestu je Splitsko-dalmatinska županija sa 181 prijavom, a na četvrtom Primorsko-goranska sa 164 prijave. Najčešće su prijavljivane nuspojave citostatika, zatim lijekova za živčani sustav, pa antibiotika.

Među više od 4.000 prijava, njih 1.505 ili 37 posto smatra se ozbiljnim nuspojavama, koje su u nekim slučajevima završile i smrću. U 2018. godini udio ozbiljnih prijava nešto je veći u odnosu na 2017. godinu, kada je iznosio 35 posto, a veći je i broj smrtnih ishoda, ukupno 117.

Godinu ranije, s lijekovima se povezivalo 78 smrtnih slučajeva. Kao i proteklih godina, u najvećem broju smrtnih slučajeva pacijenti su imali tešku pozadinsku bolest, na primjer karcinom, nasljednu metaboličku bolest, srčanu bolest ili transplantaciju organa.

Najčešće su ipak prijavljene blaže nuspojave lijekova - mučnina, proljev, pretjerana pospanost, osip, bol u abdomenu i glavobolja, što su nuspojave karakteristične za klasične sintetske lijekove. Isto tako je i s nuspojavama cijepljenja - najčešće prijavljene nuspojave cjepiva su vrućica i povišena tjelesna temperatura, reakcije na mjestu primjene cjepiva poput otekline i crvenila te plač.

HALMED je u 2018. godini od Instituta za medicinska istraživanja zaprimio 708 prijava otrovanja lijekovima. Od toga, 326 prijava sadržavalo je podatak o nuspojavi lijeka. Mahom se radilo o pokušajima suicida ili pogrešnom rukovanju lijekovima, dok je u 266 slučajeva bilo riječ o djeci mlađoj od šest godina koja su slučajno progutala lijek.

Izvor: novilist.hr


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij