hren

NA Hrvatskom zavodu za zapošljavanje trenutno je, usprkos velikoj potražnji za radnicima, prijavljeno 111,5 tisuća osoba, a dio njih prima mjesečnu novčanu naknadu.

Naknade za nezaposlene oko 56 milijuna kuna mjesečno

Primatelja novčane naknade za nezaposlenost u svibnju je bilo 21,4 tisuće, a prosječni iznos isplaćene naknade bio je 2.238 kuna. U svibnju 2019. godine za novčane naknade isplaćeno je 56,1 milijun kuna, što bi na godišnjoj razini bilo oko 670 milijuna kuna.

Osnovni uvjeti da bi nezaposleni imao pravo na novčanu naknadu su da je prethodno radio, da nije skrivio svoj otkaz ili ga dobrovoljno dao te da se u roku od 30 dana prijavi kao nezaposlena osoba i podnese zahtjev za naknadu.

Što se tiče uvjeta prethodnog rada, kako navode na stranicama HZZ-a, pravo na novčanu naknadu ostvaruje nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa ima najmanje 9 mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca.

Kao vrijeme provedeno na radu smatra se vrijeme obveznog osiguranja po propisima o mirovinskom osiguranju ostvareno na temelju radnog odnosa, kao i na temelju obavljanja samostalne djelatnosti, te vrijeme koje je radnik bio privremeno nesposoban za rad, odnosno na rodiljnom dopustu i slično, nakon prestanka radnog odnosa odnosno prestanka obavljanja samostalne djelatnosti, ako je za to vrijeme primao naknadu plaće prema posebnim propisima i ako je uplaćen doprinos za zapošljavanje.

Tko nema pravo na naknadu?

Pravo na novčanu naknadu radnik nema ako je sam dao otkaz, osim u slučaju izvanrednog otkaza uzrokovanog ponašanjem poslodavca. Naknadu ne dobivaju ni radnici koji su dobili redovni otkaz zbog svog ponašanja ili izvanredni otkaz zbog teške povrede radne obveze ili službene dužnosti. Također, na nju nemaju pravo ni osobe koje nisu zadovoljile na probnom radu i pripravničkom ili vježbeničkom stažu.

Visina naknade ovisi o plaći koju je radnik primao prije otkaza. Njena osnovica se izračunava na osnovu prosjeka obračunate bruto plaće koju je radnik imao prije otkaza. Za samozaposlene osobe osnovicu za utvrđivanje visine novčane naknade čini prosjek osnovice na koju su obračunati i uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku obavljanja samostalne djelatnosti.

Naknada se može dobivati najdulje 450 dana

Za prvih 90 dana nezaposlenosti novčana naknada iznosi 60 posto, a za preostalo vrijeme 30 posto plaće.

Novčana naknada može se dobivati najdulje do 450 dana. Trajanje naknade ovisi o ukupnom vremenu koje ste proveli na radu. Tako, na primjer, osoba s 10 godina staža ima pravo na naknadu 360 dana.

Izvor: index.hr


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij