hren

Uvjet za prijam u djelatnu vojnu službu nije položeni državni stručni ispit jer će kandidati koji ga nisu položili, po prijmu u službu, biti upućeni na obavljanje pripravničkog staža i polaganje državnog stručnog ispita u skladu s važećim propisima, i to o trošku MORH-a.

Ministarstvo obrane (MORH) raspisalo je u srijedu javni natječaj za ugovorni prijam u djelatnu vojnu službu 15 doktora medicine, kandidata za časnike zdravstvene službe, a za kandidate koji imaju završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili vojni rok nema dobnog ograničenja.

Osposobljavanje kandidata za časnike započinje u svibnju, a kandidati koji nisu završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili vojni rok, bit će upućeni na dragovoljno vojno osposobljavanje po posebnom programu.

"Za kandidate koji imaju završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili vojni rok, nema dobnog ograničenja. Naime, kandidati se nakon završetka časničke izobrazbe primaju u djelatnu vojnu službu te im se dodjeljuje časnički čin natporučnik, a potom se raspoređuju na časničku dužnost", navodi se u priopćenju MORH-a.

Uvjet za prijam u djelatnu vojnu službu nije položeni državni stručni ispit jer će kandidati koji ga nisu položili, po prijmu u službu, biti upućeni na obavljanje pripravničkog staža i polaganje državnog stručnog ispita u skladu s važećim propisima, i to o trošku MORH-a.

Prije upućivanja na osposobljavanje kandidati prolaze posebni odabirni postupak, navodi MORH.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja treba dostaviti na adresu - Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Stančićeva 6, telefon: 01/4861-302, a rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Izvor: poslovni.hr


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij