hren

Vodovod i kanalizacija Split danas je u Splitu, potpisao će dva vrlo važna sporazuma s Hrvatskim vodama, Splitsko-dalmatinskom županijom te još četiri vodoopskrbne tvrtke s područja Splitsko-dalmatinske županije te tri ugovora kojima se stvaraju uvjeti za sufinanciranje velikih infrastrukturnih projekata, među koje spada i izgradnja pročišćivača vode na izvoru rijeke Jadro.

Ugovorom o sufinanciranju studijske, projektne i natječajne dokumentacije na području aglomeracije Split-Solin između Hrvatskih voda i VIK-a Split, ugovara se  izrada dokumentacije za projekt  sekundarne kanalizacijske i vodoopskrbne mreže Žrnovnice i Korešnice, čija procijenjena vrijednost iznosi 400.000,00 kn bez PDV-a te izrada studijske, tehničke i dokumentacije za javnu nabavu uređaja za kondicioniranje pitke vode čija procijenjena vrijednost iznosi 1.000.000,00 kn bez PDV-a. Ovim ugovorom sredstva za sufinanciranje ugovaraju se do iznosa 823.529,41 kn, od čega Hrvatske vode osiguravaju 85% (700.000 kn), a ostatak Vodovod i kanalizacija Split.

Vezano za pročišćivač koji je zbog povremenih zamućenja pitke vode za izvoru Jadra često bio u fokusu javnosti, direktor Vodovoda i kanalizacije Split Tomislav Šuta kazao je kako VIK na tom važnom infrastrukturnom objektu kontinuirano radi već godinu dana.

- Postavljena su dva pilot uređaja čiji su rezultati usmjerili daljnju pripremu dokumentacije nužne za realizaciju projekta. Ugovorena je Studija izvodljivosti i idejno rješenje te Elaborat zaštite okoliša koji su trenutno u izradi. U ovoj godini očekuje se dovršetak studijsko-projektne dokumentacije i lokacijska dozvola, a potom i raspisivanje natječaja po Fidic žutoj knjizi za izgradnju pročišćivača, istaknuo je Šuta i najavio potpisivanje Ugovora o sufinanciranju studijsko-projektne dokumentacije na području aglomeracije Split-Solin (s aglomeracijom Podstrana) i aglomeracije Kaštela-Trogir, Ugovora o sufinanciranju studijske, projektne i natječajne dokumentacije za dogradnju Regionalnog vodoopskrbnog sustava Omiš-Brač-Hvar-Šolta-Vis te dvaju sporazuma.

Sporazum o sufinanciranju izrade studijske-projektne i natječajne dokumentacije za dogradnju Regionalnog vodoopskrbnog sustava Omiš-Brač-Hvar-Šolta-Vis potrebne za prijavu za sufinanciranje iz fondova Europske unije potpisat će Vodovod i kanalizacija Split, Vodovod Omiš, Vodovod Brač, Hvarski vodovod te Vodovod i odvodnja otoka Visa s Hrvatskim vodama. Ukupna procijenjena vrijednost ovog projekta iznosi 10 milijuna kuna bez PDV-a od čega će ga Hrvatske vode sufinancirati s 8,5 milijuna ili 85%, a navedene komunalne tvrtke iz Omiša, Brača, Hvara, Splita i Visa ukupno 1,5 milijun kuna ili 15%. Predviđeno razdoblje realizacije sporazuma je do 2022. godine.

Potpisnici Sporazuma o suradnji za izradu idejnog rješenja za dovod vode na područje Splita iz alternativnih pravaca su Hrvatske vode, Splitsko-dalmatinska županija i Vodovod i kanalizacija Split.Ukupna procijenjena vrijednost ovog projekta iznosi 850 tisuća kuna bez PDV-a, od čega se 750 tisuća kuna odnosi na procijenjenu vrijednost izrade analize varijantnih rješenja za dovod vode na područje Splita iz alternativnih pravaca – idejno rješenje, a 100 tisuća kuna na procijenjenu vrijednost usluge njegove recenzije. Sredstva za realizaciju ovog projekta u cijelosti osiguravaju Hrvatske vode, a predviđeno razdoblje realizacije projekta iz ovog sporazuma je do 2021. godine.


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij