hren

POVREDE EUROPSKOG ZAKONODAVSTVA
Europska komisija u sklopu siječanjskog paketa o povredama europskog prava pokrenula je postupke protiv Hrvatske u nekoliko slučajeva.

Komisija je kao čuvarica Ugovora ovlaštena poduzimati pravne radnje protiv države članice koja ne poštuje svoje obveze iz zakonodavstva EU-a. Komisija jedanput mjesečno donosi odluke o povredama europskog zakonodavstva. Postupak započinje slanjem "službene opomene". Ako se u tom prvom koraku ne riješi problem, Komisija šalje "obrazloženo mišljenje", a ako ni tada nema rezultata, slijedi treći korak – tužba pred Sudom EU-a.

Hrvatskoj je u četvrtak, zajedno s još 14 država članica, upućena službena opomena u kojoj se traži pravilno prenošenje Direktive o energetskoj učinkovitosti.

Tom Direktivom iz 2012. uspostavlja se zajednički okvir mjera za promicanje energetske učinkovitosti u EU-u kako bi se ostvario cilj povećanja energetske učinkovitosti EU-a za 20 posto do 2020., a nakon toga otvorio put daljnjim poboljšanjima. Na temelju te direktive od svih se zemalja EU-a zahtijeva učinkovitija upotreba energije u svim fazama energetskog lanca, od proizvodnje do krajnje potrošnje. Države članice imaju rok od dva mjeseca da odgovore na argumente koje je iznijela Komisija. Ako u sljedeća dva mjeseca ne poduzmu odgovarajuće mjere, Komisija im može uputiti obrazložena mišljenja.

Hrvatska je zajedno s Rumunjskom dodatno dobila službenu opomenu zbog toga što nije dostavila izvješća o napretku u postizanju troškovno optimalnih razina u skladu s minimalnim zahtjevima energetske učinkovitosti za zgrade i građevinske elemente. Zbog neispunjavanja obveze iz Direktive o energetskoj učinkovitosti zgrada Komisija je pokrenula tužbu pred Sudom EU-a protiv Češke i Slovenije.

Protiv 27 zemalja članica, za sve osim Danske, Komisija je pokrenula postupak kako bi osigurala pravilnu primjenu pravila EU-a o uslugama i priznavanju stručnih kvalifikacija. Službene opomene upućene su zbog neusklađenosti zakonodavstva i pravne prakse 27 zemalja članica s pravilima EU-a o priznavanju stručnih kvalifikacija i odgovarajućem pristupu djelatnostima.

Hrvatskoj je upućena i službena opomena u vezi s ograničenjima pružanja multidisciplinarnih usluga za odvjetnike, ograničenjima oglašavanja i ograničenjima prava na obavljanje djelatnosti (povreda EU-ove Direktive o uslugama i Direktive o poslovnom nastanu odvjetnika i odvjetničkih ureda).

Komisija je u četvrtak odlučila zatvoriti postupke protiv Hrvatske, Francuske, Irske, Nizozemske, Portugala i Španjolske, koji su pokrenuti zbog neprenošenja pravila o kibernetičkoj sigurnosti u nacionalna zakondavstva.
Postupak je obustavljen nakon što su navedene države dokazale da je prenošenje novih pravila u nacionalno pravo u skladu s Direktivom.

Izvor: Dnevnik.hr


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij