hren

 

U saborskoj raspravi o izmjenama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i vladajući i oporba upozorili su na ozbiljna kašnjenja u izgradnji centara za gospodarenje otpadom (CGO), odnosno ispunjavanja obveza koje je Hrvatska preuzela kao članica EU-a, ali i na neizbježno povećanje cijena odvoza otpada.

- Prošlo je već 15-ak godina od kada smo dobili određene obveze kao što su smanjenje proizvodnje komunalnog otpada i odvojeno prikupljanje otpada, no od planiranih 13 centara za gospodarenje otpadom izgrađena su samo dva, Kašijun i Marišćina, rekao je HDZ-ov zastupnik Josip Borić. Olako se pristupilo rješavanju tog problema i razmišljalo, ako nema tih centara, ako nema nekih drugih mogućnosti, onda ni cijene otpada ne bi trebale rasti. Međutim, to će se ipak morati dogoditi u sljedećim godinama, netko će nešto morati platiti u tom pogledu, upozorio je Borić. Ističe da će cijene porasti u dijelu troška koji nastaje odvozom otpada sa zatvorenog odlagališta na CGO.
No naglašava i da će cijene ovisiti o broju odvoza tjedno.

- Nema besplatnog ručka i neće ga ni biti te je činjenica da će zbrinjavanje otpada iz godine u godinu biti sve skuplje. A cilj je predlagača zakona spriječiti nastajanje toga otpada", ustvrdio je HNS-ovac Milorad Batinić.

Branko Hrg (Klub HDS-a, HSLS-a, HDSSB-a) upozorio je da se na terenu događa da određene jedinice lokalne samouprave koriste izmjene zakona i podižu cijenu odvoza otpada više nego što bi to bilo potrebno. Smatra da takav pristup nije u redu, iako i on naglašava neizbježnost rasta cijene odvoza otpada za konačne korisnike.

SDP-ov zastupnik Mihael Zmajlović smatra da je riječ o paralizi sustava i da zato cijene rastu. Visokim cijenama koje se prevaljuju na građane pokušava se pokriti neefikasnost, kazao je. Sličnog je mišljenja i HSS-ovac Davor Vlaović koji smatra da će cijene rasti zbog neuređenog sustava.

Tulija Demetliku (Klub IDS-a, PGS-a i RI-a ) zabrinjavaju penali koje će Hrvatska morati plaćati zbog neispunjavanja uvjeta iz plana gospodarenja otpadom. Na koji će način Hrvatska plaćati te penale i hoće li to plaćati solidarno iz državnog proračuna ili će plaćati samo oni koji nisu ispunili uvjete, upitao je.

- Na primjeru Italije možemo vidjeti kako je Italija platila 40 milijuna eura kazne odjedanput i svakih 6 mjeseci još 40 milijuna eura ako ne ispuni određene zahtjeve. I to je ona opasnost koja Hrvatskoj prijeti, naveo je  Tomislav Žagar (Klub nezavisnih zastupnika).

Anka Mrak-Taritaš (Klub GLAS-a i HSU-a) kaže da se već sada zna da nećemo moći ispuniti uvjete jer samo za projektnu dokumentaciju trebaju od dvije do tri godine, a za izgradnju još barem tri godine.

Inače, saborska rasprava o izmjenama Zakona o gospodarenju otpadom jutros je u fokus stavila nagađanja o drastičnom poskupljenju odvoza smeća u Zagrebu. SDP-ovac Gordan Maras pozvao je državnog tajnika u resornom ministarstvu da utječe na upravu u Gradu Zagrebu kako bi bila transparentnija.

- Posebno sam žalostan jer u Saboru nema zastupnika Kluba Milana Bandića, niti preletača niti fiksera. Većine ih nema kada govorimo o temi koja je krucijalna za Zagreb u kojem niču ilegalni deponiji, rekao je Maras koji je svoje nezadovoljstvo artikulirao zahtjevom za stanku.

Zatražio je da se u Zagrebu počne voditi računa o kvaliteti života sugrađana, a ne samo da se nabijaju cijene trostruko veće nego do sada pa četveročlane obitelji u 30 četvornih metara moraju mjesečno plaćati umjesto 25 stotinu kuna.- Pokušajmo vidjeti postoje li poslovničke mogućnosti da kolegu zastupnika Marasa imenujemo saborskim namjesnikom u Gradskoj skupštini kako bi ovaj dom oslobodio od tema koje treba raspravljati zagrebačka Gradska skupština jer se to ponavlja i dana u dan, rekao je HDZ-ovac Josip Borić.


Nezadovoljan je jer mu je, kaže, nenormalno da svaki dan mora slušati odnose gospodina Marasa s gospodinom Bandićem.

- Želimo mu pomoći da napokon dođe do svog mentora koji ga je i učlanio u SDP i da ondje rješava probleme Grada Zagreba, ustvrdio je Borić.

Ovlasti komunalnim redarima

Izmjenama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, među ostalim, propisuje se da obvezu osiguravanja reciklažnog dvorišta moraju osigurati jedinice lokalne samouprave s više od 3000 stanovnika umjesto dosadašnjih s više od 1500 stanovnika.

Propisuje se i da Grad Zagreb i jedinica lokalne samouprave na čijem se području nalazi odlagalište otpada imaju pravo na novčanu naknadu za korištenje odlagališta otpada kada to odlagalište koristi druga jedinica lokalne samouprave.

Državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike Mile Horvat objasnio je da su pojednostavnjeni postupci u sustavu gospodarenja otpadom u dijelu koji se odnosi na dozvole i potvrde.

- Pojednostavnjuje se postupak za sanacije postojećih odlagališta otpada, umjesto uporabne dozvole za sanaciju je potrebna samo građevinska. Detaljnije se određuju nadležnosti inspekcijskih službi i komunalnog redarstva u jedinicama lokalne samouprave, naveo je Horvat.

Komunalni redari, kako je objasnio, imaju ovlasti postupati prema počinitelju koji odlaže nepropisno otpad jer dosad je bilo predviđeno samo postupanje inspekcija prema vlasniku nekretnine.

- Komunalni redari ovim rješenjem imaju ovlasti da u prvom svom izlasku pišu rješenja o uklanjanju mjere, gdje propisuju mjere uklanjanja nepropisno odloženog otpada, određuju za to rok. Ako se ta mjera ne ispuni, oni imaju ovlasti optužnoga prijedloga, rekao je Horvat.

Također, naveo je, određuje se postupak zatvaranja odlagališta.

Dobrović: To su kozmetičke promjene

Mostovac Slaven Dobrović poručio je kako predloženi zakon donosi tek kozmetičke promjene te da je komunalni sustav gospodarenja otpadom u nezavidnoj situaciji i traži hitne mjere.

- Nalazimo se na brodu koji tone, a mi se bavimo zamjenom žaruljica ili popravljanjem ograde, poručio je Dobrović.

I GLAS-ova Anka Mrak Taritaš upozorila je kako je dosta jedinica lokalne samouprave povećalo cijenu otpada.

- Zakon je kamilica, a stvari su se krenule ubrzano događati, istaknula je Mrak-Taritaš upozoravajući na prepune kante u Zagrebu, a slično je, kaže, i s pretrpanim zelenim otocima.

- Ono što je vrlo loše i ne pridonosi transparentnosti jest cijena za uslugu gospodarenja otpadom. To je jedan od najvećih problema ovih izmjena jer ruši cijeli koncept transparentnosti cijene javne usluge gdje će jedinice lokalne samouprave ponovno iz razloga koji niste uspjeli obrazložiti naplaćivati drugim jedinicama lokalne samouprave korištenje odlagališta, rekao je SDP-ovac Mihael Zmajlović.

Izvor: HRT


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij