hren

UTUĆI U NJEGA MILIJUNE PA GA STRUŠITI?!
Autobusni kolodvor na Kopilici mogao bi koštati skoro tri puta više negoli je bilo procjenjeno od Grada, a pitanje je hoće li biti privremeno rješenje, kako je najavljeno.

Iako je procijenjena vrijednost radova bila 5 milijuna kuna za “Izvođenje radova na objektima budućeg autobusnog kolodvora u Kopilici”, u Banovinu je stigla samo jedna ponuda.

Javio se samo “Cestar” d.o.o. i to sa skoro tri puta većom ponudom. Za izradu novog kolodvora traže 13.587.055 kuna.

U Banovini je u petak obavljeno otvaranje ponuda, preciznije - jedne ponude. Od pročelnice Katarine Nataše Merčepdoznajemo kako postupak nije gotov, jer se treba u potpunosti pregledati je li ponuda Cestara potpuna i zadovoljavajuća.

U Cestaru nismo uspjeli dobiti njihovog direktora Jozu Raku, koji je bio na sastanku, ali nam je neslužbeno rečeno kako su iznenađeni da je stigla samo njihova ponuda, smatraju kako je to možda zbog kratkog roka.
Osim kratkog roka, Grad se, koliko smo imali prilike vidjeti, nije baš iskazao sa pedantnošću kao naručitelj u postupku javne nabave. Naime, na traženje natjecatelja u pet navrata su davana pojašnjenja, dopune tehničke dokumentacije, općih uvjeta ugovora i troškovnika. Tako su, na primjer, u osnovnoj dokumentaciji na početku nedostajali projekti za izgradnju nadstrešnice, kao i za potpunu rekonstrukciju zgrade budućeg kolodvora.

Sitnica od 54 metra

Nadstrašenica čiju se dokumentaciju dodalo tek na traženje natjecatelja je “sitnica” od 54 metra puta 7,5 metara od armirano-betonske ploče sa gredama oslonjenima na dva reda armirano-betonskih stupova.
Nova prizemna zgrada treba biti potpuno rekonstruirana u tlocrtu od 252 četvorna metra. Treba poslužiti kao prometni ured, čekaonica za putnike, garderoba za prihvat i pohranu prtljage, također, mora imati sanitarni čvor za posjetitelje i djelatnike, te prostor za prodaju voznih karata. Zidovi zgrade se potpuno rekonstruiraju, a dvostrešni krov može se zamijeniti sa ravnim unutar postojeće visine.
Kako smo pisali, kolodvor će imati 19 perona, a potrebno je dovesti asfalt, rasvjetne stupove, nogostupe, signalizaciju, hortikulturu, urediti parkiralište za autobuse, taxi vozila….
Prihvati li Banovina ponudu Cestara od 13,5 milijuna kuna, postavlja se pitanje hoće li Grad doista utrošiti tolike novce u privremeno rješenje, kako su nadležni nazvali projekt budućeg kolodvora, kojeg će se kasnije srušiti?! Ili će autobusni kolodvor na Kopilici, bez provedenog arhitektonskog natječaja, postati kako je to ovdje običaj – trajno “privremeno” rješenje.


Akt o građenju

Budući je lokacija na Kopilici sastavni dio Gradskog projekta Kopilica, a za gradske projekte su po GUP-u predviđeni urbanističko-arhitektonski natječaji, pokušali smo doznati u Banovini, na osnovu čega će se izdati akt o građenju, bez prethodno provedenog natječaja za Gradski projekt Kopilica?
Naime, kako smo u više navrata pisali, vlasnici parcela oko bivših PIS-ovih baraka žalili su se da već 15 godina otkako je GUP donesen ne mogu ništa graditi jer Grad ne provodi natječaj za taj Gradski projekt. U zakonskom roku od 15 dana nismo dobili iz Banovine odgovor na postavljeno pitanje.

Izvor: Slobodna Dalmacija


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij