hren

Tijekom utorka obavit će se interni tehnički pregled izgrađenog nadvožnjaka u Matoševoj ulici u Solinu kao i rekonstruirane dionice državne ceste DC8 preko koje novoizgrađeni nadvožnjak prelazi. Nakon što se obavi interni tehnički pregled novoizgrađeni objekt pustiti će se u prometnu funkciju.

Izvođač radova na izgradnji je bila Zajednica gospodarskih subjekata Cestar d.o.o. Split i Hering d.d. Široki Brijeg, a vrijednost radova iznosila je 18.325.383,13 kn bez PDV-a.

Završetak izgradnje nadvožnjaka predstavlja prvu fazu na planskim aktivnostima koje provode Hrvatske ceste u cilju poboljšanja protočnosti prometa na području splitske aglomeracije.

– Nastavno na navedeno, Hrvatske ceste će do kraja godine objaviti javni natječaj za izvođenje radova na izgradnji rampe s istočnog kolnika Ulice Zbora narodne garde na nadvožnjak u smjeru Solina (D8) dok je u tijeku izrada projektne dokumentacije za izvedbu radova na rekonstrukciji križanja Širina u Solinu, te rampe s Ulice zbora narodne garde (D8) na Poljičku cestu u Splitu.

Pored navedenog, u tijeku je izrada prometno tehničke analize čvora Bilice u Solinu kao najznačajnijeg deniveliranog prometnog čvorišta u splitskoj aglomeraciji. Prometna analiza obuhvaća zahvat od raskrižja Širina u Solinu, raskrižja D8 i Ulice Domovinskog rata u Splitu, deniveliranog križanja Zagorskog puta i ulice Domovinskog rata, podvožnjaka Mravince na D1, te Solinske ulice sa mogućnostima dogradnje cestovne mreže (svih kategorija prometnica). Na osnovu provedene prometne analize i izrade varijantnih idejnih rješenja, dati će se prijedlog optimalnog rješenja daljnje nadogradnje cestovne mreže, uspoređujući efikasnost varijantnih rješenja u smislu poboljšanja protočnosti prometnih tokova svih kategorija prometnica, te troškova izgradnje i održavanja – kazala nam je Tamara Pajić, glasnogovornica Hrvatskih cesta.

Izvor: Dalmacijadanas.hr


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij