hren

Hrvatska udruga banaka (HUB) objavila je u srijedu novi izračun Nacionalne referentne stope prosječnog troška financiranja hrvatskog bankovnog sektora (NRS), koji pokazuje daljnji pad te stope, što bi građani s kreditima kod kojih im je promjenjivi dio kamatne stope vezan uz NRS trebali vidjeti na anuitetima koji dospijevaju u veljači iduće godine

NRS dio banaka u Hrvatskoj, među njima Zagrebačka banka, Hrvatska poštanska banka i OTP banka, koristi kao promjenjivi parametar na postojeće i nove kredite građanima.

Po podacima HUB-a, vrijednosti novih stopa su - za 12-mjesečni NRS1 0,57 posto (kune) odnosno 0,53 posto (euri); za 12-mjesečni NRS2 0,40 posto (kune) te 0,47 posto (euri); a za 12-mjesečni NRS3 0,46 posto (kune) odnosno 0,63 posto (euri).

"Kod kredita banaka koje primjenjuju NRS najnovija promjena bit će vidljiva na anuitetima koji dospijevaju u veljači iduće godine. Kao i do sada, sve banke koje koriste NRS poslat će svojim klijentima obavijest o utjecaju novog NRS-a na njihove kredite i anuitete", navode iz HUB-a.

Kako ističu, od početka primjene (2012. godine) do danas NRS je kontinuirano u padu.

"Kamatne stope na kredite kod kojih se, primjerice, primjenjuje tromjesečni NRS umanjene su u odnosu na prvo tromjesečje ove godine za 0,9 postotna boda za kredite u kunama te između 0,14 i 0,12 postotnih bodova za kredite u eurima", kažu u HUB-u.

Po podacima koje iznose, kamatne stope na kredite kod kojih se, primjerice, primjenjuje 12-mjesečni NRS umanjene su u odnosu na isto razdoblje prošle godine u prosjeku za 0,5 postotnih bodova za kune i 0,44 posto za eure.

NRS se koristi temeljem Zakona o potrošačkom kreditiranju, a izračunava ga HUB od 2012., koristeći isključivo javno objavljene podatke Hrvatske narodne banke.

Pojednostavljeno rečeno, NRS je ukupan iznos koji su banke isplatile kao kamate na depozite podijeljen s prosječnim iznosom tih depozita.

Izračunava se za razne valute, vrste depozita i rok - tromjesečni NRS je iznos isplaćen u tri mjeseca podijeljen s tromjesečnim prosječnim stanjem, a isto tako i šestomjesečni i dvanaestomjesečni. To se označava kao 3M, 6M i 12M.

Brojka iza NRS-a označava računa li se stopa gledajući samo depozite fizičkih osoba (NRS1), uz njih i depozite nefinancijskog sektora (NRS2), ili uključuje i depozite financijskog sektora (NRS3), odnosno depozite svih pravnih i fizičkih osoba.

Izvor: N1


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij