hren

Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima.

Pravilnik o pomoćnicima u nastavi (PUN) i stručnim komunikacijskim posrednicima (SKP) danas je objavljen u Narodnim novinama i tako je donesen akt koji se u zainteresiranoj javnosti čeka od 2015. i koji uvodi dugo očekivani red u sustav, navodi se u priopćenju Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Navode da je Pravilnik je donesen u svrhu izjednačavanja mogućnosti učenika s teškoćama i njihova ravnopravnog sudjelovanja u odgojno-obrazovnome procesu.

"Stoga donošenje ovoga pravilnika predstavlja potvrdu opredijeljenosti za inkluzivno obrazovanje s ciljem zabrane diskriminacije učenika s teškoćama u razvoju na temelju invaliditeta te usklađivanje s pravno obvezujućim međunarodnim dokumentima.

Važno je istaknuti kako je Pravilnikom propisano i da osiguravanje potpore pomoćnika u nastavi i stručnoga komunikacijskog posrednika ne oslobađa školu obveze osiguravanja i svih ostalih potrebnih oblika razumne prilagodbe u odgojno-obrazovnome okruženju učenika", stoji u priopćenju.

Pravilnikom su prvi put utvrđeni načini uključivanja, način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja te uvjeti koje moraju ispunjavati, kao i postupak radi ostvarivanja prava učenika s teškoćama u razvoju na ovaj oblik potpore.

Pravilnikom je, uz ostalo, prvi put propisano:
• svi učenici koji imaju potrebu za neposrednom potporom pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika ostvarit će je po jasno definiranom postupku utvrđivanja potrebe te na temelju stručnih procjena stručnjaka iz sustava odgoja i obrazovanja;
• financiranje PUN i SKP – Pravilnikom je propisano poboljšanje i usklađivanje norme sati rada PUN i SKP jer će se priznati stvarna satnica u skladu s programom koji učenik pohađa te sve druge školske aktivnosti, a koje su sastavni dio kurikuluma i godišnjega plana i programa škole. Također, za suglasnost MZO-a osnivač prilaže dokumentaciju o osiguranim sredstvima za isplatu plaća s pripadajućim doprinosima za rad PUN i SKP;
• propisanom procedurom i rokovima donošenja odluke o pravu na potporu, odnosno o potrebi uključivanja PUN i SKP, svi učenici imat će osiguranu potporu s prvim danom nastavne godine, uključujući učenike prvih razreda OŠ i SŠ, osim kada je učenik u SŠ upisan u jesenskome roku jer tada će postupak biti pokrenut u roku od sedam dana od dana upisa. Također, za učenike kojima se pogoršalo psihofizičko stanje škola može pokrenuti postupak tijekom cijele školske godine;
• nakon provedene propisane procedure osnivač škole donosi odluku o uključivanju PUN i SKP i obvezno je navedeno razdoblje uključivanja;
• pravo na potporu učenik ima tijekom boravka u školi i izvan učioničkih aktivnosti;
• učenici kojima je odobrena provedba nastave u kući mogu imati potporu PUN, pod uvjetom da im je potpora bila odobrena i tijekom školske godine;
• učenici kojima je odobrena provedba nastave u kući, zdravstvenoj ustanovi ili nastava na daljinu mogu imati osiguranu potporu SKP i za vrijeme trajanja ovih oblika nastave;
• uvjeti koje mora ispunjavati PUN i SKP, koji uključuju i stečenu djelomičnu kvalifikaciju na razini 4. prema Hrvatskome kvalifikacijskom okviru, pri čemu je MZO preuzeo obvezu podnošenja zahtjeva za upis zanimanja u Podregistar standarda zanimanja nadležnome ministarstvu u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Pravilnika, donošenje standarda kvalifikacije za PUN i SKP u roku od tri mjeseca od upisa u Podregistar standarda zanimanja te izradu programa za stjecanje tih kvalifikacija u roku od tri mjeseca od dana donošenja standarda kvalifikacija;
• elementi i sadržaji programa osposobljavanja PUN i SKP radi stjecanja djelomične kvalifikacije;
• obujam djelomične kvalifikacije za PUN je 10 ECVET-a, a za SKP 12 ECVET-a;
• pravo na pristup vrednovanju na temelju formalnog, neformalnog i informalnog učenja;
• jasno su definirani poslovi PUN i SKP.

Izvor: N1


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij