hren

Čeka se reforma sustava plaća i načina vrednovanja rada u državnoj službi.

Izmjenama Zakona o državnim službenicima koje je Ministarstvo uprave prekjučer pustilo u javnu raspravu predlaže se brisanje odredbi tog zakona koje se odnose na klasifikaciju radnih mjesta, ocjenjivanje i nagrađivanje državnih službenika i namještenika jer će se one urediti Zakonom o plaćama državnih službenika i namještenika (ZOP).

– Zajedno sa ZOP-om, ovaj zakon čini paket normativnog rješenja kojim se predlaže sveobuhvatna reforma sustava plaća i vrednovanja rada temeljem rezultata rada i stručnosti. Sukladno prijedlogu, do stupanja na snagu posebnog zakona ostaju na snazi odredbe Zakona o državnim službenicima koji se dotiču pitanja plaća – navelo je Ministarstvo uprave pripisujući i ovim izmjenama reformski značaj.

Vlada već dulje najavljuje da će se posao u državnoj službi ocjenjivati isključivo temeljem angažmana i kvalitete rada zaposlenika budući da je osnovni prigovor javnoj upravi njena tromost i neučinkovitost.

Izmjenama se precizira način planiranja zapošljavanja u državnu službu pa se, među ostalim, propisuje da se osim u Narodnim novinama oglašavanje zapošljavanja mora objaviti i u jednim dnevnim novinama koje pokrivaju cijelu Hrvatsku. Kada je riječ o zapošljavanju na poslovima vezanim uz predsjedanje Vijećem EU i preuzetim međunarodnim obvezama Vlade, izmjenama zakona predlaže se da rad na određeno vrijeme može trajati dulje od godinu dana.

Izvor: Poslovni.hr


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij