hren

VELIKI PROJEKT
Belišće, Jastrebarsko i Krk ušli su u najuži izbor nagrade “Najbolje ECO city prakse i rješenja”, koju u zajedničkoj akciji izbora najboljih gradova dodjeljuju Gradonačelnik.hr, Hanza Media i Agencija Ipsos.

I naš je natječaj za tu nagradu poput sličnih projekata u Europi temeljio svoje ocjenjivačke kriterije na svojevrsnom svetom trojstvu odgovorne politike gradova u zaštiti okoliša - na gospodarenju otpadom, smanjivanju emisije štetnih plinova, prije svega u prometu, te korištenju energije iz obnovljivih izvora za javnu rasvjetu i grijanje.

“Reference” Belišća za ulazak u najužu konkurenciju nagrade bilo je, prije svega, donošenje i provođenje dvaju ključnih strateških dokumenata odgovorne ekološke politike. Prvi je Plan gospodarenja otpadom Grada Belišća za razdoblje 2017. - 2022., a drugi Akcijski plan energetski održivog razvitka grada Belišća, čiji je cilj smanjenje emisije ugljičnog dioksida na području tog gradića u Osječko-baranjskoj županiji za 20 posto do 2020. godine.

Velika investicija

Za odvajanje i zbrinjavanje razvrstanog otpada grad je, pak, napravio stacionarno reciklažno dvorište s mogućnošću odvajanja 38 vrsta otpada. Riječ je o investiciji od milijun i pol kuna, za čijih je 80 posto Grad Belišće osigurao sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

U tom su dijelu Osječko-baranjske županije za promicanje ekološki održivih projekata iskoristili i svoj geografski položaj. U suradnji s lokalnim samoupravama u Mađarskoj i Srbiji, Belišće provodi projekt cikloturističkih ruta i promidžbe električnih bicikala.

Krk je u sustav gospodarenja otpadom uložio 61,4 milijuna kuna, što je iznos prispodobiv kompletnim godišnjim proračunima mnogih gradova srednje veličine u zemlji. Ondje su sanirali stari dio odlagališta otpada, uredili nove plohe za odlaganje, sagradili reciklažno dvorište sa sortirnicom i kompostištem, uz sedam manjih reciklažnih dvorišta u naseljima, te nabavili spremnik za odvojeno prikupljanje otpada iz komunalnih vozila. Time je Krk postigao da se polovica sveg otpada prikuplja kroz sustav odvajanja, pri čemu treba imati na umu da tijekom ljetnih mjeseci na otoku, koji opslužuje zajedničko komunalno poduzeće svih jedinica lokalne samouprave na Krku, boravi oko 120.000 ljudi.

Promičući ekološki prihvatljiva prometna rješenja, Krk je za potrebe svoje administracije nabavio dva električna skutera i osobni automobil na električni pogon. Na području grada uredili su više od 157 kilometara biciklističkih staza jer forsiraju cikloturizam.

U Jastrebarskom, pak, otpad prikupljaju i odvoze na obradu u postrojenje za mehaničko-biološku obradu, imaju 40-ak zelenih otoka, reciklažno dvorište, kao i mobilno reciklažno dvorište, a građanima je podijeljeno 12.000 spremnika za otpad. U dogovoru s koncesionarom, krajem prošle godine Grad je uredio 11 lokacija u zonama važnim za očuvanje prirode i postavio 20-ak ekoloških otoka sa spremnicima postavljenim u za to posebno izrađene drvene kućice koje su uklopljene u prirodni okoliš.

Električna vozila

Kad je riječ o rješenjima za smanjenje emisije štetnih plinova u prometu, Grad Jastrebarsko nabavio je 15 električnih bicikala koje iznajmljuje u sklopu cikloturističke ponude. Tu su i dvije elektropunionice za vozila na području grada, a komunalno poduzeće za vodoopskrbu nabavilo je pet vozila na električni pogon za svoje potrebe.

Jastrebarsko je jedan od rijetkih primjera hrvatskih gradova koji potiču gradnju energetski učinkovitih obiteljskih kuća. Za investitore koji grade pasivne kuće Jaska je osigurala oslobođenje od komunalnog doprinosa.

"Sveto trojstvo"

Natječaj za nagradu “Najbolje ECO city prakse i rješenja” bio je pozivni, što znači da su se gradovi sami kandidirali. U ocjenjivačkom žiriju Gradonačelnika.hr, Hanza Medije i agencije Ipsos ističu da su se morali odlučiti među 20 vrlo konkurentnih prijava.

- Osim što koncept ekološkog grada obuhvaća cijeli niz tehnologija i politika, od gospodarenja otpadom, preko raznih formi čistije mobilnosti i krajobraznog uređenja, do edukativnih djelatnosti usmjerenih na podizanje svijesti i promociju zdravih navika građana, pitanje s kojim smo se suočili bilo je trebaju li se nagradom vrednovati pojedinačni uspješni projekti ili, pak, treba vrednovati ukupnost postignuća u cijelom sustavu. Konsenzualni stav koji je žiri zauzeo, a smatramo da bi morao vrijediti i kao standard za buduća izdanja ovog natječaja, jest da se vrednuju samo dovršeni projekti u kontekstu ukupnosti svih ostalih mjera koje gradovi poduzimaju u sektoru ekologije, zaštite okoliša i održivog razvoja - ističu u ocjenjivačkom žiriju nagrade "Najbolje ECO city prakse i rješenja".

Grad dobitnik nagrade "Najbolje ECO city prakse i rješenja" bit će proglašen na velikoj konferenciji u četvrtak, 4. listopada, u Šibeniku.

Izvor: Novac.hr


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij