hren

Krajem travnja ove godine blokirani su bili računi 326.057 tisuća građana s ukupnim dugovanjem od 43,51 milijardi kuna, a u blokadi su bili i računi nešto manje od 24 tisuće poslovnih subjekata, s dugovanjima u iznosu od 12,7 milijardi kuna, pokazuju podaci Financijske agencije (Fina).

Podaci Fine pokazuju da je broj građana s blokiranim računima porastao na mjesečnoj, a smanjen na godišnjoj, pri čemu iznos njihova duga nastavlja rasti. 

Tako je blokirane račune u travnju ove godine imalo 803 građana više nego u ožujku, dok je na godišnjoj razini njihov broj pao za gotovo tri tisuće, odnosno oko jedan posto. Pritom, njihov dug u travnju iznosio je 43,51 milijardu kuna, 0,3 posto više u odnosu na prethodni mjesec, ali i 3,1 posto više u odnosu na lanjski travanj, kada je dug iznosio 42,19 milijardi kuna.

Po podacima Fine za travanj ove godine, najveći broj građana ima dug prema teleoperaterima, njih nešto manje od 160 tisuća. 

Najveći dio duga građana - 18 milijardi kuna odnosi se na dugovanje prema bankama, a prema cijelom financijskom sektoru (uz banke i štedionice, kreditne unije, društva za osiguranje, leasing, faktoring...) dug je krajem travnja iznosio 20,9 milijardi kuna ili 48 posto.

Iz Fine iznose i podatak da je udio građana čiji je dug veći od milijun kuna krajem ožujka bio 1,5 posto, a na njih se odnosi više od polovine duga - 51,3 posto ili 22,3 milijarde kuna. 

Broja blokiranih tvrtki smanjen i na mjesečnoj i godišnjoj razini

Krajem travnja ove godine bilo je blokirano 23.748 poslovnih subjekata, a ukupna vrijednost njihovih neizvršenih osnova za plaćanje iznosila je 12,68 milijardi kuna. 

Na mjesečnoj je razini broj blokiranih poslovnih subjekata pao za jedan posto, a istovremeno je smanjen i njihov dug, 1,2 posto.

Na godišnjoj pak razini, smanjenje je znatnije - krajem travnja ove godine u blokadi je bilo 4.461 ili 15,8 posto poslovnih subjekata manje nego krajem travnja prošle godine, a iznos njihova duga je smanjen za četiri milijarde kuna ili za 24 posto.

Podaci Fine za travanj ove godine pokazuju da među blokiranim poslovnim subjektima i dalje dominiraju oni u dugotrajnoj blokadi, dužoj od 360 dana, kako po broju tako i po iznosu blokade. 

Takvih je poslovnih subjekata krajem travnja bilo 15.839, što je udio od 66,7 posto u ukupnom broju poslovnih subjekata s blokiranim računima. Na takve se poslovne subjekte odnosi i 80,5 posto ukupnog duga, odnosno 10,2 milijarde kuna.

U blokadi do 120 dana bilo je 4.376 poslovnih subjekata, a njihove prijavljene dospjele neizvršene osnove za plaćanje iznosile su 1,1 milijardu kuna.

I dalje više od 60 posto blokiranih poslovnih subjekata ili njih 14.944 nema ni jednog zaposlenog, a na njih se odnosi 67,7 posto iznosa ukupnih neizvršenih osnova za plaćanje.

Od ukupno 23.748 blokiranih poslovnih subjekata, više od trećine, 35 posto, su pravne osobe, na koje se odnosi najveći dio iznosa ukupnih dugovanja ili 56,9 posto. 

Naime, krajem travnja u blokadi je bilo 8.310 pravnih osoba, s neizvršenim osnovama za plaćanje u iznosu od 7,2 milijarde kuna. Te su blokirane pravne osobe zapošljavale 8.750 radnika. 

U blokadi je krajem travnja bilo i 15.438 fizičkih osoba, odnosno obrtnika, sa 7.688 zaposlenih, a njihove su nepodmirene obveze iznosile 5,5 milijardi kuna.

Izvor: Poslovni.hr


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij