hren

Ovim projektom podiže se zaštita vrsta i staništa, transformira se degradirani prostor strogog rezervata i njegova kontaktna zona, ali i znanje i svijest o zaštiti i važnosti prirodne baštine

Projekt „Jadro-izvor života“, kojeg su na Poziv za promicanje održivog razvoja prirodne baštine prijavili Grad Solin, Javna ustanova MORE i KRŠ i Turistička zajednica grada Solina, očekuje na sjednici Vlade, a koja će se održati sutra u Splitu potpisivanje ugovora i početak aktivnosti projekta vrijednog više od 24 milijuna kuna, od čega se 80% financira bespovratnim sredstvima Europske unije kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“

– Realizacijom ovog integriranog projekta, do sredine 2021. godine planira se valorizirati, unaprijediti i revitalizirati deprivirano i zapušteno područje Posebnog ihtiološkog rezervata Jadro – gornji tok i njegove neposredne okoline koja spada u područje ekološke mreže (Natura 2000), uključujući i prostor nekadašnjeg tupinoloma u Majdanu za koji je idejno rješenje izrađeno kroz participativnu, interdisciplinarnu studentsku radionicu „Mayday! Majdan! Mayday!“, koju je 2015. godine financirala Europska kulturna fundacija kroz poziv „Idea Camp“ – kazao je gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević.

Projekt, koji je organski nastajao od 2014. godine i kojeg je koordinirao Grad Solin uz podršku i pomoć Hrvatskih šuma – UŠP Split, Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu te Javne ustanove MORE i KRŠ, sagledava prirodne i prostorne vrijednosti izvora Jadra, kreativno odgovara na niz zatečenih problema te predviđa sljedeće infrastrukturne aktivnosti:

(1) uspostavu škole višestranog razvoja na platou nekadašnjeg tupinoloma kroz uređenje osjetilnih poligona njuha (nastava u prirodi), okusa (piknik zone), vida (sportskih aktivnosti), dodira (dječji kutak), sluha (ulazni paviljon) te edukativne šetnice kroz pošumljeni plato u vrijednosti od 5,7 milijuna kuna;

(2) uređenje i opremanje informacijsko-prezentacijskog centra s info-pultom, suvenirnicom, sanitarnim čvorom, prezentacijskom dvoranom i prostorijom za mrijest mekousne pastrve na mjestu ruševnog objekta položenog uz Dioklecijanov akvedukt, te uređenje manjeg ugostiteljskog objekta, pristupne ceste i parkirališta za posjetitelje s ciljem adekvatne regulacije prometa unutar zaštićenog područja u vrijednosti od 6,4 milijuna kuna;

(3) uređenje i opremanje paviljona mekousne pastrve u prostoru postojećeg bunkera iz II. svjetskog rata koji se nalazi unutar obuhvata rezervata, uz uređenje okolnog partera i poučnih šetnica i mostića u vrijednosti od 3,8 milijuna kuna;

(4) izgradnju kontrolne sobe za upravljanje posjetiteljima uz postavljanje brojača posjetitelja i video nadzora u vrijednosti od 700 tisuća kuna.

Uz ulaganje u fizičku infrastrukturu, na koju se odnosi većina proračuna, projekt uključuje i komponentu organizacije radionica i izradu interpretacijskih materijala, odnosno edukativnih i multimedijskih prezentacija koje će biti postavljene u informacijsko-prezentacijskom centru i paviljonu, ali i na platformama znanja – poučnim točkama koje će posjetitelji otkrivati po čitavom obuhvatu, zatim komponentu promocije i vidljivosti s ciljem brendiranja Solina kao odredišta bogate prirodne baštine, izradu stručnih podloga za daljnji razvoj grada uz rijeku Jadro, te komponentu upravljanja projektom.

Projektom se želi doprijeti do stanovništva i posjetitelja čitave urbane aglomeracije Split (UAS), koja zajedno sa Splitsko-dalmatinskom županijom bilježi kontinuiran porast turista koji stvaraju pritisak na obalno područje i Split. Rijeka Jadro je komparativna prednost Solina, a njeno izvorište predstavlja jedinstveni sklop na kojem se preklapaju prirodne i kulturne vrijednosti te industrijsko naslijeđe, ali se jasno prati i način na koji se prirodna baština eksploatirala kroz povijest, što ovaj prostor čini svojevrsnim mementom. Projektom „Jadro-izvor života“ podiže se zaštita vrsta i staništa, transformira se degradirani prostor strogog rezervata i njegova kontaktna zona, ali i znanje i svijest o zaštiti i važnosti prirodne baštine. Time se prostor upisuje na edukativne, mentalne i turističke mape, te stavlja u funkciju razvoja lokalne i regionalne ekonomije.

Razvoju projekta, kojeg još od 2015. godine koordinira Antonija Eremut Erceg, voditeljica Odsjeka za europske fondove u Gradu Solinu, doprinijeli su Ivan Gabelica, Jelena Kurtović Mrčelić, Domagoj Lažeta i Gvido Piasevoli iz Javne ustanove MORE i KRŠ, Marijana Žižić i Miroslav Mišković iz Grada Solina, Jelena Stupalo iz TZ Solin te konzultantski tim UHY savjetovanja kojeg su činili Krešimir Budiša, Boris Pekić i Ivana Silić. Kontinuiranu podršku pružili su gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević, zamjenik gradonačelnika Ivica Rakušić i župan Blaženko Boban, koji je za vrijeme studentske radionice „Mayday! Majdan! Mayday!“ obnašao dužnost gradonačelnika Solina.

Autori rješenja za tupinolom su arhitekti Marija Babić, Bruno Bartulović, Marin Bodrožić, Ante Koprčina, Ivana Skočibušić, Andrea Vidović, koji su za vrijeme studentske radionice na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu osmislili pobjednička idejna rješenja „Šuplja šuma“ i „Osjetilni park“, dok su projektanti arhitekti dr.sc. Dujmo Žižić i dr.sc. Hrvoje Bartulović koji su uz glavni projekt za obuhvat tupinoloma izradili i autorski idejni projekt za obuhvat rezervata i okolice.

Projekt je kompatibilan s projektom RiTour kojeg Grad Solin, Javna ustanova MORE i KRŠ i Javna ustanova RERA SD trenutačno provode kroz INTERREG IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-BiH-Crna Gora 2014-2020, a kojim se planira ulaganje od milijun kuna u jednostavniju komunalnu i posjetiteljsku infrastrukturu, uključujući onu za razvrstavanje otpada, kao i ulaganje u prezentaciju Dioklecijanovog akvedukta koji se nalazi unutar obuhvata, a koji nije mogao biti zahvaćen kroz Poziv za promicanje održivog razvoja prirodne baštine.

Izvor: Dalmacijadanas.hr


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij