hren

U Solinu se od 20. do 23. ožujka 2018. održao 4. Međunarodni kongres povijesnih gradova u organizaciji Turističke zajednice grada Solina, Hotela President Solin i Grada Solina. Riječ je o prvom takvom projektu u Hrvatskoj, pod geslom „Meet, share & build“ koji za cilj ima potaknuti susrete („Meet“ koncept) čelnih ljudi u turizmu i arheologiji povijesnih gradova, razmjenu iskustava u pogledu promocije istih na domaćem i međunarodnom turističkom tržištu („Share“ koncept) kao i razvoj novih turističkih proizvoda i aranžmana zajedničkim angažmanom čelnih ljudi u turizmu destinacije („Build“ koncept).

Kongres se sufinancirao sredstvima Europske unije kroz INTERREG IPA program prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014-2020 (Projekt RiTour). Projekt RiTour vrijedan je 840 700,03 eura, od čega 85% iznose sredstva EU. Nositelj projekta je Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, a partneri su Grad Solin, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije „More i Krš“, Grad Mostar, Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona i Turistička organizacija Podgorice. Projekt je usmjeren na valorizaciju kulturne i prirodne baštine i njihovo stavljanje u funkciju održivog turizma kroz prekograničnu suradnju povijesnih gradova na rijekama Jadranskog sliva - Solina (Hrvatska), Mostara (BiH) i Podgorice (Crna Gora).

Tema kongresa je bila zaštita i interpretacija povijesnih atrakcija i lokaliteta u povijesnim gradovima diljem Hrvatske kroz “benchmarking” s gradovima iz inozemstva. Povijesni periodi koji su prezentirani uključuju razdoblje od prapovijesti do srednjeg vijeka. Cilj je bio prezentirati povijesne gradove Hrvatske i inozemstva iz različitih povijesnih razdoblja s naglaskom na destinacijski management, odnosno kreativnu i interpretativnu prezentaciju povijesnih lokaliteta. Okupili su se predavači iz turističke i arheološke struke od Odjela za kulturnu baštinu Jordana, Nacionalne turističke zajednice Italije, Grada Krakowa, TZ Ljubljane, predstavnika turoperatora iz Egipta, Grada Mostara, kulturne institucije iz Šibenika, Omiša, Solina i Istre te Turističke zajednice grada Zagreba.

Osim predavanja na programu je bila i panel diskusija na temu Edukacija u kulturi i turizmu na kojoj su sudjelovali uvaženi panelisti iz obrazovnih institucija i ureda državne uprave za školstvo, HZZ-a te Ministarstva turizma.

Drugu godinu zaredom, u sklopu Kongresa dodijeljena je međunarodna kulturno turistička nagrada Plautilla, za kvalitetu i inovativnost u upravljanju povijesnim gradovima, u domeni interpretacije i zaštite kulturne baštine te promocije i distribucije kulturno-turističkih proizvoda.

Nagrade se dodjeljuju u tri kategorije – za najbolji kulturno-turistički proizvod, povijesni grad/lokalitet/ustanovu te za najbolji kulturno turistički itinerer.

Kategorija nagrade za najbolji kulturno turistički proizvod

Plaketa sa zlatnim znakom dodijeljena je Turističkoj zajednici grada Koprivnice za kulturno turistički proizvod „Renesansni festival“ 

Plaketa sa srebrnim znakom dodijeljena je  Turističkoj zajednici grada Splita za kulturno turistički proizvod „ Šotobraco Splitom

Plaketa sa brončanim znakom dodijeljena je  Turističkoj zajednici grada Sinja za kulturno turistički proizvod „Tradicijsko lončarstvo ručnog kola iz Potravlja

Kategorija nagrade povijesni grad/ lokalitet/ ustanova

Plaketa sa zlatnim znakom dodijeljena je Općini Klis za projekt „Revitalizacija kliške tvrđave“

Plaketa sa srebrnim znakom dodijeljena je  Primorsko goranskoj županiji za projekt „Kulturno turistička ruta Putovima Frankopana“

Plaketa sa brončanim znakom dodijeljena je Zavodu za obnovu Dubrovnika za projekt „ Rekonstrukcija kneževa dvora“

Kategorija nagrade za najbolji kulturno turistički itinerer

Plaketa sa zlatnim znakom dodijeljena je agenciji Dreamtime d.o.o. za kulturno turistički itinerer „Vjenčanja u okrilju povijesne baštine“

Plaketa sa srebrnim znakom dodijeljena je agenciji:  Sovereign za kulturno turistički itinerer „Turistička tura – 7 dana obilaska blaga Dalmacije“

Plaketa sa brončanim znakom dodijeljena je agenciji: Vibrant holidays za kulturno turistički itinerer „Turistička tura grada Dubrovnika“

Izvor: Solin.hr


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij