hren

SRIJEDA U SVEUČILIŠNOJ KNJIŽNICI
Sveučilišni forum na teme kvaliteta zraka i gospodarenje otpadom u Splitu, održat će se ove srijede, 14. ožujka sa početkom u 19 sati u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu (sjeverni toranj, 2.kat)

Govornici na forumu biti će:
-prof. dr. sc. Stanko Uršić
-prof. dr. sc. fra Ante Vučković
-dr. sc. Juraj Kamenjarin
-Željko Jurlin
Moderator: doc.dr.sc Hrvoje Kalinić

Plan tema:
_Motivacija za bavljenje ekološkim temama
_Mjerenje kvalitete zraka u Splitu
_Sanacija Karepovca i studija utjecaja na okoliš
_Sustav za odvojeno prikupljanje otpada

Projekt sveučilišnih foruma ima za cilj potaknuti razmišljanje o najkompleksnijim pitanjima znanosti i vjere te, sučeljavajući priznate znanstvenike, omogućiti interdisciplinarni pristup postavljenim tezama.

Konačno, postavljanjem fundamentalnih ljudskih pitanja želimo podići i akademsku kulturu na jednu, za naše okruženje, novu razinu, uspostaviti nove oblike suradnje u akademskom okruženju kao i znanstvenu kreativnost koju Republika Hrvatska kao članica Europske unije mora njegovati među akademski obrazovanim građanima.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij