hren

IDE NA BOLJE
Etički povjerenici, njih 233 imenovana u prošloj godini, rješavali su 291 pritužbu na rad državnih službenika, a 12 su proslijedili nadležnim inspekcijskim službama. Glavnina rješavanih pritužbi, njih 227, ticala se ponašanje državnih službenika u raznim ministarstvima, 'samo' 15 u pravosudnim tijelima, osam u stručnim službama i uredima hrvatske Vlade i Sabora

Prošle godine podnesene su 303 pritužbe na neetično ponašanje i postupanje državnih službenika, što je 30 manje u odnosu na godinu prije, a porastao je broj pohvala na rad državnih službenika, pokazuje Izvješće Ministarstva uprave koje se temelji na podacima ministarstava, različitih ureda, stručnih službi i ureda hrvatske Vlade i Sabora, te pravosudnih tijela.

Etički povjerenici, njih 233 imenovana u prošloj godini, rješavali su 291 pritužbu na rad državnih službenika, a 12 su proslijedili nadležnim inspekcijskim službama. Glavnina rješavanih pritužbi, njih 227, ticala se ponašanje državnih službenika u raznim ministarstvima, 'samo' 15 u pravosudnim tijelima, osam u stručnim službama i uredima hrvatske Vlade i Sabora.

Ponašanje službenika prema građanima rezultiralo je najvećim brojem pritužbi (179), zbog međusobnog odnosa službenika podneseno ih je 56, ponašanja nadređenih 19, zbog ponašanja službenika u javnim nastupima 33, tri zbog nedopuštenog stjecanje materijalne koristi, a jedna zbog sukoba interesa.

Od 291 pritužbe osnovano 45

Od 291 pritužbe kojima su se bavili povjerenici, njih 45 ocijenjeno je osnovanim (15, 4 posto) 132 neosnovanim, za 73 osnovanost se nije mogla utvrditi, a u 18 slučajeva građani ili službenici odustali su od pritužbe. Za 23 pritužbe još traje provjera osnovanosti.

Postotak utemeljenih pritužbi, u odnosu na 2016. porastao je sa 10,2 na 15,4 posto.

Rezultat 45 osnovanih pritužbi: protiv šestero službenika je pokrenut postupak zbog lake povrede službene dužnosti, a protiv četvero zbog teške. U 13 slučajeva državni su službenici pisano upozoreni na neetično ponašanje, a usmeno njih 22.

Od ukupnog broja pritužbi 28 je podneseno anonimno, 263 su bile potpisane, glavnina ih je poslana pisanim putem (149), odnosno e-poštom (123), telefonom samo četiri.
Građani i službenici na neetično ponašanje državnih službenika mogu se pritužiti izravno povjerenicima za etiku te Ministarstvu uprave koje pritužbe prosljeđuje povjerenicima u tijelima u kojima su zaposleni službenici na čiji rad postoje pritužbe.

Ministarstvo je lani na besplatan telefon primilo više od 400 poziva, no ni jednu takvu pritužbu nije proslijedilo, jer su građani odlučili izravno kontaktirati nadležnog povjerenika za etiku.

Porastao broj pohvala

Ukupno 23 pohvale stigle su lani na rad državnih službenika, četiri je zaprimilo Ministarstvo na adresu elektroničke pošte otvorenu za tu namjenu, 19 građana izravno se obratilo povjerenicima za etiku. To je pet pohvala više u odnosu na godinu prije, kada ih je bilo 19.

Službenički sud u Zagrebu lani je vodio deset postupaka zbog teške povrede službene dužnosti, u polovici njih službenici su proglašeni odgovornima, u tri postupka izrečena im je kazna prestanka državne službe, a u dva novčane kazne. Pred Službeničkim sudom u Splitu pokrenuta su četiri takva postupka, jedan je odbačen, u jednom je službeniku izrečena novčana kazna, a dva postupka još traju. U Osijeku su pokrenuta tri postupka i svi su još u tijeku, dok u Rijeci lani nije pokrenut ni jedan.

Izvor: Novilist.hr


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij