hren
 

SVI NA AUTOBUS
Profesori moraju ispuniti obrasce o tome kako dolaze na posao, a hoće li kasniti ili satima čekati autobus za kući, nikoga ne zanima

Učiteljima i profesorima koji žive u jednom, a na posao putuju u drugi grad, općinu ili županiju više se neće isplaćivati kuna za prijeđeni kilometar ako na relaciji kojom putuju na posao postoji mjesni ili međumjesni javni prijevoz. Za godišnji pokaz će im novac biti isplaćen, pa bi situacija bila jednostavna i pravedna da većini odgovara vozni red javnog prijevoza.

Svjetski obrazovni forum Ministrica Divjak u spotu s ministrima iz cijelog svijeta, evo što je poručila

Naime, bez isplaćene kune za prijeđeni kilometar profesori ostaju i u onom trenutku kada vozni red uopće ne odgovara početku radnog vremena. Hoće li kasniti na nastavu ili pak satima čekati autobus za povratak kući, čini se, nikoga ne zanima. Dapače, u škole su proslijedili i izjavu koju profesori moraju potpisati i opisati kako dolaze na posao.

Naputak od 25. siječnja

Navedena odluka način je na koji u Ministarstvu obrazovanja tumače odredbe temeljnog kolektivnog ugovora, a takav naputak 25. siječnja odaslali su na adrese osnovnih, srednjih škola i predstavnicima učeničkih domova.

– Stav Ministarstva je da se organizirani javni prijevoz smatra prijevozom koji postoji na određenoj relaciji, neovisno o tome omogućuje li zaposleniku redoviti dolazak i povratak s posla. Dakle, u slučaju da postojeća linija ne omogućuje zaposleniku redoviti dolazak na posao, zaposleniku se ne isplaćuje naknada od kune po kilometru – piše u službenom dopisu.

Da takvim tumačenjem Temeljnog kolektivnog ugovora resorno ministarstvo stvara nered, poručili su predstavnici triju sindikata – sindikata hrvatskih učitelja, nezavisnog sindikata u srednjim školama, te nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.

Nered i konfuzija

– Ministarstvo znanosti i obrazovanja stvara nered i konfuziju po pitanju primjene odredaba o naknadi troškova prijevoza u sustavu obrazovanja, tim više jer daju mišljenja koja su u očitoj suprotnosti s važećim odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora. Ovakav postupak nedopustiv je jer nitko osim Povjerenstva za tumačenje odredaba TKU-a nema pravo jednostrano davati predmetna tumačenje – ističu predstavnici sindikata, a isti odgovor proslijedili su i ministru rada Marku Paviću.

Iz ministarstva obrazovanja su pak na naš upit o isplati troškova za odlazak profesora, učitelja i nastavnika na posao vlastitim automobilom poručili kako tumačenje odredbi Temeljnog kolektivnog ugovora temelje na dosadašnjim tumačenjima iz prethodnog TKU-a – te da su samo primijenili dosadašnju praksu. Poručuju, donese li Povjerenstvo drukčije tumačenje, ono će biti prihvaćeno, iako u odgovoru nama eksplicitno naglašavaju da nisu odgovorni za tumačenje Temeljnog kolektivnog ugovora.

– Ministarstvo nije nadležno tumačiti odredbe TKU-a, već to može učiniti isključivo Povjerenstvo za tumačenje novog TKU-a. Zauzmu li drukčiji stav od iznesenog, svaki poslodavac u javnim službama bit će obvezan obračunavati naknadu troškova prijevoza u skladu s tumačenjima – kažu u Ministarstvu obrazovanja.

Izvor: Vecernji.hr


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij