hren

Sedma sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira održana je u srijedu ujutro. Gradski vijećnici, njih 15 prisutnih, jednoglasno je podržalo prvih pet točaka dnevnog reda, a to su: Prijedlog IV. izmjene i dopune Proračuna Grada Trogira za 2017., Prijedlog IV. izmjene i dopune Plana razvojnih programa, investicija, kapitalne pomoći i donacija Grada Trogira za 2017. - 2019. g., Prijedlog Odluke o davanju u zakup javnih površina, Prijedlog Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Trogira te Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zabrani izvođenja građevinskih gradova tijekom 2018. godine.

Iznesena su izvješća o radu za 2016. godinu Muzeja Grada Trogira, o odgojno-obrazovnom radu za 2016./2017. g. i realizacija financijskog plana prihoda i rashoda za 2016.Dječjih vrtića "Trogir", o radu za 2016. Gradske knjižnice "Trogir", o radu za 2016. Javne ustanove Športski objekti "Trogir" te Izvješće o radu za 2016. Pučkog otvorenog učilišta "Trogir". Posljednja, 11. točka dnevnog reda prihvaćena je jednoglasno, i to od 14 prisutnih vijećnika, a to je Prijedlog Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra

Na aktualnom satu Gradskog vijećnika Tonćija Baradu zanimalo je može li se apelirati na Hrvatske ceste da se u Ulici Kneza Trpimira postavi dodatna svjetlosna signalizacija za ograničenje brzine s obzirom da je ta dionica potencijalno opasna i za pješačke i za vozače. Gradonačelnik Ante Bilić potvrdio je kako je taj zahtjev već postavljen pred HC te kako je Grad dobio obećanje kako će to biti realizirano u 2018. godini. Također, gradonačelnik je rekao kako će dati sugestiju Holdingu da se par Prijateljstva i mira uredi.

Vijećnika Ivicu Baturinu zanimalo je o dugovima pojedinaca prema Gradu Trogiru te kako se Grad misli naplatiti. Gradonačelnik Bilić rekao je kako dugovi postoje te kako ih kao Gradska uprava pokušavaju riješiti, no kako ih neki nisu podmirili ni nakon pravnih presuda te kako će Grad naplaćivati i zatezne kamate.


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij