hren

Javna ustanova Park-šuma Marjan , jezična gimnazija Pitagora  i Zeleni Dalmacije u ožujku 2018 pokreću pilot projekt Zeleni Marjan : Manje pričaj više pomaži kojim se započinje hortikulturna obnova marjanske šume i edukativni projekt bioraznolikosti marjanskog poluotoka kroz školu u prirodi.

Projekt se namjerava proširiti na dio završnih razreda osnovne škole i prva dva razreda srednjih škola kad se ishode sve suglasnosti obrazovnih institucija kao dio kurikuluma. S druge strane praktična ljetna škola podučavala bi zaštićenim vrstama životinja i bilja, vještinama gradnje suhozida, sadnje sjemenja hrasta crnike pod motiku i vještine snalaženja u prirodi.
Uz stručne edukatore, profesore, građanske udruge, institute cilj je stvoriti novi kvalitetan odnos s prirodom  i mladima kao dio skrbi za buduće generacije.

Građanke i građani Splita i županije imati će priliku doprinositi obnovi Marjana svojim volontiranjem i donacijama sadnica JU Park šumi Marjan kako bi obnovili prostor nakon uklanjanja bolesnih, starih i prekobrojnih stabala.

Nova gospodarska osnova upravljanja Park-šumom Marjan na koje su Zeleni Dalmacije dali konstruktivne prijedloge od javnog interesa, zaštite šume i sigurnosti. U prvom redu pokretanja izrade Zelenog katastra Marjana ili  stvaranja rasadnika, novih tabla za sadnju itd., otvaraju mogućnost najšire participacije stanovnika Splita i okolice  u životu šume.


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij