hren
 

Do sada je putem HBOR-ovih programa kreditirano više od 700 projekata ulaganja u zaštitu okoliša i obnovu i razvitak infrastrukture s iznosom većim od 10 milijardi kuna.

Ulaganja u štednju energije i ekološki održivo tržište obnovljivih izvora energije donose višestruke koristi. Smanjuje se uvoz energije i jača neovisnost na energetskom tržištu uz unapređenje zaštite okoliša. Upravo zbog toga HBOR financijski podržava aktivnosti iz ovog područja. Budući da održivi razvoj podrazumijeva ravnotežu između gospodarskih, socijalnih i ekonomskih faktora, cilj je osigurati održivo korištenje prirodnih resursa, bez štete za okoliš i očuvati ga za buduće generacije.

Krediti HBOR-a namijenjeni su ulaganjima u smanjenje zagađenja okoliša, energetsku učinkovitost, obnovljive izvore energije, ali i obnovu infrastrukture i vodoopskrbe.

Ova sredstva odobravaju se primjerice za projekte kojima je svrha saniranje odlagališta otpada, ali i poticanje smanjivanja nastajanja otpada, gospodarenja otpadom i iskorištavanja vrijednih svojstava otpada. HBOR odobrava kredite i za ulaganje u čistiju proizvodnju i transport te održivu gradnju, kao i za zaštitu i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti.

Krediti uz kamatne stope od 2,5 posto

Krediti se odobravaju na rok do 14 godina uz mogućnost korištenja razdoblja počeka do 3 godine. Za vrijeme trajanja počeka korisnik plaća samo kamatu koja trenutno primjerice iznosi manje od 2,5 posto za nove investicije u zaštitu okoliša inovativnih poduzetnika. Naime, trenutno je na snazi privremena mjera sniženja kamatne stope za jedan postotni bod za nove investicije u zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a kamatne stope za inovativne male i srednje poduzetnike dodatno su snižene od 0,422 do 0,572 postotnih bodova zahvaljujući uključivanju HBOR-a u kreditiranje po InnovFin SME garancijskom programu. Sniženje kamatne stope mogu koristiti poduzeća koja zadovoljavaju propisane kriterije inovativnosti, a sniženje se može koristiti u okviru postojećih programa kreditiranja HBOR-a. Povoljne uvjete ovih kredita mogu koristi i jedinice lokalne i regionalne samouprave za koje je do kraja ove godine na snazi privremena mjera sniženja kamatne stope na 2,5% te mogućnost odobrenja kredita u kunama bez valutne klauzule. S obzirom na to da nerijetko izrada dokumentacije za pripremu ovakvih projekata iziskuje značajna financijska sredstva, u HBOR-u je također moguće podnijeti zahtjev za kredit za potrebna sredstva za izradu projektne i druge dokumentacije koji se u slučaju odobrenja kredita za ulaganje u projekt može zamijeniti povoljnijim dugoročnim kreditom. Sredstvima kredita financira se priprema projekata i javnog i privatnog sektora.

Izvor: Poslovni.hr


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij