hren
 

SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje održalo je 13. redovnu sjednicu na kojoj je odlučeno da se pokreće postupak objave natječaja za izbor ravnatelja i zamjenika ravnatelja HZZO-a.

Natječaj za novog ravnatelja i zamjenika ravnatelja HZZO-a objavit će se u Narodnim novinama i Večernjem listu te na mrežnim stranicama HZZO-a, a rok za dostavu ponuda biti će osam dana od objave.

Upravno vijeće je donijelo i odluku o izboru pripravnika – doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije. Pripravnički staž će se financirati za 412 kandidata i to 400 doktora medicine, 7 magistara farmacije i 5 magistara medicinske biokemije.

Novi lijekovi na listama lijekova HZZO-a

Donesena je i odluka o stavljanju novih lijekova na osnovnu i dopunsku listu. Na osnovnu listu lijekova biti će uvršteno 6 novih lijekova: glekaprevir + pibrentasvir za liječenje kroničnog hepatitisa C, emtricitabin + tenofovir alafenamid za liječenje HIV-infekcija, anagrelid za liječenje esencijalne trombocitemije, tofacitinib i baricitinib za liječenje reumatoidnog artritisa, te deksmedetomidin za sedaciju bolesnika u jedinicama intenzivnog liječenja.

Na dopunsku listu lijekova biti će uvršten jedan novi lijek, takrolimus hidrat za liječenje atopijskog dermatitisa.

Dodatno, na važeće liste lijekova stavljaju se nove generičke i kliničke paralele te novi oblici i/ili nova pakiranja već postojećih lijekova u listi (na osnovnu listu lijekova 22 lijeka u 50 pakiranja, a na dopunsku listu lijekova 4 lijeka u 6 pakiranja).

HZZO pojačao kontrole bolovanja

U prvom polugodištu 2017. godine HZZO proveo je 3696 kontrola svojih ugovornih subjekata, provjeravajući izvršavanje ugovornih obveza. U 2852 kontrole ili 77 posto provedenih kontrola nisu utvrđene nepravilnosti.

U 844 kontrole, odnosno u 23 posto provedenih kontrola, utvrđeno je kršenje ugovornih obveza zbog čega je izrečeno 440 opomena, 335 opomena s naplatom štete, 44 opomene s novčanom kaznom, 15 opomena s novčanom kaznom i naplatom štete i 8 opomena pred raskid ugovora, a pokrenuta su i 2 postupka za raskid ugovora.

Ukupna stopa bolovanja u prvom polugodištu 2017. godine iznosila je 3,36. U prvom polugodištu 2016. godine ukupna stopa bolovanja bila je 3,18. Iz navedenog proizlazi kako je u prvom polugodištu 2017. godine u odnosu na isto razdoblje 2016. godine ukupna stopa bolovanja bila veća za 0,18. Broj dana bolovanja bio je veći za 500.046 dana, a broj dnevno bolesnih za 3529.

Stoga je HZZO intenzivirao kontrole bolovanja, te su kontrolori HZZO-a u prvom polugodištu 2017. godine u odnosu na isto razdoblje 2016. godine pregledali 6 puta više osiguranika, a organiziran je i rad povjerenstava za izvanrednu kontrolu bolovanja.

Kontrolori HZZO-a su u promatranom razdoblju proveli kontrolu bolovanja u 2645 ordinacija opće/obiteljske medicine i pritom pregledali 5212 osiguranika te zaključili 1401 bolovanje ili 27 posto kontroliranih bolovanja.

Posebna povjerenstva za kontrolu bolovanja koja su započela s radom krajem svibnja 2017. godine, pregledala su do 30. lipnja 2017. godine 153 osiguranika i zaključila 55 bolovanja ili 36 posto kontroliranih bolovanja.

Pozitivno poslovanje

U prvih šest mjeseci HZZO je poslovao pozitivno, a dobit je u tom razdoblju iznosila gotovo 104,8 milijuna kuna. 

Upravno vijeće je donijelo i odluku o izboru pripravnika – doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije. Pripravnički staž će se financirati za 412 kandidata i to 400 doktora medicine, 7 magistara farmacije i 5 magistara medicinske biokemije.

Izvor: Dnevnik.hr


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij