hren

BESPOVRATNA SREDSTVA
Ministarstvo turizma objavilo je rezultate programa dodjele bespovratnih potpora u 2017. godini pod nazivom „Konkurentnost turističkog gospodarstva“, prema kojem će za sufinanciranje više od 600 projekata dodijeliti 24,9 milijuna kuna bespovratnih sredstava u cilju konkurentnosti turističkog gospodarstva  na području cijele  Hrvatske.

Sredstva su namijenjena povećanju kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoju novih proizvoda u destinaciji, održivom razvoju, internacionalizaciji poslovanja, korištenju novih tehnologija i sl. Korisnici sredstava su subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske ili turističke usluge te fizičke osobe, odnosno privatni iznajmljivači.

Program je sastavljen od četiri mjere, a kroz mjeru A podupiru se hoteli, kampovi i drugi smještajni objekti, seljačka domaćinstva i objekti u domaćinstvu kroz podizanje kvalitete uz uvjet dostizanja više kategorije, razvoj i unaprjeđenje dodatnih sadržaja, tematsko definiranje hotela, ulaganje u zeleno poduzetništvo, izgradnju novog kampa ili kamp odmorišta, izgradnja bazena ili slično. Kroz tu je mjeru odobreno 485 projekta, ukupnog iznosa 21,4 milijun kuna, s time da se 9,3 milijuna kuna odnosi na izgradnju 237 bazena u domaćinstvima.
Kroz mjeru B razvijaju se posebni oblici turizma kao što su ruralni i planinski turizam, cikloturizam, sportsko-rekreativni, pustolovni, avanturistički, ronilački i drugo, a odobreno je 2,8 milijuna kuna za 102 projekta.

Mjera C odnosi se na dostupnost i sigurnost turista kroz sufinanciranje javno dostupnih defibrilatora (medicinski uređaji za spašavanje i oživljavanje) u ugostiteljskim objektima, uz obveznu edukaciju, pri čemu prednost imaju ugostiteljski objekti na otocima i drugim dijelovima RH koji u blizini nemaju zdravstvenih ustanova. Osim toga, od ove godine će se putem mjere C subvencionirati prijevoz vode trgovačkim društvima i obrtima koji se bave hotelskom industrijom na otocima bez vodovoda. Putem mjere C dodijeljeno je 300 tisuća kuna za 10 projekata
Mjera D odnosi se na prepoznatljivost, pa će se tako financirati plasman otočnih proizvoda kroz turizam, povezivanje poljoprivrede i turizma, a za ovu mjeru dodijeljeno je 320 tisuća kuna za 9 projekata.

Svi rezultati programa mogu se vidjeti na linku http://www.mint.hr/default.aspx?id=370


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij