hren
 

POLICIJA O SIGURNOSTI U NAŠOJ ŽUPANIJI
Analizirajući stanje sigurnosti u našoj županiji, prema prikupljenim podacima prva četiri mjeseca ove godine, policija je ocijenila stabilnim i zadovoljavajućim. Unatoč tome, sve je više onih koji su povezani sa zlouporabom droga i koji se drsko ponašaju.

Kod većine parametara koji se sustavno prate u policiji, počevši od kaznenih dijela i prekršaja, do remećenja javnog reda i mira te prometnih nesreća, odnosno poginulih u prometu bilježi se manji ili približno jednak broj negativnih pojava. Podaci su to PU splitsko-dalmatinske u odnosu na petogodišnji prosjek (2012.-2016.), za razdoblje od siječnja do travnja.

Kada je riječ o stanju javnog reda i mira, bilježi se smanjenje ukupnog broja takve vrste prekršaja za 71 slučaj. Među navedenim prekršajima jedino oni koji su opisani kao drsko ponašanje su u porastu dok je sve manje prijavljenih svađa i tučnjave. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, zabilježen je i manji broj prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. Petogodišnji prosjek je 404 slučaja, a u prva četiri mjeseca ove godine ih je zabilježeno 317, stoji u priopćenju policije.

U općem kriminalitetu i dalje su najzastupljenija kaznena djela imovinskog karaktera, međutim u odnosu na petogodišnji prosjek bilježi se pad imovinskih kaznenih djela za 186 slučaja na štetu imovine. U padu su i razbojništva kojih je u prva četiri mjeseca ove godine zabilježeno 24 kao i provalnih krađa ukupno 267.

Broj kaznenih djela povezanih sa zlouporabom droga je u povećanju, petogodišnji prosjek je 46, a 2017. bilježe 60 slučajeva. I broj zapljena droga je u velikom porastu, preko 80 posto, točnije 252 nova slučaja zapljene droga policija je obavila u ovoj godini.

Dvostruko je manji broj poginulih u cestovnom prometu, a policijski službenici će, kako navode u priopćenju, i dalje nastaviti s preventivnim radnjama koje će biti prvenstveno usmjerene na zahvaćanje prekršaja koji najčešće dovode do prometnih nesreća s najtežim posljedicama.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij