hren

Iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike u petak su izvijestili da se sanacija splitskog odlagališta otpada Karepovac ne zaustavlja već da je to jedan od prioritetnih projekata u čiju su realizaciju aktivno uključeni stručnjaci iz tog ministarstva kao i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

"Cilj nam je sanirati Karepovac, i to sredstvima iz EU fondova", ističe u priopćenju Ministarstvo zaštite okoliša i energetike reagirajući na neke navode u javnosti vezane uz gospodarenje otpadom u Splitu i sanaciju odlagališta otpada Karepovac.

Preduvjet za korištenje EU fondova, kao i za to da Karepovac može poslužiti do otvaranja centra za gospodarenje otpadom (CGO) Lećevica je da se odlagalište uskladi s propisima, za što je određena obrada miješanog komunalnog otpada kroz sortirnu liniju, a koja može uključivati izdvajanje reciklabilnih i opasnih tvari. 

"To je jedini ispravni put", ističu iz ministarstva te naglašavaju da, dok se ne izgradi CGO Lećevica, Grad Split mora osigurati propisno odlaganje otpada što nakon 31. prosinca 2018. neće biti moguće bez prethodne obrade otpada.

Iz ministarstva tvrde da Grad Split i Splitsko-dalmatinska županija, iako im je to zakonska obveza, nikada nisu cjelovito vodili brigu o gospodarenju otpadom, na štetu svojih građana te ocjenjuju da je Split jedan od najlošijih primjera u Hrvatskoj, sa samo 0,04 posto odvojenog prikupljanja otpada, a da do 2020. treba imati 50 posto odvojenog prikupljanja.

"Morali smo reagirati i intervenirati kako bi se spriječila najgora moguća opcija, a to je da Grad Split dođe u situaciju da nema kuda s otpadom", navode iz ministarstva.

Projekt sanacije odlagališta Karepovac uvršten je stoga u Plan gospodarenja otpadom RH u sklopu interventne mjere za smanjenje odlaganja komunalnog otpada Splitu i za to je predviđeno 100 milijuna kuna. Osim toga, lokalnoj samoupravi osigurana je stručna pomoć, kao i financiranje projekta od izrade dokumentacije do postupka sanacije.

Projekt sanacije odlagališta otpada Karepovac provest će se u dvije faze: pokrenut će se sanacija dijela odlagališta i paralelno osigurati sustav odvojenog prikupljanja i obradu otpada koji će se odlagati na već planiranu novu plohu, koja će biti usklađena sa propisima, a nakon izgradnje i početka rada CGO Lećevica, odradila bi se druga faza sanacije Karepovca, a to je njegovo konačno zatvaranje.

Sanacija odlagališta Karepovac mogla bi započeti čim se steknu pretpostavke da Grad Split raspiše postupak javne nabave i ugovori radove.

Početak sanacije financirao bi se sredstvima Grada Splita i Fonda, a paralelno bi se izradila dokumentacija potrebna za prijavu na EU sufinanciranje.

"Također ističemo da projekt izgradnje centra za gospodarenje otpadom (CGO) Lećevica nije zaustavljen, već je u tijeku postupak i projekt je u fazi pripreme, odnosno ocjene o potrebi postupka procjene utjecaja na okoliš", poručuju iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike. 

Izvor : Politika Plus


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij