hren
 

POLIJTE NAKON BERBE
Pregledom uzoraka listova maslina, uzetih s više lokaliteta u županiji, metodom s lužinom utvrđen je visok stupanj "skrivene zaraze" uzročnikom bolesti poznate pod nazivom paunovo oko (Spilocaea oleagina).

Nakon završene berbe maslina, za sunčana i mirna vremena, preporuča se izvršiti tretiranje nasada protiv paunova oka.

Za ovu namjenu moge se koriti pripravci čije su djelatne tvari bakreni spojevi:
NEORAM WG ili NORDOX 75 WG
ili pripravak na osnovi krezoksim-metila - STROBY WG.

Pripravak na bazi bakra NEORAM WG ujedno sprečava i širenje bakterije (Pseudomonas syringae pv. savstanoi) uzročnika raka masline. Ukoliko u masliniku postoji zaraza navednim uzročnikomm, zaštitu prilagoditi istom.

Pripravake koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja nakon tretiranja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Izvor: Slobodna Dalmacija


KOMENTARI:

Stari Komentari

  • Nema komentara
Komentiranje je moguće smo putem facebook komentara