hren
 

OSTALI "VRUĆI KRUMPIRI"
Od početka godine iz Bruxellesa u Hrvatsku stiglo je 17 službenih opomena te četiri obrazložena mišljenja zbog neprenošenja zakonodavnog okvira kako u području okoliša, tako i energetike, prometa, pravosuđa, temeljnih prava i građanstva, unutarnjeg tržišta, industrije, poduzetništva, financijske stabilnosti, oporezivanja i carinske unije, zdravlja i sigurnosti hrane.

Dvomjesečni rok u kojem Hrvatska treba izvjestiti Europsku komisiju o mjerama koje je poduzela kako bi područje gospodarenja otpada u potpunosti uskladila s Okvirnom direktivom o otpadu, ističe za desetak dana. Komisija je, naime, u srpnju Hrvatsku pozvala da u potpunosti uskladi nacionalno zakonodavstvo s direktivom, a od tada do danas ništa se nije promijenilo osim što se unutar Vlade u ostavci ratovalo oko zakonodavnog rješenja. Vrući krumpir – otpad – preći će u ruke buduće Vlade. Ona će, pak, trebati žurno reagirati želi li spriječiti situaciju da Komisija predmet uputi Sudu Europske unije što je idući mogući korak.

Probijeni rokovi

No, otpad nije jedino područje u kojem se Hrvatska, u predviđenim rokovima, nije uskladila s direktivama Europske unije. Usklađivanja domaćeg zakonodavstva s europskim direktivama, naime, u posljednje vrijeme sve više zapinje. Tako je od početka godine iz Bruxellesa u Hrvatsku stiglo 17 službenih opomena te četiri obrazložena mišljenja zbog neprenošenja zakonodavnog okvira kako u području okoliša, tako i energetike, prometa, pravosuđa, temeljnih prava i građanstva, unutarnjeg tržišta, industrije, poduzetništva, financijske stabilnosti, oporezivanja i carinske unije, zdravlja i sigurnosti hrane.

Autorska prava 

Početkom travnja ove godine istekao je i rok u kojem su članice EU-a trebale u nacionalno zakonodavstvo ugraditi direktivu »o kolektivnom ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava te izdavanju odobrenja za više državnih područja za prava na internetsko korištenje glazbenih djela na unutarnjem tržištu«. I zbog tog propisa Hrvatskoj je stigla službena opomena.

Među ostalim, Hrvatska je – uz još 20 članica Unije – probila rok za usvajanje novih pravila o javnoj nabavi koji je istekao još 18 travnja. Istina, novi zakon o javnoj nabavi našao se u obaveznom postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, no dalje od toga nije stigao. Debelo kasnimo i s usvajanjem takozvane duhanske direktive, gdje također nismo usamljeni. Tako su i koncem srpnja u Zagreb su stigle dvije službene opomene vezane uz duhansku direktivu. Godinu dana, pak, Hrvatska kasni s usklađivanjem pravila o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova. Iako su se zakonske izmjene u saborskoj proceduri pojavile u hitnom postupku, odlučeno je da će se o njemu raspravljati u redovnoj proceduri te da će biti donesen do sredine srpnja ove godine. Život je, međutim, pomrsio planove.

Ratifikacija

Niti s vozačkim dozvolama ne stojimo baš najbolje. Naime, u lipnju je sedam članica Unije, među kojima i Hrvatska, obrazloženim mišljenjem upozoreno da trebaju pravilno prenijeti direktivu o vozačkim dozvolama. Tako je od Hrvatske zatraženo povezivanje na mrežu vozačkih dozvola EU-a (»RESPER«) koja pridonosi međusobnoj suradnji država članica i osigurava izdavanje dozvola u skladu s propisima EU-a. Osim toga, stigla je i opomena zbog neusklađenosti regulatornog okvira za auto-škole.

Pod prijetnjom Suda EU-a u travnju je Komisija od Hrvatske, Njemačke i Španjolske zatražila da ratificiraju pristupanje EU-a Međunarodnoj konvenciji Eurocontrola. Europska organizacija za sigurnost zračne plovidbe (Eurocontrol) podupire EU u provedbi europskog jedinstvenog neba, što je na listi prioriteta Strategije zrakoplovstva za Europu. Međutim, dok protokoli nisu ratificirani, ne može se dovršiti postupak pristupanja EU-a Međunarodnoj konvenciji Eurocontrola, upozorila je Komisija.

Izvor: Novilist.hr


KOMENTARI:

Stari Komentari (1)

  • (Gost_2209)

    karepovac, Lećevica,...

    oko 2 godina prije
Komentiranje je moguće smo putem facebook komentara