hren
 

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u podne je započelo s čitanje obrazloženja odluke o prvom potpredsjedniku Tomislavu Karamarku, a dva sata kasnije većinom glasova odlučilo da on jest bio u sukobu interesa.

Povjerenstvo se povuklo na glasanje o zaključcima o sukobu interesa Tomislava Karamarka i objavilo odluku nešto iza 14 sati.

Iznošenjem osobnih stavova i prijedloga za povlačenje RH iz arbitraže s MoL-om, a osobito na sastanku Vijeća za suradnju, bio je u sukobu interesa u smislu Članka 2 stavka 2, ali ne i stavka 3.

Utvrđeno je i da se Karamarko nalazi u situaciji u kojoj privatni interesi mogu utjecati na njegov rad u Vladi te se navodi kako ne smije sudjelovati u donošenju odluka oko arbitraže Ina-MOL.

Povjerenstvo je utvrdilo i da je prekršio načela djelovanja iz članka 5.

Zaključak

"Radi sprječavanja mora se izuzimati iz odluka o arbitražnom postupku i ostalim pitanjima koja se odnose na INA-u. Propustom deklariranja odnosa Drimije i Peritusa u vrijeme arbitraže, ali i zastupanjem stava o povlačenju iz arbitraže, iznošenje - nije postupao u skladu sa principom vjerodostojnosti", predloženo je kao zaključak, nakon rasprave o slučaju.

Predloženo je i da ga se proglasi da je u sukobu interesa kako to opisuje članak 2. stavak 2. Zakona sprječavanju sukoba interesa te članak 5 Zakona, koji propisuje načela djelovanja dužnosnika.

Također, Povjerenstvo je odbilo postupke u drugoj točki dnevnog reda, također pokrenute protiv Karamarka, a koji se tiču tvrtke Soboli.

Rasprava

Nakon iščitavanja iskaza i izlistavanja dokaza, članovi povjerenstva su počeli iznositi stavove, ističući da nisu ispitivali stvarne odnose već su imali uvid u ključne ugovore i izjave.

Kada je upitan od novinara o odnosima s Josipom Petrovićem, navodi Povjerenstvo, Tomislav Karamarko je trebao kazati i u kakvim je odnosima bila tvrtka njegove supruge. Na Vijeću za suradnju zastupao je stavove o potrebi izlaska iz arbitraže.

Kada se sve uzme u obzir, dužnosnik je propustio postupiti vjerodostojno. Privatni interes dužnosnika ogleda se u osobnoj i poslovnoj povezanosti s Petrovićem.

"Nesporno je da je interes RH da uspije u pobijanju takvih ugovora", utvrdilo je Povjerenstvo.

"Povezanost je mogla utjecati na donošenje odluka u svezi s arbitražom i drugih pitanja o INA-u. Budući da Vlada nije raspravljala o strateškim odlukama o INA-i, do sada nije bio u poziciji iznositi svoje stavove", navodi Povjerenstvo.

"Iznošenje stavova na Vijeću za suradnju ne može se smatrati obnašanjem javne dužnosti", naveli su također.

"Dužnosnik je u mogućem sukobu interesa, koji nije realiziran... Time treba upravljati na način da se ubuduće izuzima iz ostalih odluka o INA-i, inače će se naći u sukobu interesa", zaključili su.

Predsjednica Povjerenstva Dalija Orešković navela je da postoji poseban odnos povjerenja između Petrovića i Ane Karamarko.

Podsjetila je i na proglašavanje ništetnim ugovore koji su predmetom arbitraže, a zbog sudskog postupka koji se vodi protiv Ive Sanadera, zbog uzimanja mita za upravljačka prava nad INA-om.

Tri dana nakon što je prestao biti u upravi INA-e, Petrović 14. veljače sklapa ugovor s MOL-om, koji traje i danas.

Karamarko je koristio politički utjecaj vezano za svoj stav prema arbitraži tako da "onaj potencijalni ili mogući sukob interesa u ovom osobnom iznošenju stavova i javnom zalaganju govori o tome da se dužnosnik našao u situaciji da je realiziran sukob interesa", kazala je Orešković.

Branka Lukačević Gregić navela je i da je Karamarko ostvario korist kroz Soboli, koji je surađivao sa INA-om, kao i Drimia, kroz odnos sa tvrtkom Josipa Petrovića.

"Financijska korist je sigurno ostvarivana trajno", kazala je, navodeći i kako je nemoguće odvojiti osobne stavove od javne funkcije Karamarka.

"Prestanak poslovnog odnosa ne znači i prestanak interesne povezanosti", kazao je član povjerenstva, na što je Orešković navela i da je raskiradnje ugovornog odnosa nedostatan, premda se radi o izbjegavanju sukoba interesa. Preporuka je da su se trebali u trenutku kada su mislili da su u sukobu interesa trebali zatražiti mišljenje Povjerenstva, ali i suzdržavati se od izjava.

Donosimo vam najvažnije dijelove izlaganja Davorina Ivanjeka, člana Povjerenstva, koji je iščitavao odluku i izlistavao dokaze koje je Povjerenstvo uzelo u obzir:

Povjerenstvo je zatražilo relevantne dokumente i ugovore vezane za suradnju Peritusa savjetovanja MOL-ovog konzultanta Joze Petrovića i Drimie Ane Karamarko - kada je započela, koji je bio sadržaj njihove suradnje, zašto je okončana, koliki su bili prihodi od suradnje, jesu li postojale slične suradnje s drugim društvima.

Karamarko je na sastanku Domoljubne koalicije i Mosta 5. svibnja 2016., koji je anonimno prijavljen Povjerenstvu, nagovarao članove Vlade da se odustane od arbitraže s MOL-om, te je samu opstojnost Vlade uvjetovao odlukom o arbitraži.

Zatražili su očitovanja sudionika spornog sastanka između Domoljubne koalicije i Mosta, na kojemu je osim odustajanja od arbitraže zatraženo i da se Domoljubnoj koaliciji prepusti pozicija ravnatelja policije i PNUSKOK-a.

Bitni odnosi u postupku: Petrović je svjedok u arbitraži

Kao važne činjenice Povjerenstvo ističe da je 18. travnja Karamarko u javnosti naveo da se poznaje s Petrovićem, a putem društvenih mreža poručio je da će se suzdržavati od bilo kakvih radnji vezanih za INA-u. No, u medijima je i dalje tvrdio da arbitražni postupak nije u interesu RH. Nesporno je i da je Karamarko sudjelovao u raspravama o arbitraži na Vijeću za suradnju.

Nadalje, Petrović je svjedok u arbitražnom postupku između Republike Hrvatske i MOL-a.

Dotakli su se i Karamarkove tvrtke Soboli, koja je surađivala s INA-om: kao supotpisnik ugovora vrijednih oko 5,5 milijuna kuna, pojavljuje se Josip Petrović, koji je do 2011. godine bio u upravi INA-e, a godinu prije je pokrenuo Peritus.

"Peritus je jedno od najvažnijih trgovačkih partnera sa Drimijom - tri puta navedeno je kao četvrto, a jednom kao peto društvo prema visini ostvarenih prihoda", navodi Povjerenstvo.

Brkić: Nije bilo nikakvih uvjetovanja

Milijan Brkić i Josipa Rimac iz HDZ-a naveli su da je na sastanku bilo riječi o aktualnostima vezanim za arbitražu, ali ne i pritisaka.

"No, Karamarko nije uvjetovao rješenja tih pitanja", navela je Rimac.

Ministar poduzetništva Darko Horvat (HDZ) oko svojih javnih stavova o arbitraži kazao je kako su to njegovi 2osobni stavovi i stavovi HDZ-ovog odbora za energetiku".

Ivica Relković i Miroslav Šimić: Karamarko je tvrdio da je arbitraža loša

Ivica Relković i Mostovac Miroslav Šimić naveli su da je Karamarko eksplicitno bio za HDZ-ovo kadroviranje u represivnom aparatu, kao i da je zastupao da je arbitraža loša za Hrvatsku i da od nje treba odustati.

Božo Petrov bio samo 10 minuta na sastanku

Naveo je da je bio samo desetak minuta na problematičnom sastanku, jer je morao ići na dogovor s predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda. Samo je djelomično potvrdio listu pozvanih na sastanak.

Razgovarao je o tome sa sudionicima sastanka, koji su mu prenijeli dojmove i naveli da je Karamarko zagovarao tezu da rezultati aerbitraže ne bi bili dobri za Hrvatsku i da je sada vrijeme da se dogovori s mađarskom stranom.

"Nisam to doživio kao ultimatum, već stav i želju da se to riješi", kazao je o naknadnim privatnim susretima s Karamarkom.

Petrović: MOL nije nikada angažirao Drimiju

Poslovi koje je Drimia obavljala za Peritus ticali su se analize medija u sektoru energetike, zelene energije i slično.

"Došlo je do smanjenja potrebe za uslugama koje je Drimia isporučivala Peritusu. Prekid suradnje je koincidirao s održavanjem parlamentarnih izbora, na kojima je bilo izvjesno da će Tomislav Karamarko postati premijer i nisu htjeli se dovesti u situaciju da se dovode u raspravu o sukobu interesa, iako za to nije postojala mogućnost", navodi se u obrazloženju Povjerenstvu koje je dostavio Josip Petrović.

U dopuni očitovanja se nalazilo i očitovanje MOL grupe, koja izjavljuje da "nije nikada angažiralo društvo Drimia za obavljanje bilo kakve djelatnosti... izravno ili neizravno".

Peritus je zadnjih godina ostvarivao 62 do 86 posto prihoda od MOL-a, što je prosječnih 73 posto, a Petrović je predstavljao MOL na konferencijama i sastancima, ali ne i u pregovorima s Vladom, navodi se u Petrovićevom očitovanju.

Ana Karamarko: Nakon godinu dana povećali obujam poslovanja i zaradili bonus

Ana Karamarko navodi da je svu dokumentaciju dostavila Povjerenstvu. Drimija je dostavljala paušalne račune za uluge, koje su uredno isplaćivane, kao i bonusi.

Nakon godinu dana suradnje povećali su obujam poslovanja s Peritusom i zaradili bonus. No, navela je i da je poslovanje s Jozom Petrovićem počelo i prije pokretanja tvrtke Drimia.

Ukupna vrijednost je 7,8 posto ukupnog poslovanja tog trgovačkog društva, istakla je Ana Karamarko i naglasila da nije surađivala ni sa INA-om, niti sa MOL-om, kako posredno tako i neposredno.

Orešković: Karamarko nije objasnio odnose tvrtki Petrovića i supruge

"Vlada je imala na dnevnom redu pitanja o Ini", piše u obrazloženju koje je Povjerenstvu poslao premijer Tihomir Orešković. Ondje se navodi da Karamarko nije rekao prirodu odnosa tvrtke njegove supruge i tvrtke Josipa Petrovića. Petrović, navedeno je u naknadnom obrazloženju dostavljenom iz Vlade, nije sudjelovao na sastancima u prostorijama Vlade.

Karamarko: Nisam pritiskao Most; povlačenje iz arbitraže je bio moj osobni stav

U očitovanju Tomislava Karamarka naveo je da se na spornom sastanku, na kojemu nisu bili svi sudionici kao što stoji u prijavi Povjerenstvu, nije raspravljalo o politici, već se radilo o formalnoj raspravi o suglasnosti za produljenje ugovora za odvjetničke usluge timu koji zastupa interese RH u arbitraži.

"Moja supruga nije poslovala ni s INA-om niti s MOL-om", naveo je Karamarko. Naveo je da se radilo o marketinškoj agenciji, pa je smatrao da nije bilo nikakvog sukoba interesa, a i tvrtka je raskinula ugovor prije nego je postao članom Vlade.

"Ni na koji način nisam inzistirao oko imena ravnatelja policije ili PNUSKOK-a... Mogu reći da se isključivo promatrala politička dimenzija arbitraže s MOL-om.. Pritisaka u tom pravcu nije bilo", naveo je.

"Iskazao sam javnu potporu nastavku arbitraže i glasao za to!", tvrdi Karamarko u očitovanju Povjerenstvu za sukob interesa.

Tvrdi i da nije bilo sjednice HDZ-a na kojoj se raspravljalo o INA-i, niti je stranka zauzela službeni stav prema povlačenju iz arbitraže, te da je on osobno smatrao da to treba učiniti.

Nakon formiranja Vlade 22. siječnja 2016., tvrdi Karamarko, "nisam imao niti jedan sastanak s g. Petrovićem u prostorijama Vlade, niti izvan njih", dodajući da je moguće da se zatekao na nekome od brojnih događanja na kojima je bio.

Njihove prostorije u Ulici kneza Mutimira bile su i deset minuta prije čitanja odluke prepune novinara, tako da se jedva ulazilo.

Izvor: N1info.com


KOMENTARI:

Stari Komentari (1)

  • (Gost_670)

    Fuj gnjido izdajnicka.

    oko 2 godina prije
Komentiranje je moguće smo putem facebook komentara