hren
Članovi kaštelanskog Poglavarstva prihvatili su prijedlog Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i javne djelatnosti prema kojemu će se Gradskoj knjižnici na korištenje dodijeliti prostor u Bratskoj kući na području Kaštel Kambelovca. Prema izvješću koje je ravnateljica Gradske knjižnice Ivanka Batina uputila Poglavarstvu, vidi se da će Gradska knjižnica dobiti i šesti odjel.

Opširnije...

Članovi kaštelanskog Gradskog poglavarstva na svojoj su sjednici raspravljali o dodjeli koncesije za obavljanje autotaksi usluga. Na natječaj koji je objavljen u lipnju prošle godine prijavila su se 23 koncesionara koji već obavljaju taksi djelatnost na području grada Kaštela, od kojih 16 ispunjava uvjete iz natječaja, dok sedam ne ispunjava obveze urednog podmirivanja poreza i drugih obveza.

Opširnije...

Članovi novoizabranog Gradskog poglavarstva Kaštela održali su prvu sjednicu na kojoj je kaštelanski gradonačelnik Ivan Udovičić predstavio sastav i članove novoga poglavarstva.
Tako će u novom gradskom poglavarstvu sjediti uz gradonačelnika dva dogradonačelnika Tonči Šiškov zadužen za gospodarstvo i nazor gradskih investicija i Petar Boljat zadužen resor socijale i sporta.

Opširnije...

Na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća, kojoj je u ime Državne uprave Splitsko-dalmatinske županije nazočio Neven Ćurković, s 19 glasova za, tri suzdržana i tri HSP-ova protiv, za novog kaštelanskog gradonačelnika izabran je Ivan Udovičić (HDZ), a novi dogradonačelnici postali su Tonći Šiškov, koji će dužnost obavljati profesionalno, i Petar Boljat, koji će dužnost dogradonačelnika obavljati volonterski.

Opširnije...

Dan uoči konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Kaštela članovi HDZ-a održali su konferenciju za novinare na kojoj je predloženo da novi kaštelanski gradonačelnik bude Ivan Udovičić. Za dva dogradonačelnika predloženi su Ante Šiškov (MO Kaštel Sućurac) i Petar Boljat (MO Kaštel Kambelovac), dok je za predsjednika Gradskog vijeća predložen dr. Mihovil Biočić.

Opširnije...

Članovi kaštelanskog Gradskog poglavarstva raspravljali su o posebnim uvjetima izdavanja lokacijske dozvole za državnu cestu D-8 - Kaštelansku magistralu. Kako članovima Poglavarstva nisu dostavljeni svi potrebni materijali, na prijedlog gradonačelnika Ante Sanadera svim poglavarima kao i predsjednicima mjesnih odbora dostavit će se plan državne ceste D-8 kako bi se očitovati te u roku od tri dana državnim cestama dostaviti eventualne nedostatke i probleme.

Opširnije...

KAŠTELA • Članovi Gradskog vijeća usvojili su proračuna grada za 2004. godinu. Prema riječima Sanje Viculin, pročelnice Gradskog odjela za financije, u 2004. godini ostvareni su prihodi u iznosu od 70.059.984 kune i rashodi od 66.280.971 kunu. Prihvaćen je i prijedlog kaštelanskog dogradonačelnika Predraga Zekića da dužnost dogradonačelnika obnašati volonterski zbog odlaska na novo radno mjesto u HŽ.

Opširnije...

KAŠTELA - Članovi Gradskog poglavarstva Kaštela raspravljali su jučer o legalnom izigravanju plaćanja komunalnog doprinosa na području stanogradnje u gradu Kaštelima, kojim se, prema riječima Marka Parčine, člana Poglavarstva za komunalni sustav, direktno oštećuje gradski proračun, izgradnjom zgrada u nizu, a zbog podjele na više vlasnika plaćaju manji komunalni doprinos.

Opširnije...

KAŠTELA - Gradsko vijeće Kaštela je na jučerašnjoj sjednici, u prisustvu čelnika kaštelanskih Udruga proizišlih iz Domovinskog rata, odbilo prijedlog Hvidre da se general Ante Gotovina proglasi počasnim građaninom grada.
Iako HDZ ima većinu od 17 članova Vijeća, od ukupno 25 vijećnika, za ovaj prijedlog glasovao je samo vijećnik HSP-a Pavo Maglica, koji je u ime Hvidre i predložio stavljanje na dnevni red rasprave o imenovanju Ante Gotovine počasnim građaninom.

Opširnije...

KAŠTELA - Na prijedlog Komisije za dodjelu javnih priznanja članovi Gradskog vijeća Kaštela prihvatili su odluku da se umjesto jedne, ove godine dodijele dvije nagrade za životno djelo, i to slavnome maratoncu Veljku Rogošiću i župniku župe Kraljice Mučenika u Radunu don Ivanu Dragušici. Osobne nagrade grada pripast će Jakovu Belanoviću, Meri Barić, Mariji Mrđen i Ivanu Veljači, dok će skupnu nagradu grada dobiti Rukometni klub "Željezara" iz Kaštel Sućurca.

Opširnije...

KAŠTELA • Članovi Poglavarstva Kaštela jučer su donijeli odluku o raspisivanju javnog nadmetanja za izgradnju ogradnog zida uz županijsku prometnicu, Cestu dr. Franje Tuđmana, na dionici Kaštel Štafilić—Zračna luka, te za postupak nabave materijala za rekonstrukciju Buice, u Kaštel Lukšiću kod Majurine.
Član Poglavarstva zadužen za gospodarstvo i zaštitu okoliša Ivan Čagalj izvijestio je kaštelanske poglavare o ugovoru između Dalmacijacementa RMC - Group i Grada Kaštela o odlaganju materijala iz iskopa u sklopu sanacije otvorene površine dijelova rudnika.

Opširnije...

KAŠTELA - Članovi Poglavarstva grada Kaštela raspravljali su o utvrđivanju konačnog prijedloga prostornog plana uređenja i generalnog urbanističkog plana Kaštela.
Pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje Tončica Matijaca i Gojko Berlengi iz GIS-plana izvijestili su kaštelanske poglavare o izmjenama i dopunama na već predloženi GUP. Primjedbu na prijedlog GUP-a i PPU-a Poglavarstvu grada uputili su članovi Mjesnog odbora Kaštel Sućurca koji su održali nekoliko sastanaka vezanih uz iskop u tupinolomu "Dalmacijacementa".

Opširnije...

Uz nazočnost dožupana splitsko-dalmatinskog Joška Kovača, predsjednika Županijske skupštine Mihovila Biočića, saborske zastupnice dr. Lucije Čikeš, gradonačelnika Ante Sanadera, te članova Poglavarstva grada Kaštela održana je svečana sjednica Gradskog vijeća Kaštela.

Opširnije...

KAŠTELA • Članovi Gradskoga poglavarstva Kaštela utvrdili su Konačni prijedlog prostornog plana i generalnog urbanističkog plana grada Kaštela. Tončica Matijaca pročelnica upravnog odjela za prostorno uređenje, iznijela je sadržaj Konačnog prijedloga, a članovi Poglavarstva uputili su pismene primjedbe, koje će se obraditi u GIS-planu Split.

Opširnije...

KAŠTELA - Pročelnica Upravnog odjela za financije Sanja Viculin iznijela je na sjednici Gradskog vijeća Kaštela prijedlog proračuna za 2005. godinu u iznosu od 113 milijuna kuna. HSP-ovac Pavo Maglica, na prijedlog Izvršnog odbora HSP-a Kaštela, predložio je izmjene na predloženi proračun. U svom prijedlogu kaštelanski HSP-ovci ne bi mijenjali sveukupne prihode i rashode, a njihovim bi se prijedlogom promijenilo oko 60 stavki predloženog proračuna, odnosno izvršila bi se preraspodjela po razdjelima, a slijedom tih izmjena došlo bi do promjena u računu prihoda i rashoda, kao i u strukturi rashoda prema funkcionalnoj klasifikaciji.

Opširnije...

SJEDNICA POGLAVARSTVA GRADA KAŠTELA
KAŠTELA - Članovi Poglavarstva grada Kaštela raspravljali su o ponudi za kupnju kule Cippico s pripadajućim kompleksom zgrada. Kako je kula kulturno dobro, vlasnik Marko Ćurković zatražio je od Grada iznos od 750.000 eura s tim da se cjelokupni iznos isplati odjednom.
Prijedlog Ivana Čaglja, člana Poglavarstva za gospodarstvo i zaštitu okoliša, da se kula Cippico kupi za traženi iznos nije prihvaćen, pa se Poglavarstvo odlučilo zatražiti stručnu procjenu vrijednosti nekretnine od strane porezne uprave i sudskog vještaka i pomoć Splitsko-dalmatinske županije i nadležnog ministarstva.

Opširnije...

KAŠTELA - Na sjednici Gradskog poglavarstva Kaštela gradski poglavari raspravljali su o procjenam šteta nastalim u proteklih nekoliko dana za vrijeme orkanskog nevremena koje je zahvatilo cijelu Dalmaciju. Ante Ištuk, predsjednik stožera Civilne zaštite, podnio je izvješće o nastaloj šteti.

Opširnije...

"Dalmacijacement" će ove godine proizvesti dva milijuna tona cementa - "Sv. Juraj"KAŠTELA - U prostorijama "Dalmacijacementa — RMC Group" u nazočnosti gradonačelnika Kaštela Ante Sanadera i predsjednika Gradskog vijeća Ante Grepe održana je sjednica Gradskog vijeća Kaštela.
Vinko Janjak, predsjednik uprave "Dalmacijacementa" predstavio je vijećnicima rad i poslovanje tvornica "Sv. Juraj", "Sv. Kajo", "Deseti kolovoz", te postrojenja za meljavu ugljena, naglasivši da je proizvodnja "Dalmacijacementa" znatno porasla. Planirane količine u prodaji po tržištima ove godine iznose dva milijuna tona cementa.

Opširnije...

SJEDNICA KAŠTELANSKOG POGLAVARSTVA
KAŠTELA - Članovi Poglavarstva Kaštela na svojoj su sjednici raspravljali o otkupu zemljišta prema Prostornom planu Sokolane u Kaštel Sućurcu, na kojemu se predviđa izgradnja sportske dvorane.
Pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i stambene poslove Tonćica Matijaca izvijestila je kaštelanske poglavare kako bi radi realizacije DPU-a Sokolana trebao otkupiti ukupno 3670 metara četvornih, a cijena koja je vlasnicima zemljišta ponuđena je tisuću kuna po metru četvornome.

Opširnije...

KAŠTELA - Uskladjujući gradske odluke sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Gradsko vijeće Kaštela je na svojoj sjednici u ponedjeljak donijelo nove odluke o komunalnom doprinosu, komunalnoj naknadi i vrijednosti boda za izračun komunalne naknade, vodoopskrbi, odvodnji otpadnih voda te Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Kaštelima za 2004. godinu.
Najveću pozornost vijećnici su usmjerili na novu odluku o uvjetima priključenja građevina odnosno građevinskih čestica na komunalnu infrastrukturu, kojom se među ostalim vlasnicima građevina nalaže da uz zahtjev za priključak za komunalnu infrastrukturu, odnosno opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda, moraju priložiti građevnu dozvolu i potvrdu nadležne građevinske inspekcije da je građevina izgrađena u skladu s dozvolom, te potvrdu o plaćenom komunalnom doprinosu.

Opširnije...

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij