hren
KAŠTELA • Članovi Gradskoga poglavarstva Kaštela utvrdili su Konačni prijedlog prostornog plana i generalnog urbanističkog plana grada Kaštela. Tončica Matijaca pročelnica upravnog odjela za prostorno uređenje, iznijela je sadržaj Konačnog prijedloga, a članovi Poglavarstva uputili su pismene primjedbe, koje će se obraditi u GIS-planu Split.
KAŠTELA - Pročelnica Upravnog odjela za financije Sanja Viculin iznijela je na sjednici Gradskog vijeća Kaštela prijedlog proračuna za 2005. godinu u iznosu od 113 milijuna kuna. HSP-ovac Pavo Maglica, na prijedlog Izvršnog odbora HSP-a Kaštela, predložio je izmjene na predloženi proračun. U svom prijedlogu kaštelanski HSP-ovci ne bi mijenjali sveukupne prihode i rashode, a njihovim bi se prijedlogom promijenilo oko 60 stavki predloženog proračuna, odnosno izvršila bi se preraspodjela po razdjelima, a slijedom tih izmjena došlo bi do promjena u računu prihoda i rashoda, kao i u strukturi rashoda prema funkcionalnoj klasifikaciji.
SJEDNICA POGLAVARSTVA GRADA KAŠTELA
KAŠTELA - Članovi Poglavarstva grada Kaštela raspravljali su o ponudi za kupnju kule Cippico s pripadajućim kompleksom zgrada. Kako je kula kulturno dobro, vlasnik Marko Ćurković zatražio je od Grada iznos od 750.000 eura s tim da se cjelokupni iznos isplati odjednom.
Prijedlog Ivana Čaglja, člana Poglavarstva za gospodarstvo i zaštitu okoliša, da se kula Cippico kupi za traženi iznos nije prihvaćen, pa se Poglavarstvo odlučilo zatražiti stručnu procjenu vrijednosti nekretnine od strane porezne uprave i sudskog vještaka i pomoć Splitsko-dalmatinske županije i nadležnog ministarstva.
KAŠTELA - Na sjednici Gradskog poglavarstva Kaštela gradski poglavari raspravljali su o procjenam šteta nastalim u proteklih nekoliko dana za vrijeme orkanskog nevremena koje je zahvatilo cijelu Dalmaciju. Ante Ištuk, predsjednik stožera Civilne zaštite, podnio je izvješće o nastaloj šteti.

"Dalmacijacement" će ove godine proizvesti dva milijuna tona cementa - "Sv. Juraj"KAŠTELA - U prostorijama "Dalmacijacementa — RMC Group" u nazočnosti gradonačelnika Kaštela Ante Sanadera i predsjednika Gradskog vijeća Ante Grepe održana je sjednica Gradskog vijeća Kaštela.
Vinko Janjak, predsjednik uprave "Dalmacijacementa" predstavio je vijećnicima rad i poslovanje tvornica "Sv. Juraj", "Sv. Kajo", "Deseti kolovoz", te postrojenja za meljavu ugljena, naglasivši da je proizvodnja "Dalmacijacementa" znatno porasla. Planirane količine u prodaji po tržištima ove godine iznose dva milijuna tona cementa.

SJEDNICA KAŠTELANSKOG POGLAVARSTVA
KAŠTELA - Članovi Poglavarstva Kaštela na svojoj su sjednici raspravljali o otkupu zemljišta prema Prostornom planu Sokolane u Kaštel Sućurcu, na kojemu se predviđa izgradnja sportske dvorane.
Pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i stambene poslove Tonćica Matijaca izvijestila je kaštelanske poglavare kako bi radi realizacije DPU-a Sokolana trebao otkupiti ukupno 3670 metara četvornih, a cijena koja je vlasnicima zemljišta ponuđena je tisuću kuna po metru četvornome.

KAŠTELA - Uskladjujući gradske odluke sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Gradsko vijeće Kaštela je na svojoj sjednici u ponedjeljak donijelo nove odluke o komunalnom doprinosu, komunalnoj naknadi i vrijednosti boda za izračun komunalne naknade, vodoopskrbi, odvodnji otpadnih voda te Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Kaštelima za 2004. godinu.
Najveću pozornost vijećnici su usmjerili na novu odluku o uvjetima priključenja građevina odnosno građevinskih čestica na komunalnu infrastrukturu, kojom se među ostalim vlasnicima građevina nalaže da uz zahtjev za priključak za komunalnu infrastrukturu, odnosno opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda, moraju priložiti građevnu dozvolu i potvrdu nadležne građevinske inspekcije da je građevina izgrađena u skladu s dozvolom, te potvrdu o plaćenom komunalnom doprinosu.

GRADSKO POGLAVARSTVO KAŠTELA
KAŠTELA - Članovi kaštelanskog Gradskog poglavarstva raspravljali su o utvrđivanju prijedloga programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu za 2004. godinu.
Prema programu predviđeno je, između ostalog, popravak ogradnog zida u Kaštel Kambelovcu, uređenje tržnice i parkirališta u Kaštel Lukšiću, građenje nerazvrstanih cesta i nogostupa, javne rasvjete na području Obale kralja Tomislava u Kaštel Lukšiću, Ulici Svirča u Kaštel Sućurcu, Obali kralja Tomislava u Kaštel Štafiliću, Kaštel Novom i Kaštel Starom.
KAŠTELA - Članovi kaštelanskoga Gradskog poglavarstva raspravljali su na svojoj sjednici o prijedlogu rješenja duga komunalne naknade "Kaštelanske rivijere". Iz Uprave društva napominju da je dug komunalne naknade nastao u razdoblju od 1997. do 2001., kad su objekti "Kaštelanske rivijere" bili devastirani, najvećim dijelom izvan funkcije i nisu se mogli koristiti za obavljanje turističke djelatnosti.
Članovi Gradskog poglavarstva jučer su raspravljali o zahtjevima za odgodu plaćanja komunalne naknade i komunalnog doprinosa koje su im uputila poduzeća "Konstruktor Inženjering" i "Remont". Prema riječima Marka Parčine, sustav "Konstruktor Inženjering" uputio je prijedlog podmirenja komunalne naknade tako što bi dug podmirili preko prvog obroka u iznosu od 300 tisuća kuna, drugog u iznosu od 400 tisuća kuna preko kompenzacije s tvrtkom "Tehnograd" kroz isporuku građevinskog materijala i treći obrok u tri rate.
Na sjednici Gradskog vijeća Kaštela većina vijećničkih pitanja bila je u vezi sa stanjem kaštelanskih cesta, čistoćom plaža, te problemima odvoza smeća pred nadolazeću turističku sezonu. Prema riječima gradonačelnika Ante Sanadera, te Ivana Čaglja, zaduženog za gospodarstvo, i Marka Parčine, člana Poglavarstva za komunalne djelatnosti, problema s čišćenjem i uređenjem plaža, za što je zadužen kaštelanski komunalni pogon, neće biti, a problemi vezani uz odvoz smeća i poduzeće "Čistoću" riješili bi se kad se sredi pitanje deponija.
Na sjednici Gradskog poglavarstva Kaštela njegovi članovi raspravljali su i o poboljšanju kvalitete emisija Kaštelanska kronika, koja je u suradnji s Gradskim poglavarstvom započela s radom prije godinu i pol dana. Direktor Kaštelanska kronike Davor Perdić iznio je članovima Poglavarstva probleme s kojima se suočava u radu emisije, te zatražio financijsku pomoć kako bi se emisija mogla emitirati dva puta tjedno.

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij