hren
Gradsko vijeće Grada Kaštela donijelo je odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kaštela i Generalnog urbanističkog plana Kaštela.

Opširnije...

Izvješće o stanju javnog reda i mira za prvih devet mjeseci 2007. godine na području Grada Kaštela na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Kaštela podnio je zamjenik načelnika policijske postaje Kaštela Nediljko Bralić, koji je kao glavni problem iznio nedostatak ljudi i potrebu za specijaliziranom osobom koja bi se bavila zlouporabom droga na području Kaštela.

Opširnije...

Grad Kaštela je zaključio sporazum sa Hrvatskim cestama, investitorom radova na rekonstrukciji, odnosno proširenju magistralne ceste na još dva dodatna traka, a sporazum se odnosi na kompezaciju obračunatog komunalnog doprinosa u iznosu od gotovo šest milijuna kuna.

Opširnije...

Na temelju odredbe članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» br. 76/07),  Grad Kaštela, Gradsko poglavarstvo objavljuje Prethodnu raspravu o nacrtu prijedloga urbanističkih planova uređenja na području Grada Kaštela i to: UPU br. 2 – Divulje,  UPU br. 3 – Resnik i UPU br. 8 – K. Stari – Centar.

Opširnije...

Gradsko poglavarstvo Kaštela donijelo je odluko o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja, kao i Generalnog urbanističkog plana Kaštela, a prijedolg odluke upućen je Gradskom vijeću na usvajanje.

Opširnije...

U zgradi Gradske uprave u Kaštel Sućurcu upravo su u tijeku radovi na izgradnji platforme za invalide, odnosno radovi na izgradnji podizne rampe koja će olakšavati pristup osobama sa teškim tjelesnim invaliditetom.

Opširnije...

Na 38. sjednici Gradskog poglavarstva održanoj u četvrtak 06. rujna 2007. godine, Gradsko poglavarstvo donijelo je odluku o izdvajanju 50.000 kuna iz proračuna kako bi se pomoglo obiteljima preminulih i stradalih kornatskih vatrogasaca.

Opširnije...

Poglavarstvo Grada Kaštela donijelo je odluku o pokretanju postupka nabave ograničenim prikupljanjem ponuda za izradu katastarsko-topografskih planova u mjerilu 1:1000, a u svrhu izrade urbanističkih planova uređenja za Radun, Kaštel Stari-Kaštel Lukšić, Rudine, Kaštel Novi-Kaštel Stari, Divulje, Resnik i Kaštel Stari centar.

Opširnije...

Gradsko Poglavarstvo Kaštela donijelo je odluku kojom će se Kliničkoj bolnici Split, odnosno Klinici za plućne bolesti, dodijeliti financijska pomoć u iznosu od 20 tisuća kuna. Taj novac namjenjen je uređenju klinike, odnosno njezina stacionarnog dijela u kojem borave najteži plućni bolesnici.

Opširnije...

Ugledni Kaštelanski liječnik dr. Ilko Tranfić, inače vijećnik iz redova HDZ-a, imenovan je novim dopredsjednikom Gradskog vijeća Kaštela.

Opširnije...

SVI URBANISTIČKI PLANOVI TREBALI BI BITI IZRAÐENI DO KRAJA 2007. GODINE, NAKON ČEGA ĆE KAŠTELANI KONAČNO MOĆI LEGALIZIRATI SVOJE OBJEKTE
Na 36. sjednici Gradskog poglavarstva održanoj dana 23.07.2007.godine donesen je zaključak prema kojemu se u pregovaračkom postupku bez prethodne objave poziva za nadmetanje za izradu urbanističkih planova odabire tvrtka «Nesek d.o.o.» iz Zagreba, jer se na dosadašnjim postupcima javnog nadmetanja nije se javilo dovoljno ponuđača koji bi zadovoljili propisane uvjete za izradu ovih UPU-ova.

Opširnije...

PRVA ODLUKA O REGULACIJI PROMETA NA PODRUČJU GRADA KAŠTELA OD SAMOG OSNUTKA GRADA
Prometna studija Grada Kaštela, na  kojoj se već mjesecima vrše preinake, nadopune i dorade, napokon je upućena Gradskom vijeću na izglasavanje i usvajanje, a nakon toga Studija će biti poslana Ministarstvu unutarnjih poslova, odnosno suglasnost će morati dati Prometna jedinica Policijske uprave - Split.

Opširnije...

Gradsko poglavarstvo Kaštela prihvatilo je prijedlog sporazuma, kojim se utvrđuje način isplate duga poduzeća Željezara Split, koji je s kamatama narastao na osam milijuna i 400 tisuća kuna, a odnosi se na neplaćene komunalne doprinose za višegodišnje razdoblje.

Opširnije...

Na, u zadnje vrijeme uspavanoj, službenoj stranici Grada Kaštela – www.kastela.hr, objavljen je novi broj Službenog glasnika Grada Kaštela, br. 3/2007. od 18. svibnja 2007. godine. U nastavku možete pogledati sadržaj novog glasnika ili ga downloadati OVDJE

Opširnije...

Prema novoj odluci donesenoj od strane Gradskog vijeća Kaštela ugostitelji na površini za štekat neće smjeti izravnavati tlo ili na njemu obavljati bilo kakve čvrste radove, a isto tako navedenu površinu neće smjeti betonirati, te na istoj postavljati tepisone ili tepihe.

Opširnije...

Djelatnici Odjela komunalnih djelatnosti Grada Kaštela trenutno rade na nizu projekata. Prema riječima gosp. Žanića, v. d. Pročelnika Odjela komunalnih djelatnosti Grada Kaštela, uskoro bi trebao biti odabran izrađivač preostala tri urbanistička plana, i to za područje od Kaštel Sućurca do Kaštel Kambelovca, a isti će biti izabran izravnim pregovaranjem sa ponuditeljima, što je odobreno zakonskim propisima.

Opširnije...

Otvaranjem ponuda u lipnju 2007. godine natječajno Povjerenstvo donijelo je zaključak kako ponovno nije uspio postupak javnog nadmetanja za izradu urbanističkih planova uređenja Grada Kaštela koja se odnose na područje od Kaštel Sućurca do Kaštel Kambelovca jer se nije javilo dovoljno ponuđača koji bi zadovoljili propisane uvjete.

Opširnije...

Na 35. sjednici Gradskog poglavarstva utvrđene su izmjene proračuna Grada Kaštela za 2007. godinu, te se prijedlog proslijeđuje Gradskom vijeću na usvajanje. Na istoj sjednici donesena je odluka o raspisivanju javnog nadmetanja za odabir najpovoljnije ponude sa ciljem krajobraznog (hortikulturalnog) uređenja rive u Kaštel Sućurcu, te je odobren izvedbeni projekt uređenja prostora oko stare masline u Kaštel Štafiliću.

Opširnije...

U Kaštelima je utemeljeno Vijeće za komunalnu prevenciju, koje čine čelni ljudi Grada, predstavnici javnih službi, ustanova i medija. Na čelu je Vijeća, koje će svojim aktivnostima utjecati na poboljšanje stanja sigurnosti na razini grada gradonačelnik Kaštela Ivan Udovičić.

Opširnije...

Na 34. sjednici Gradskog poglavarstva usvojena je odluka o izmjeni gradskih poreza, a prema toj odluci dolazi do razdvajanja poreza za tvrtke i poreza za obrtnike. Naime, obrti će plaćati pola propisanog poreza u odnosu na tvrtke koje će i dalje plaćati puni iznos poreza za Grad Kaštela, koji iznosi 2000 kuna godišnje.

Opširnije...

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij