hren
Gradsko poglavarstvo Grada Kaštela dodijelilo je tvrtki „Marineto“ d.o.o. površinu u Kaštel Novom u svrhu prometnog vježbališta za izvođenje vježbi iz upravljanja vozilom.

Opširnije...

Gradsko poglavarstvo Grada Kaštela donijelo je na svojoj 45. sjednici održanoj dana 14. veljače 2008. godine Odluku o izradi Plana gospodarenja otpadom i Plana sanacija divljih odlagališta otpada na području grada Kaštela.

Opširnije...

Na 44. sjednici Gradskog poglavarstva grada Kaštela održanoj 18. siječnja 2008. godine, gradski poglavari dali su suglasnost za zaključenje Ugovora o priključenju na telekomunikacijsku mrežu “Optima telekom-a” d.d. iz Zagreba. Tim Ugovorom Grad zasniva pretplatnički odnos s Optima Telekomom, a OT se obvezuje priključiti Grad na svoju nepokretnu telekomunikacijsku mrežu, te istima omogućiti korištenje javne govorne usluge.

Opširnije...

Gradsko poglavarstvo grada Kaštela odobrilo je plaćanje troškova priključenja  na elektroenergetsku mrežu stanova u nizu u Rudinama, namijenjenih stambenom zbrinjavanju hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata.

Opširnije...

PREDUJAM ZA POKRIĆE TROŠKOVA POSTUPKA
Gradsko poglavarstvo donijelo je Zaključak o naplati troškova postupka, prema kojemu će, prema Zakonu o općem upravnom postupku, Tijelo koje vodi upravni i neupravni postupak po zahtjevu stranke od iste zatražiti prethodno polaganje iznosa za pokriće troškova za uvid, vještačenje i slično.

Opširnije...

Na službenoj stranici grada www.kastela.hr Gradska uprava objavila je novi broj Službenog glasnika Grada Kaštela. Objavljen je broj br. 8/2007 (broj 7/2007 još nije izišao) od 15. listopada 2007. godine, a u nastavku možete pogledati njegov sadržaj ili ga downloadati na Kastela.hr.

Opširnije...

Gradsko poglavarstvo grada Kaštela je na svojoj 44. sjednici dalo suglasnost za zaključenje Ugovora o financiranju i korištenju autobusa za javni gradski prijevoz, a tim se ugovorom Grad obvezao osigurati potrebna sredstva za kupovinu pet novih autobusa.

Opširnije...

ZA STARIJE KAŠTELANE BESPLATNI, A ZA MLAÐE POVLAŠTENI PRIJEVOZ AUTOBUSOM
Gradsko poglavarstvo grada Kaštela donijelo je na svojoj 44. sjednici održanoj 18. siječnja 2008. godine odluku o organiziranju i subvencioniranju besplatnog prijevoza građana starijih od 65 godina, te učenika i studenata.

Opširnije...

Gradsko vijeće Grada Kaštela je na svojoj 19. sjednici održanoj 13. prosinca 2007. godine donijelo odluku prema kojoj će se dosadašnja ulica Branitelja od Turaka u Kaštel Sućurcu ubuduće nazivati Ulica Tomislava Antunovića.

Opširnije...

Gradsko poglavarstvo je na svojoj 43. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2007. godine donijelo odluku o imenovanju Ivane Ugrine za v. d. Pročelnice Upravnog odjela za  prostorno uređenje, imovinsko pravne poslove i graditeljstvo, pri čemu je za v.d. Pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje imenovan Anton Žanić, koji je do sada bio pročelnik cjelovitog Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno uređenje.

Opširnije...

Gradsko poglavarstvo je na svojoj 43. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2007. godine odlučilo trgovačkom društvu “Germen” d.o.o. dati suglasnost za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju trgovačkog centra na zemljištu veličine cca 12 500 m2 u Kaštel Sućurcu koje je djelomično u vlasništvu Grada Kaštela.

Opširnije...

Grad Kaštela će zaključiti sporazum o reguliranju plaćanja komunalne naknade sa tvrtkom Kaštelanski staklenici d.d. iz Kaštel Štafilića, a sporazum se odnosi na kompenzaciju obračunate komunalne naknade za razdoblje od mjeseca siječnja 2003. godine do mjeseca veljače 2007. godine u iznosu od 6 602 254,00 kuna.

Opširnije...

Čelnici Grada Kaštela nedavno su donijeli Zaključak o izravnom ugovaranju mrežnotonfrekventnim upravljanjem javnom rasvjetom, pri čemu su odobrili pokretanje postupka nabave izravnim ugovaranjem sa tvrtkom “HD-Comsys” d.o.o. iz Velike Gorice za izradu pilot programa ili studije pod nazivom “Mrežnotonfrekventno upravljanje javnom rasvjetom u svrhu regulacije i nadzora rasvjetnih tijela te uštede potrošnje električne energije”.

Opširnije...

Na 19. sjednici Gradskog vijeća Grada Kaštela održanoj u četvrtak 13. prosinca 2007. godine u Gradskoj vijećnici u Kaštel Sućurcu donijeta je Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih lista, kojom se uređuju načini i uvjeti financiranja političkih stranaka i članova nezavisnih lista koji imaju najmanje jednog vijećnika u Gradskom vijeću Grada Kaštela.

Opširnije...

Na službenoj stranici grada www.kastela.hr Gradska uprava objavila je nove brojeve Službenih glasnika Grada Kaštela. Objavljena su četiri broja i to br. 4/2007 od 12. srpnja 2007. godine, br. 5/2007 od 8. kolovoza 2007. godine, Službeni glasnik Grada Kaštela br. 5-I/2007 od 16. kolovoza 2007. godine te br. 6/2007 od 3. rujna 2007. godine. U nastavku možete pogledati sadržaje novih glasnika ili ih downloadati OVDJE…

Opširnije...

U 2008. GODINI 14 POSTO VIŠE SREDSTAVA
Gradsko poglavarstvo Grada Kaštela je na svojoj 41. sjednici održanoj 22. studenog 2007. godine utvrdilo Prijedlog Proračuna Grada Kaštela za 2008. godinu, te će isti zajedno sa programima Upravnih odjela za 2008. godinu biti upućen na daljnje razmatranje Gradskom vijeću Grada Kaštela.

Opširnije...

Gradsko poglavarstvo Grada Kaštela je na svojoj 41. sjednici, održanoj 22. studenog 2007. godine donijelo Odluku o dodjeli mjesta za prodaju jelki na području Grada Kaštela.

Opširnije...

Gradsko poglavarstvo je na svojoj 41. sjednici, održanoj u četvrtak, 22. studenoga 2007. godine donijelo odluku prema kojoj će se svim umirovljenicima, odnosno korisnicima mirovine Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, koji u osobnoj iskaznici imaju regulirano prebivalište na području Grada Kaštela, isplatiti jednokratna novčana pomoć u iznosu od 100,00 kuna.

Opširnije...

Demantiram dio teksta "HDZ sam sebi dao koncesiju za pauka". Izjava koju sam dao novinaru Slobodne Dalmacije Jakovu Žarku je vjerojatno zbog nedostatka prostora skraćena pa se iz nje ne iščitava glavnina onoga što je rečeno. U njoj sam jasno rekao kako prostor koji je namijenjen Pauk-službi, a nalazi se u centru grada Kaštela nikako nije prikladno mjesto za odlaganje auta te bi taj prostor trebalo prvenstveno namijeniti djeci i građanima za provođenje slobodnog vremena jer su to sadržaji koji nedostaju gradu.

Opširnije...

Na 38. sjednici Gradskog poglavarstva Grada Kaštela raspravljalo se i o Nacrtu konačnog prijedloga detaljnog plana uređenja Brca u Kaštel Lukšiću koji je izradila tvrtka “PROSTOR” d.o.o. Split sa glavnom koordinatoricom plana dr. sc. dipl. ing. arh. Katjom Marasović.

Opširnije...

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij