hren
thumbnailTemeljem Zaključka sa 51. sjednice Gradskog poglavarstva, održane 10. srpnja 2008. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje, imovinsko-pravne poslove i graditeljstvo Grada Kaštela objavio je Javnu raspravu o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Giričić (UPU br. 17).

Opširnije...

Na 22. sjednici Gradskog vijeća Grada Kaštela vijećnici su prihvatili izvješće o radu Turističke zajednice grada Kaštela za prethodnu godinu, te su ujedno prihvatili i program rada TZGK za tekuću godinu.

Opširnije...

GRADSKA VIJEĆNICA BILA JE PRETIJESNA ZA VELIKI BROJ ZAINTERESIRANIH
Javno izlaganje o izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana i Prostornog plana uređenja prošlo je u žučnoj raspravi koja se vodila između brojnih prisutnih građana koje je predvodio čelnik Udruge za promicanje i zaštitu Ustavom zajamčenih prava građana Bogdan Pensa i predstavnika Grada Kaštela.

Opširnije...

Nakon što predstavnici Građevinske inspekcije po drugi put nisu došli na sjednicu Gradskog vijeća Grada Kaštela kako bi kaštelanskim gradskim vijećnicima predstavili eventualna rješenja i postupke u svezi bespravne gradnje na području Grada, predstavnici kaštelanskih gradskih vlasti napomenuli su kako će obavijesti o razlozima njihovog nedolaska potražiti kod viših nadležnih institucija, odnosno kod Ministarstva zaštite okoliša i graditeljstva.

Opširnije...

Na 50. sjednici Gradskog poglavarstva gradski oci donijeli su odluke i o uvrštavanju temeljnih uloga tvrtki koje su u suvlasništvi Grada u poslovne knjige, o izmjenama u autotaksi prijevozu, ispati regresa te štekatima.

Opširnije...

ODLUKA O NAPLATI PARKIRANJA NA DORADI
Na 50. sjednici Gradskog poglavarstva prilično „živu“ raspravu izazvao je prijedlog rješavanja naplate parkiranja i organizacija parkirališta na području grada Kaštela. Poglavari su raspravljali o izvodu iz elaborata „uvođenje naplate parkiranja za Grad Kaštela“ izrađenom od tvrtke Parkcom d.o.o. iz Zagreba, a u kojemu se predlažu javni prostori na kojima bi se vršila naplata parkiranja, način naplate parkiranja, cijena parkiranja i način naplate kazni.

Opširnije...

DALMACIJACEMENT TRAŽI DAVANJE U ZAKUP 9020 M2 PUTEVA
Na 49. sjednici Gradskog poglavarstva Grada Kaštela održanoj u petak 6. lipnja 2008. godine jedna od prvih točaka dnevnog reda bila je rasprava o zahtjevu Dalmacijacementa d.d. kojim spomenuti traže davanje u zakup 9020 m2 puteva koji se nalaze u granicama rudarskog projekta.

Opširnije...

Na 21. sjednici Gradskog vijeća Grada Kaštela održanoj 21. travnja 2008. godine druga točka dnevnog reda bila su vijećnička pitanja, od kojih smo izdvojili nekoliko najzanimljivijih:

Opširnije...

Gradsko vijeće Grada Kaštela donijelo je Odluku o promjeni naziva, sjedišta i djelatnosti ustanove “Gradska dvorana Kaštela”, a novi naziv Ustanove je “Športski objekti Kaštela”.

Opširnije...

Na 21. sjednici Gradskog vijeća Grada Kaštela vijećnici su donijeli Odluku o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kaštela i Generalnog urbanističkog plana Kaštela.

Opširnije...

IZ GRADSKOG PRORAČUNA ZA 2008.
Gradsko vijeće Grada Kaštela na svojoj je 21. sjednici održanoj 21. travnja 2008. godine donijelo Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Kaštela u 2008. godini.

Opširnije...

OSNIVA SE POVJERENSTVO
Gradsko vijeće Grada Kaštela donijelo je Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova grada Kaštela, čija je zadaća poticanje i koordiniranje svih aktivnosti na području Grada koje za cilj imaju promicanje ravnopravnosti spolova.

Opširnije...

U SVRHU BOLJEG POLOŽAJA MLADIH I NJIHOV UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA
Gradsko vijeće Grada Kaštela usvojilo je na svojoj 21. sjednici održanoj 21. travnja 2008. godine, Odluku o osnivanju Savjeta mladih Grada Kaštela kao savjetodavnog tijela Gradskog vijeća Grada Kaštela koje ima za cilj aktivno uključivanje mladih u javni život Grada.

Opširnije...

Nakon verifikacije zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Kaštela, Gradski vijećnici su na svojoj 21. sjednici održanoj u ponedjeljak 21. travnja 2008. godine donijeli Zaključak kojim se usvaja Izvješće Mandatne komisije, a prema kojemu od dana 28. veljače 2008. godine vijećniku Zlatku Rožiću radi podnesene pismene ostavke prestaje mandat vijećnika Gradskog vijeća Grada Kaštela.

Opširnije...

U srijedu, 9. travnja 2008. godine u prostorijama Gradskog poglavarstva u Kaštel Sućurcu održana je 47. sjednica Gradskog poglavarstva na kojoj su kaštelanski poglavari raspravljali o prijedlogu godišnjeg obračuna Proračuna Grada Kaštela za 2007. godinu, u sklopu čega su i pročelnici svih Upravnih odjela Grada Kaštela podnijeli izvješća o radu istih za 2007. godinu.

Opširnije...

ODRŽANA IZBORNA SKUPŠTINA GRADSKOG ODBORA HDZ-a
Ante Sanader je ponovno izabran za predsjednika Gradskog odbora Hrvatske demokratske zajednice u Kaštelima, odlučeno je tako na Izbornoj skupštini HDZ-a koja je održana prošlog tjedna u Gradskoj vijećnici u zgradi Gradske uprave u Kaštel Sućurcu.

Opširnije...

Gradsko poglavarstvo odobrilo je na svojoj 46. sjednici zaključenje ugovora za izradu idejnih projekata prometnica s komunalnom infrastrukturom, a u svrhu dobivanja lokacijskih dozvola u Kaštel Gomilici, i to u Vinkovačkoj ulici i u Ulici Augusta Šenoe, a prema ponudi “Geoprojekt” d.o.o Split u iznosu od 68.000,00 kuna.

Opširnije...

VAŽNIJE ODLUKE ODRŽANE SJEDNICE POGLAVARSTVA
Na 46. sjednici Gradskog poglavarstva održanoj u srijedu 19. ožujka 2008. godine Gradsko poglavarstvo je nakon uvodnog obrazloženja i kraće rasprave donijelo zaključak prema kojemu se ne daje suglasnost glede zahtjeva za izradu idejnog projekta prometnice uz OŠ “Knez Trpimir” u Kaštel Gomilici.

Opširnije...

IZRADA ZAVRŠNOG SLOJA ASFALTA
Gradsko vijeće Grada Kaštela na svojoj je 20. sjednici održanoj 25. veljače 2008. godine usvojilo prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti izrade završnog sloja asfaltnog zastora na području Grada Kaštela za 2008. godinu, prema kojemu se između prihvatljivih ponuda Tehnograd d.o.o. Kaštel Novi, Asfaltne ceste d.o.o. Split i Poduzeća za ceste d.d. Split, kao najpovoljnija ponuda odabire ponuda Tehnograd d.o.o. Split s ponudbenom cijenom od 1.333.135,05 kuna.

Opširnije...

Na 45. sjednici Gradskog poglavarstva Grada Kaštela održanoj 14. veljače 2008. godine usvojen je Prijedlog izmjena proračuna Grada Kaštela za 2008. godinu, te je donesen i Plan upravljanja pomorskim dobrom.

Opširnije...

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij