hren
KAŠTELA • Članovi Gradskoga poglavarstva Kaštela utvrdili su Konačni prijedlog prostornog plana i generalnog urbanističkog plana grada Kaštela. Tončica Matijaca pročelnica upravnog odjela za prostorno uređenje, iznijela je sadržaj Konačnog prijedloga, a članovi Poglavarstva uputili su pismene primjedbe, koje će se obraditi u GIS-planu Split. U roku od osam dana Konačni prijedlog vratit će se Gradskom poglavarstvu, a ono će ga proslijediti Županijskom zavodu za prostorno planiranje.
Kaštelanski poglavari utvrdili su prijedlog odluke o komunalnim djelatnostima kojom su određene komunalne djelatnosti koje se mogu povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi, te uvjeti i mjerila za provedbu javnog natječaja. Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati navedenim ugovorom su: održavanje javnih površina, održavanje čistoće u dijelu koje se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javne rasvjete i održavanje nerazvrstanih cesta.
KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij