gv pitanj mala

Pitanja i prijedloge na ovotjednoj sjednici Gradskog vijeća Kaštela postavljali su i predlagali vijećnici iz svih vijećničkih klubova, a većina tema odnosila se na komunalno uređenje, no nije nedostajalo ni pitanja iz drugih segmenata funkcioniranja grada.

Aktualna tema prodaje i kupovine Vinalka od strane Grada zanimala je Mostovu vijećnicu Miliju Baldić Lukšić, koja je tražila pisani, dok je Berketov vijećnik Goran Samardžić tražio usmeni odgovor.
Gradonačelnik Denis Ivanović Samardžiću je rekao kako je Grad i dalje zainteresiran za kupovinu Vinalka, no kako je cijena skočila sa 1,9 na 4,2 milijuna kuna Grad neće ući u kupovinu po toj novoj cijeni, no ako dođe do drugog kruga prodaje, gdje je cijena manja, Grad će, ako vijećnici daju zeleno svjetlo, ući u proces kupnje tog objekta.
Milija Baldić Lukšić postavila je i pitanja kada će početi sanacija hotela Palace i plaćaju li vlasnici Palacea komunalno naknadu te koja je namjena područja nekadašnjih Kaštelanskih staklenika koje je u vlasništvu Grada, no odgovore na ta pitanja također je zatražila u pisanom obliku.

Problemi s nogostupima, raskrižjama i lokvama

Dio pitanja odnosio se na prometnu uređenost cesta, kao i oborinsku odvodnju koja je posredno vezana za prometnice pa je tako HDZ-ovac Teo Antunović postavio pitanja kada će se urediti nogostup uz brzu cestu u Kaštel Sućurcu, kao i o trećim kolničkim trakovima u blizini nogometnog igrališta u tom mjestu, dok je Antu Komljena iz HSP-a zanimalo što se dalje radi na započetom uređenju horizontalne prometne signalizacije.
Mili Novak iz HDZ-a pitao je kada će se iznaći odgovarajuće prometno rješenje na raskrižju Puta sv. Lovre i ceste dr. Franje Tuđmana u Kaštel Lukšiću, a SDP-ovac Mario Banovac ukazao je na prometne probleme na raskrižju Škabrnjske ulice i Ceste dr. Franje Tuđmana, kao i na neodgovarajuću oborinsku odvodnju zbog koje stara kaštelanska cesta za vrijeme i nakon kiša bude puna lokvi i jezera. O oborinskoj odvodnji govorio je i Mario Serajlić vijećnik NLM i AM, koji je zatražio da popis ulica u kojima se radi na oborinskoj odvodnji bude svima dostupan.

- Oborinska odvodnja u nadležnosti je Grada i radi se tamo gdje tehničke i financijske mogućnosti u ovom trenutku dozvoljavaju. Problemi su nastali nakon rekonstrukcije brze ceste, kao i zbog neodgovornog ponašanja građana pri građenju pa sada Grad čeka ogroman posao – zaključili su u svojim odgovorima gradonačelnik Denis Ivanović i pročelnica Marija Pelivan.

gv pitanja1

Kako su nadležni kroz odgovore izvijestili, u tijeku je izrada katastarsko-geodetske podloge trase prometnice D8 u Sućurcu za potrebe projektiranja nogostupa. Prema odluci stručnjaka, raskrižje sa Škabrnjskom ulicom u Štafiliću će se semaforizirati, dok se za raskrižje s Putom sv. Lovre još nije iznašlo odgovarajuće rješenje. Gradonačelnik Ivanović najavio je posjet predstavnika HC-a sljedećeg tjedna Kaštelima te je iznio nadu kako će se neki od prometnih problema riješiti u dogovoru s njima.

Otpad, olupine, kompostana

Marija Serajlića zanimalo je koliki je postotak odvojeno prikupljenog otpada, pri čemu je ustvrdio da je cijena odvoza smeća neopravdano rasla, dok je Josip Berket i ovog puta otvorio pitanje izgradnje biokompostane. Goran Samardžić upozorio je da problem odlaganja starih olupina sa gradskog zemljišta u ulici Vjekoslava Omašića u Kaštel Lukšiću još nije riješen, dok je Berketova vijećnica Meri Škopljanac Gagić iznijela informaciju o negodovanju građana zbog visoke cijene odlaganja građevinskog šuta u novom specijaliziranom reciklažnom dvorištu.

Gradonačelnik Ivanović nije imao podatak o cijenama odlaganja građevinskog otpada no obećao je skori dogovor s Cemexom kako bi se građanima omogućilo besplatno odlaganje određene količine otpada jednom godišnje. Zbog izostanka sa sjednice direktora tvrtke Zeleno i modro Alena Lučića Marijo Serajlić nije dobio odgovor o odvojenom prikupljanju otpada, no Ivanović mu je kazao da se u ovom trenutku 30 posto manje miješanog komunalnog otpada odlaže na Karepovac, konstatirajući da je cijena odvoza otpada iz domaćinstava u skladu s količinom odvojeno prikupljenog otpada. Za situaciju u ulici Vjekoslava Omašića gradonačelnik je kazao kako se građanin „igra“ s redarima i policijom, a zaključeno je da će o cijelom slučaju vijećnik Samardžić i pročelnica Pelivan iskomunicirati se pisanim putem.

- Za temu izgradnje biokompostane zainteresirana je jedna austrijska tvrtka koja želi biti partner na projektu, a kako ćemo krenuti u realizaciju tog projekta tek moramo odlučiti – kazao je Ivanović.

Od zdravstva do transparentnosti

Na ovoj sjednici postavljena su i dva pitanja iz domene zdravstvene zaštite pa je tako Ante Komljen zatražio da se razmotri mogućnost odvajanja djece i odraslih pri laboratorijskim pretragama, a Meri Škopljanac Gagić uputila je pitanje o poboljšanju rendgenske dijagnostike u Kaštel Starom, a gradonačelnik im je kazao kako će o tim temama razgovarati s nadležnima u Domu zdravlja te pronaći odgovarajuća rješenja.

Goran Samardžić upozorio je na konstantnu devastaciju okoliša dječjeg vrtića Višnjica od strane huligana, a Ante Komljen dobio je informaciju, nakon postavljenog pitanja, kako je u Kaštelima još oko 1500 objekata u postupku legalizacije.

gv pitanja2

Josip Berket govorio je za govornicom o potrebi uređenja mandrača, odnosno luke otvorene za javni promet u Kaštel Kambelovcu, naglasivši da je potrebno potpuno uređenje, a ne djelomična rješenja, kao i o uređenju plaže Punta u tom mjestu.
O uređenju luke gradonačelnik će se sastati s direktorom Lučke uprave, a plaža Punta mogla bi u realizaciju već iduće godine jer je projektna dokumentacija pri kraju izrade, bio je dio odgovora.

I pitanja HDZ-ove vijećnice Doris Grgurin odnosila su se na Kambelovac pa je tako informirana da su projekt i dozvola za rekonstrukciju kule Cambi gotovi, no da se čeka jedan od natječaja iz EU fondova namijenjen kulturnoj baštini, kako bi se osigurala potrebna sredstva. Natječaju i sredstvima iz EU fondova Grad se nada i po pitanju rekonstrukcije objekta veslačkog kluba, no ako do natječaja ne dođe Grad će morati uložiti značajna vlastita financijska sredstva u taj projekt i zbog toga još nema konkretnih koraka u realizaciji.

HSP-ovac Željan Jurlin uputio je pitanje što Grad radi na temu peticije o uklanjanju bazne stanice u Sućurcu te je naveo kako je Hrvatski telekom objavio da je 5G mreža dostupna u Kaštelima, na što mu je gradonačelnik Ivanović odgovorio kako se u Kaštelima radi na poboljšanju optičke mreže i to od strane A1 te da za objave Hrvatskog telekoma mora pitati njih. Još jednom se ustvrdilo da Grad Kaštela nema nadležnosti za izgradnju ili uklanjanje baznih stanica.
Jurlin je zatražio na uvid ugovor Grada i Kemokompleksa o oslobađanju plaćanja komunalne naknade ove tvrtke na području bivšeg Jugovinila, a pritom se osvrnuo na uzurpaciju pomorskog dobra na tom području.
Ivanović mu je kazao kako takav ugovor ne postoji, Kemokompleks plaća komunalnu naknadu, dok je Josip Berket za vrijeme svojih minuta za govornicom Jurlinu poručio da je ponekad bolje ništa ne pitati nego pitati glupost.
Rad mjesnih odbora i njihova izvješća tema su o kojoj je Jurlin i ovog puta govorio, a gradonačelnik Ivanović zatražio je od gradskih službi da mu ta izvješća dostave na uvid.

Potreba aplikacije uz pomoć koje bi građani u svakom trenutku mogli vidjeti gradski proračun, stanja i transakcije, tema je o kojoj je govorio Mario Serajlić, postavivši pitanje kada će gradski proračun postati transparentan.

- Vi pokušavati nametnuti tezu da smo netransparentni. Niz godina upravo za transparentnost dobivamo ocjenu izvrstan, a sve je vidljivo na službenim gradskim stranicama. Treba samo malo prokopati – kazao je gradonačelnik, a riječ prokopati navela je Serajlića da ponovo postavi upit o transparentnosti uz zaključak kako se uz pomoć aplikacije ne bi trebalo kopati.

Unatoč kraćoj raspravi i gradonačelnikovom zaključku da Serajlić zbog jedne riječi mudruje, prijedlog o aplikaciji gradonačelnik je prihvatio.


KOMENTARI:
(Da bi ste mogli komentirati morate biti prijavljeni na Facebook.)

Izdvojeno